ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ (Thí sinh điền đầy đủ các thông tin có dấu *)

Họ và tên *

Ngày sinh *

Hộ khẩu thường trú *

Mã tỉnh huyện

Số CMT/CCCD *

Năm lớp 10 học tại trường

Năm lớp 11 học tại trường

Năm lớp 12 học tại trường

Mã trường lớp 12

Giấy báo kết quả theo địa chỉ*

Số điện thoại *

Địa chỉ email *

Hệ đào tạo *

Hình thức xét tuyển *

Đại học - ngành học *

Lựa chọn tổ hợp môn đại học *

II. THÔNG TIN KHẢO SÁT
Sau 24h đăng ký trực tuyến thành công, đề nghị thí sinh kiểm tra phản hồi của nhà trường tại hòm thư cá nhân.
Đăng Ký

Liên kết website