Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Trần Thị Hậu

Ngày đăng: 04:15 - 29/05/2024 Lượt xem: 52

Ngày 24/05/2024, Hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Giải pháp cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm nhất tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ứng dụng phương pháp Intensive listening do ThS. Trần Thị Hậu  làm chủ nhiệm, ThS. Phạm Kim Anh - thành viên.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Nguyễn văn Đức, Phó hiệu trường, Chủ tịch Hội đồng; TS. Tạ Văn Cánh,  Phó trưởng khoa khoa Kinh tế, Phản biện 1; ThS.Lê Nguyên Hương, Trưởng môn Ngoại ngữ, Phản biện 2; TS. Võ Lan Hương – Phó trưởng khoa CNSD, Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng,Phó trưởng phòng đào tạo, Ủy viên; ThS.Đặng Hồng Thụy, Giảng viên khoa THNN, Ủy viên; ThS. Nguyễn Ngân Hà, Quyền phó trưởng bộ môn Khoa KT, Thư ký Hội đồng.

Đồng chí Trần Thị Hậu báo cáo đề tài

Tại buổi nghiệm thu đề tài, đồng chí Trần Thị Hậu đã trình bày các nội dung chính và các mục tiêu tổng quát của đề tài: Cải thiện kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm nhất tại trường ĐHCN Dệt May Hà Nội ứng dụng phương pháp nghe sâu và các mục tiêu cụ thể của đề tài như phân tích thực trạng dạy và học kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất tại trường ĐHCN Dệt May Hà Nội; đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện việc dạy và học kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm nhất tại trường ĐHCN Dệt May Hà Nội ứng dụng phương pháp nghe sâu và đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp này trong giảng dạy tiếng Anh tại trường.

Tại buổi nghiệm thu, tác giả đã được nghe nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá đề tài Giải pháp cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm nhất tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ứng dụng phương pháp Intensive listening có ứng dụng cao và nghiên cứu mở rộng cho nhiêù đối tượng sinh viên khác nhau. Kết quả của đề tài đã đưa ra nhiều thông tin hữu ích, rõ ràng và có độ tin cậy cao. Đề tài đã đáp ứng đủ yêu cầu về mục tiêu, nội dung và hình thức của đề tài NCKH cấp trường.Đề tài được đánh giá ở mức độ Khá. Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng yêu cầu tác giả và nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa lại một số nội dung báo cáo ngắn gọn và tường minh hơn, giúp tác giả có cơ sở để hoàn thiện đề tài tốt hơn.  

Đỗ Thị Thanh Mai -THNN


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 289 Tổng truy cập: 19.786.094