Chuẩn đầu ra

Ngày đăng: 05:03 - 10/01/2021 Lượt xem: 1.271
1. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ May: Xem chi tiết tại đây

2. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Sợi, Dệt: Xem chi tiết tại đây

3. Chuẩn đầu ra ngành Quản lý công nghiệp: Xem chi tiết tại đây
 
4. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Xem chi tiết tại đây

5. Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế thời trang: Xem chi tiết tại đây


6. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Xem chi tiết tại đây

7. Chuẩn đầu ra ngành Marketing: Xem chi tiết tại đây

8. Chuẩn đầu ra ngành Kế toán: Xem chi tiết tại đây

Các bài viết khác

BỐN NĂM TẠI HTU CÓ GÌ ?
27/05/2022
199 lượt xem
REPLY 2016 – LỜI CHƯA NÓI
12/04/2022
442 lượt xem

Liên kết website