Giới thiệu chung
02/06/2023
2.134 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo quyết định số 27/NT ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may-Thời trang Hà Nội.

Chi tiết
Ban giám hiệu
13/03/2023
1.031 lượt xem

Ban giám hiệu Trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

Chi tiết
Báo cáo 3 công khai
26/07/2023
243 lượt xem

Thực hiện công văn số 5104/BGDĐT-KHTC ngày 06/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2021-2022 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2022-2023, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thực hiện công khai, cụ thể như sau

Chi tiết
Điều kiện đảm bảo chất lượng
04/07/2022
353 lượt xem

Điều kiện đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
26/11/2022
236 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đạt "Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục"

Chi tiết
Sơ đồ tổ chức
07/10/2021
3.674 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo quyết định số 27/NT ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may-Thời trang Hà Nội.

Chi tiết
Cơ sở vật chất
30/09/2021
2.772 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo quyết định số 27/NT ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may-Thời trang Hà Nội.

Chi tiết
Triết lý giáo dục
13/06/2023
244 lượt xem

Triết lý giáo dục trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
HANOI INDUSTRIAL TEXTILE GARMENT UNIVERSITY
09/05/2023
138 lượt xem

HANOI INDUSTRIAL TEXTILE GARMENT UNIVERSITY

Chi tiết

Liên kết website