Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Xét học vụ học kỳ 1 năm học 20222-2023

Ngày đăng: 03:29 - 13/02/2023 Lượt xem: 235
Chiều ngày 09/03/2023 Hội đồng xét học vụ trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành xét học vụ đợt 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học khóa 4,5,6.
 
Thành phần Hội đồng gồm có: Ban giám hiệu, Trưởng các phòng/khoa/TT đào tạo, đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo. Ngoài ra, các cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm (CVHT/GVCN) của các lớp xét học vụ được mời dự họp.
  
Toàn cảnh cuộc họp
 
Tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Hùng Tâm – trưởng phòng Công tác SV và TTGD (CTSV&TTGD) báo cáo kết quả rèn luyện của sinh viên:

Sinh viên xếp loại rèn luyện xuất sắc là 4.49%, sinh viên xếp loại rèn luyện tốt là 64.99%, sinh viên xếp loại rèn luyện khá 28.26%, sinh viên xếp loại rèn luyện trung bình là 2.26% và không có sinh viên nào xếp loại rèn luyện yếu, kém.
 
 
Đ/c Nguyễn Hùng Tâm – Trưởng phòng CTSV và TTGD
 
Tại cuộc họp, đại diện phòng Đào tạo báo cáo kết quả xét học vụ:
Đối với trình độ đại học: sinh viên xếp hạng năm đào tạo chậm so với tiến trình là 1.4%, tỷ lệ này có giảm so với học kỳ 2 (HK2) năm học 2021 – 2022 là 0.7%, sinh viên hạng bình thường là 99.8% tỷ lệ này có tăng so với KH2 năm học 2021 – 2022 gần 40%, sinh viên học lực yếu là 0.2% tỷ lệ này có giảm so với KH2 năm học 2021 – 2022 là 0,2%, sinh viên bị cảnh báo học tập là 1.1% tăng 0.38% so với HK2 năm học 2021-2022. Nhìn chung có thể thấy học kỳ 1 (HK1) năm học 2022-2023 tình trạng sinh viên xếp hạng năm đào tạo chậm so với tiến trình, xếp hạng lực học yếu đã giảm đáng kể. Ngoài sự nỗ lực, chăm chỉ học tập của sinh viên cũng một phần do sự sát sao, động viên của thầy/cô tham gia giảng dạy trực tiếp, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập (GVCN/CVHT) của các khoa/trung tâm.
Về kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học có: 06 sinh viên đạt học bổng Giỏi, 125 sinh viên đạt học bổng Khá.

Ngoài ra, toàn bộ sinh viên đại học khóa 7 đang trong kỳ đợt thi kết thúc học phần HK1 năm học 2022-2023 nên chưa tham gia xét trong đợt này.
 
 
Đ/c Phùng Thị Hạnh – Trưởng phòng Đào tạo báo cáo kết quả xét học vụ
 
          Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của đại diện phòng Đào tạo, các đ/c Trưởng khoa/trung tâm chủ trì ngành học đã chia sẻ một số nguyên nhân khiến sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học và đề xuất một số giải pháp, phương pháp học tập cho sinh viên.
 
Đ/c Nguyễn Thu Phượng – Phó hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Văn Anh – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính
 
 
Đ/c Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng
 
Kết thúc cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận thông qua các kết quả học vụ năm 2023, học bổng. Đồng thời đ/c Hiệu trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các khoa, trung tâm, CVHT/GVCN động viên, sát sao những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thực sự muốn học tập; tìm hiểu và giải đáp khúc mắc đối với những sinh viên đang nợ môn, đề xuất khoa/trung tâm liên quan mở lớp học cho kịp tiến độ. Về việc sinh viên bảo lưu quay lại học, khoa cần phối hợp với các đơn vị giảng dạy chuyển điểm cho sinh viên kịp thời.
 
Nguyễn Thị Hằng - Phòng Đào tạo

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 334 Tổng truy cập: 19.847.895