Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Xét học vụ, tốt nghiệp đợt 1 tháng 02 năm 2023

Ngày đăng: 10:34 - 01/03/2023 Lượt xem: 208
Xét học vụ, tốt nghiệp đợt 1 tháng 02 năm 2023
 
Chiều ngày 23/02/2023 Hội đồng xét học vụ, tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành xét học vụ cho sinh viên cao đẳng khóa 16 (CĐK16), cao đẳng khóa 17 (CĐK17), cao đẳng khóa 18 (CĐK18) và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023.
 
Thành phần Hội đồng gồm có: Ban giám hiệu, Trưởng các phòng/khoa/TT đào tạo, đại diện lãnh đạo phòng, chuyên viên phòng Đào tạo. Ngoài ra, các cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm (CVHT/GVCN) của các lớp xét học vụ, tốt nghiệp cùng tham dự.
 
Toàn cảnh cuộc họp
  
Phần thứ nhất cuộc họp, đ/c Trần Quyết Thắng – Phó trưởng phòng CTSV
 và TTGD (CTSV&TTGD) báo cáo kết quả rèn luyện của sinh viên CĐK16, CĐK17, CĐK18 kết quả cụ thể: tổng số sinh viên dự xét là 335 em, trong đó sinh viên xếp loại rèn luyện xuất sắc là 10.75%, sinh viên xếp loại rèn luyện tốt là 70.75%, sinh viên xếp loại rèn luyện khá 17.61%, sinh viên xếp loại rèn luyện trung bình là 0.90% và không có sinh viên nào xếp loại rèn luyện yếu, kém.
 
Đ/c Trần Quyết Thắng - Phó trưởng phòng CTSV và TTGD báo cáo kết quả rèn luyện
 
Phần thứ 2 cuộc họp, đại diện phòng Đào tạo đ/c Nguyễn Quang ThắngPhó trưởng phòng Đào tạo báo cáo kết quả xét học vụ cho sinh viên CĐK16, CĐK17, CĐK18 và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023
  • Đối với kết quả xét học vụ của sinh viên CĐK16, CĐK17, CĐK18, trong tổng số 335 sinh viên dự xét có: sinh viên xếp loại học tập Giỏi là 0.6%, sinh viên xếp hạng học tập Khá 21.2%, sinh viên xếp hạng học tập học Trung bình khá là 36.4%, sinh viên xếp hạng học tập Trung bình đạt 33.1%, sinh xếp hạng học tập Yếu đạt 8.7%.
  • Về kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học có: 01 sinh viên đạt học bổng Giỏi và 16 sinh viên đạt học bổng Khá.
  • Đối với kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, gồm có: 49 sinh viên hệ đại học và 16 sinh viên của hệ cao đẳng, kết quả: 49 sinh viên hệ đại học được xét đạt tốt nghiệp, cụ thể: 16% sinh viên xếp hạng tốt nghiệp loại khá; 71,4% sinh viên xếp loại Trung bình Khá; 12% sinh viên xếp hạng Trung bình. Với 16 sinh viên cao đẳng có 13 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và 3 sinh viên trượt tốt nghiệp, kết quả quả tốt nghiệp: sinh viên có xếp hạng tốt nghiệp loại Khá đạt 15%, sinh viên xếp hạng tốt nghiệp Trung bình khá đạt 53.8% và Trung bình đạt 31%.
Để đạt được kết quả học tập như trên, ngoài sự nỗ lực, chăm chỉ học tập của sinh viên cũng một phần do sự sát sao, động viên của thầy/cô tham gia giảng dạy trực tiếp, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập (GVCN/CVHT) của các khoa/trung tâm.

Đ/c Nguyễn Quang Thắng  – Phó trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng hợp kết quả xét học vụ
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của đại diện phòng Đào tạo, các đ/c Trưởng khoa/trung tâm chủ trì ngành học đã chia sẻ một số nguyên nhân khiến sinh viên tốt nghiệp không đúng hạn, xếp hạng học tập Yếu và đề xuất một số giải pháp, phương pháp học tập cho sinh viên.
 Đ/c Phùng Thị Hạnh  – Trưởng phòng Đào

Đ/c Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng kết luận cuộc họp
 
Kết thúc cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận thông qua các kết quả học vụ trình độ cao đẳng khóa 16, 17, 18, học bổng và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023. Đồng thời đ/c Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh về thời gian sắp tới nhà trường sẽ sử dụng phần mềm mới, các khoa, trung tâm, CVHT/GVCN cần quan tâm, sát sao hướng dẫn sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm các học phần ngoài chương trình đào tạo chính mà sinh viên đang theo học. Vì với nhiều ứng dụng mới của phần mềm, sinh viên rất dễ nhầm lẫn đăng ký học tập. Ngoài ra, cần nhắc nhở sinh viên sắp hết hạn tốt nghiệp để sinh viên kịp thời hoàn thành quá trình học.
 
Nguyễn Thị Hằng - Phòng Đào tạo

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 225 Tổng truy cập: 20.642.783