Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Tổ Ngoại ngữ

Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Lê Nguyên Hương Phó trưởng bộ môn huongln@hict.edu.vn 0962 749 698
Phùng Thị Ái Trưởng khoa aipt@hict.edu.vn 0988 569 768
Vũ Hồng Duyên Giảng viên duyenvh@hict.edu.vn 0974 377 609
Nguyễn Thị Phương Giảng viên phuongnt@hict.edu.vn 0975253629
Phùng Thị Như trang Giảng viên  trangptn@hict.edu.vn  0977256825
Nguyễn Thanh Mai Giảng viên maint87@hict.edu.vn 0986 515 335
Trần Thị Hậu Giảng viên hautrt@hict.edu.vn 0936264754
Đỗ Thị Thanh Mai Giáo vụ TT maidtt@hict.edu.vn 0399654138
Phạm Kim Anh  Giảng viên anhpk@hict.edu.vn 0983591900
Đặng Hồng Thụy Giảng viên -thuydh@hict.edu.vn 0969855285
Ngô Mạnh Hùng giảng viên hungnm@hict.edu.vn 0393021984
Hà Kiều Trang Giảng viên tranghk@hict.edu.vn 0386775999

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 982 Tổng truy cập: 19.966.876