ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022
Thông tin hồ sơ
Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
CMTND
Hộ khẩu thường trú
Tên tỉnh/TP
Mã tỉnh
Tên Quận/Huyện
Mã Quận/Huyện
Email *
Điện thoại *
Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố):
Tên tỉnh/TP Mã tỉnh Tên trường Mã trường
Năm lớp 10
Năm lớp 11
Năm lớp 12
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1, KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển (Yêu cầu chính xác để tránh trường hợp thất lạc):
Người nhận
Số điện thoại
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin đăng ký
Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đồng ý xét tuyển học bạ vào trình độc Đại học như sau: (chọn phương thức xét tuyển)
Ngành 1
Tổ hợp môn
Ngành 2
Tổ hợp môn
Ngành 3
Tổ hợp môn
Lớp
Điểm Toán
Điểm Lý
Điểm Hóa
Điểm Sinh
Điểm Văn
Điểm Anh
Lớp 12 *
Tổng điểm xét tuyển ngành 1
Tổng điểm xét tuyển ngành 2
Tổng điểm xét tuyển ngành 3
Ngành 1
Tổ hợp môn
Ngành 2
Tổ hợp môn
Ngành 3
Tổ hợp môn
Lớp
Điểm Toán
Điểm Lý
Điểm Hóa
Điểm Sinh
Điểm Văn
Điểm Anh
Lớp 11 *
Kỳ 1, Lớp 12 *
Điểm TB môn
Tổng điểm xét tuyển ngành 1
Tổng điểm xét tuyển ngành 2
Tổng điểm xét tuyển ngành 3
Ảnh học bạ THPT lớp 11 (*)
Ảnh học bạ THPT lớp 12 (*)
Lưu ý: Thí sinh có thể chọn một hoặc nhiều để tăng cơ hội trúng tuyển

Liên kết website