Giới thiệu chung
27/12/2019
11.388 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo quyết định số 27/NT ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may-Thời trang Hà Nội.

Chi tiết
Ban giám hiệu
22/01/2022
987 lượt xem

Ban giám hiệu Trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

Chi tiết
Báo cáo 3 công khai
05/01/2022
1.038 lượt xem

Thực hiện công văn số 5104/BGDĐT-KHTC ngày 06/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2020-2021 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thực hiện công khai, cụ thể như sau

Chi tiết
Sơ đồ tổ chức
07/10/2021
1.415 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo quyết định số 27/NT ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may-Thời trang Hà Nội.

Chi tiết
Cơ sở vật chất
30/09/2021
1.135 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo quyết định số 27/NT ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may-Thời trang Hà Nội.

Chi tiết
Triết lý giáo dục
17/10/2021
905 lượt xem

Triết lý giáo dục trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết

Liên kết website