Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 3/2021

Ngày đăng: 08:34 - 05/03/2021 Lượt xem: 445
Từ ngày 01/3/2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) như các trường hợp KCB đúng tuyến, hướng dẫn đóng, chuyển đổi mức hưởng BHYT,... có hiệu lực thi hành.
 
1. 08 trường hợp được xác định KCB đúng tuyến BHYT từ 01/3/2021
Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến bao gồm:
(1) Đến KCB đúng cơ sở KCB  ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
(2) Thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.
Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi KCB.
(3) Đi cấp cứu.
(4) Được chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định, bao gồm:
- Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015.
 - Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.
- Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26/2/2016.
(5) Có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
(6) Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến.
(7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.
(8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.
Trong đó, (6), (7), (8) là những trường hợp mới được bổ sung.
(Hiện hành Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT chỉ quy định 5 trường hợp).
2. Hướng dẫn việc đóng BHYT cho 02 nhóm đối tượng
Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn việc đóng BHYT cho một số đối tượng như sau:
(1) Xác định đối tượng đóng, mức đóng và giảm trừ mức đóng BHYT  theo hình thức hộ gia đình
- Việc xác định đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (đối tượng được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình) căn cứ vào một trong các giấy tờ sau đây:
+ Đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
+ Đối với người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội: sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của cơ sở bảo trợ xã hội nơi người đó đang cư trú.
- Việc giảm trừ mức đóng BHYT khi tham gia theo hình thức hộ gia đình được thực hiện ngay từ người thứ hai trở đi có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc trong danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo, cơ sở bảo trợ xã hội.
(2) Đóng BHYT đối với trẻ sơ sinh cần điều trị ngay kể từ khi được sinh ra mà tử vong
- Trường hợp trẻ sơ sinh cần điều trị ngay từ khi được sinh ra mà tử vong, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi văn bản thông báo kèm Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của trẻ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT để cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách những trường hợp này:
Gửi Sở Tài chính nơi người mẹ cư trú hoặc Sở Tài chính nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở (đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) để Sở Tài chính chuyển kinh phí theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế.
3. Các chi phí vị thuốc y học cổ truyền được quỹ BHYT thanh toán
Nội dung này được quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.
Theo đó, trường hợp cơ sở KCB mua dược liệu để chế biến, bào chế vị thuốc, quỹ BHYT thanh toán chi phí dược liệu theo giá mua vào của cơ sở KCB và các chi phí sau:
- Chi phí hao hụt trong chế biến, bảo quản, cân chia (nếu có);
- Chi phí phụ liệu làm thuốc;
- Chi phí chế biến, bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu;
- Chi phí bao bì đóng gói (nếu có);
- Chi phí nhân công thực hiện;
- Chi phí quản lý và chi phí khấu hao máy móc.
Nếu mua vị thuốc từ các đơn vị cung ứng, quỹ BHYT thanh toán theo giá vị thuốc mua vào của vị thuốc và chi phí hao hụt trong bảo quản, cân chia (nếu có).
Trường hợp có các chi phí phát sinh ngoài quy định trên, cơ sở KCB lập bản thuyết minh chi tiết để thống nhất với cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT làm căn cứ thanh toán.
https://thuvienphapluat.vn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 311 Tổng truy cập: 20.639.350