Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA THỜI TRANG

Xây dựng văn hoá học đường gắn với văn hoá truyền thống cho sinh viên

Ngày đăng: 09:08 - 25/04/2023 Lượt xem: 320
Ngày 18/04/2023 trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức tọa đàm “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, khát vọng cống hiến; xây dựng xây văn hoá học đường gắn với văn hoá truyền thống cho sinh viên” với mục đích.

            Thúc đẩy, nâng cao chất lượng đào tạo, văn hóa của Nhà trường, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng con người có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nền tảng tinh thần vững chắc cho sinh viên nhà trường; tạo sự gắn kết, niềm tin và động lực cho sinh viên từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng; giúp sinh viên phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ.

         Trong buổi tọa đàm thầy cô quan tâm trao đổi đầu tiên là: Kiến thức văn hóa mặc trên học đường, nó giữ vai trò quan trọng không chỉ thể hiện thẩm mĩ, nét đẹp của mỗi cá nhân mà còn xây dựng môi trường học đường văn minh, mặc sao cho phù hợp với thuần phong mĩ tục và mang nét đẹp bản sắc riêng của nhà trường. Trong  buổi thảo luận, thầy cô cũng đã đưa ra vấn đề văn hoá mặc cũng đã được lồng ghép trong các tiết giảng trong học phần cơ sở văn hoá Việt Nam.

Trao đổi tại tọa đàm, thầy Nguyễn Văn Đức phó hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: Văn hóa học đường là một nhánh trong văn hóa của giới trẻ. Việc đánh giá và có định hướng tích cực xây dựng văn hóa học đường sẽ góp phần định hình giá trị văn hóa của đất nước trong thời kỳ mới. Văn hóa học đường nhìn từ các mối quan hệ bên trong nhà trường; Văn hóa học đường trong mối quan hệ với các yếu tố tác động bên ngoài nhà trường và Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tọa đàm “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, khát vọng cống hiến; xây dựng văn hoá học đường gắn với văn hoá truyền thống cho sinh viên”                                             
Ban biên tập khoa Thời trang
Bùi Thị Phượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 559 Tổng truy cập: 19.949.956