Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016-2017

Ngày đăng: 06:49 - 28/12/2017 Lượt xem: 551
Trong 2 ngày, 23/12/2016 và 26/12/2016, Hội đồng Khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã họp xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017.
Hội đồng 1 do Ông Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng làm Chủ tịch, Hội đồng 2 do Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch. Kết quả có 9/13 đề tài đăng ký được xét duyệt.

 
2016_12_28_dhkh1
 
Hội đồng 1

 
 2016_12_28_dhkh2
 
Hội đồng 2
 
Thực hiện Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2016 – 2017 số 1709/KH-ĐHCNDMHN ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, có 13 đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, tất cả 13 đề tài đều thuộc loại hình nghiên cứu ứng dụng.
Việc xác định danh mục đề tài nghiên cứu dựa vào tiêu chí: Danh mục nhiệm vụ đặt hàng của Trường; Điều kiện và nhu cầu thực tiễn của Trường; Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng; Nội dung nghiên cứu đầy đủ; Kết quả nghiên cứu cụ thể, áp dụng được vào thực tiễn tại Trường; Phương pháp luận nghiên cứu phù hợp, độ tin cậy cao; quy mô nghiên cứu phù hợp.
Tại cuộc họp, Hội đồng phân tích, xem xét ưu tiên các đề xuất nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, giải quyết được những vấn đề cấp thiết đối với Trường, đặc biệt là các đề tài có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, trong danh mục các đề tài được đề xuất có một số đề tài rất cấp thiết phục vụ cho Trường. Căn cứ kết quả, có 08 đề tài được Hội đồng thống nhất duyệt để chủ nhiệm và đơn vị chủ trì tiếp tục viết thuyết minh và tham gia tuyển chọn vòng 2, 02 đề xuất được chuyển sang viết Sáng kiến kinh nghiệm, 03 đề xuất cần điều chỉnh nội dung, báo cáo lại lần 2 trước Hội đồng hoặc chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn khác.
 
Thu Hằng – PĐT
2016_12_28_dhkh1
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 35 Tổng truy cập: 9.742.301