Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Gần 40 sinh viên toàn trường đạt học bổng Doanh nghiệp và học bổng Hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Ngày đăng: 09:21 - 31/08/2023 Lượt xem: 145
14h chiều ngày 28/8/2023 Hội đồng xét học vụ trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành xét học bổng Khuyến khích học tập, danh hiệu sinh viên Giỏi – sinh viên Tiến tiến cho đại học khóa 5 ngành Công nghệ may và học bổng Doanh nghiệp, học bổng Hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên toàn trường.
 
Chủ trì cuộc họp có TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường. Cùng thành phần Hội đồng xét có TS. Nguyễn Thu Phượng – Phó hiệu trưởng, TS. Nguyễn văn Đức – Phó hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Quang Vinh – Phó hiệu trưởng cùng Trưởng các trưởng phòng/khoa/trung tâm đào tạo, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Đào tạo. Ngoài ra, còn có các cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm (CVHT/GVCN) của các khoa/trung tâm cùng tham dự.
  
Toàn cảnh cuộc họp
 Mở đầu cuộc họp đ/c Nguyễn Quang Thắng – Trưởng Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo kết quả học bổng Khuyến khích học tập và danh hiệu sinh viên Giỏi – sinh viên Tiên tiến (SVG-SVTT) học kỳ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên đại học khóa 5 ngành Công nghệ may:

Về kết quả xét học bổng Khuyến khích học tập với 537 sinh viên dự xét có: 01 sinh viên đạt học bổng giỏi và 26 sinh viên đạt học bổng khá.

Về danh hiệu SVG - SVTT với 537 sinh viên dự xét có: 142 sinh viên đạt và chiếm 26.4%. Trong đó có 09 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi và 133 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Tiên tiến.
         
 Đ/c Nguyễn Quang Thắng – Phó trưởng phòng Đào tạo đại diện báo cáo
 
Tiếp đến cuộc họp đ/c Nguyễn Quang Thắng báo cáo hội đồng kết quả xét học bổng Doanh nghiệp và học bổng Hỗ trợ học tập với: 25 sinh viên đạt Học bổng Doanh nghiệp và 10 sinh viên đạt học bổng Hỗ trợ học tập. Đồng thời báo cáo hội đồng tỷ lệ thi lại và tỷ lệ học lại học kỳ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên toàn trường trình độ đại học.

Sau khi lắng nghe đ/c Nguyễn Quang Thắng – Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo, đại diện các khoa/trung tâm chia sẻ về kết quả học bổng Khuyến khích học tập, sinh viên Giỏi – sinh viên Tiến tiến của đại học khóa 5 ngành Công nghệ may và học bổng Doanh nghiệp, học bổng Hỗ trợ học tập, tỷ lệ thi lại và học lại học kỳ 2 năm học 2022-2023.
     
Đ/c Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may phát biểu ý kiến
      
 Đ/c Phùng Thị Hạnh – Trường phòng Đào tạo phát biểu ý kiến
           
 Đ/c Nguyễn Văn Huy  – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng phát biểu ý kiến
 
  Kết thúc cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận thông qua kết quả học bổng Khuyến khích học tập, danh hiệu sinh viên Giỏi – sinh viên Tiến tiến cho sinh viên đại học khóa 5 ngành Công nghệ may và học bổng Doanh nghiệp, học bổng Hỗ trợ học tập, tỷ lệ thi lại và học lại học kỳ 2 năm học 2022-2023. Đồng thời cũng nhấn mạnh các khoa/trung tâm cần quan tâm đến những học phần đơn vị mình giảng dạy có tỷ lệ thi lại, học lại cao và tìm hiểu nguyên nhân khắc phục và nâng cao chất lượng giảng dạy.
 
        
 
Đ/c Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng kết luận cuộc họp
 
Phạm Thị Linh - Phòng Đào tạo

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 401 Tổng truy cập: 19.845.492