Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU TỪ NĂM 2019

Ngày đăng: 08:11 - 13/05/2019 Lượt xem: 774

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

     Theo quy định tại điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được hướng dẫn cụ thể tại điều 3 thông tư 59/2015/NĐ-CP thì để được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, người lao động cần đáp ứng điều kiện sau:

     Thứ nhất, người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

     Thứ hai, người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

     Thứ ba, lao động nữ đi làm trước khi hết thi hạn nghỉ sinh con mà bị ốm đau, tai nạn hoặc phải nghỉ việc để chăm con dưới 7 tuổi bị ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

     Hơn thế nữa, cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết các trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn do tự hủy hoại sức khỏe, sử dụng rượu bia, chất kích thích; nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người lao động ốm đau tai nạn trong thời gian nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương và nghỉ thai sản.

Mức hưởng chế độ ốm đau 2019

          Mức hưởng chế độ ốm đau

     So với năm 2018, mức hưởng chế độ ốm đau năm 2019 không có thay đổi gì.

     Mức hưởng chế độ ốm đau được ghi nhận tại điều 6 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau=  [Tiền lương tháng đóng BHXH tháng liên kề trước khi nghỉ việc/24 ngày] x 75% x số ngày nghỉ việc

     Đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày thì mức hưởng chế độ được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau với bệnh chữa trị dài ngày=  Tiền lương tháng đóng BHXH tháng liên kề trước khi nghỉ việc x Tỉ lệ % hưởng chế độ ốm đau x Số tháng nghỉ chế độ ốm đau

     Trong đó:

     - Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% đối với thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong 180 ngày đầu. Sau khi hưởng hết thời gian 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau cho thời gian tiếp theo được tính như sau:

     + Bằng 65% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

     + Bằng 55% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 50% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

- Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau với bệnh chữa trị dài ngày= [Tiền lương tháng đóng BHXH tháng liên kề trước khi nghỉ việc/24 ngày] x Tỉ lệ % hưởng chế độ ốm đau x số ngày nghỉ việc.

 

Phòng TCHC – Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 660 Tổng truy cập: 19.959.236