Kỹ năng may mẫu đối
05/06/2024
27 lượt xem

Chi tiết
Sản xuất xanh và phát triển bền vững trong doanh nghiệp dệt may
03/06/2024
31 lượt xem

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Chi tiết
Pháp luật về môi trường trong doanh nghiệp dệt may
03/06/2024
36 lượt xem

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Chi tiết
Sửa chữa bảo dưỡng máy vắt sổ
03/06/2024
15 lượt xem

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Chi tiết
Sửa chữa bảo dưỡng máy thùa khuyết đầu bằng
03/06/2024
25 lượt xem

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Chi tiết
Sửa chữa bảo dưỡng máy đính bọ
03/06/2024
16 lượt xem

Chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho doanh nghiệp, theo nhu cầu của doanh nghiệp

Chi tiết
Giám đốc nhà máy thành viên
21/03/2023
336 lượt xem

Chương trình giám đốc nhà máy thành viên - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Cán bộ quản lý và triển khai đơn hàng may Công nghiệp
21/03/2023
288 lượt xem

Chương trình cán bộ quản lý và triển khai đơn hàng may Công nghiệp - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết

Liên kết website