Giám đốc nhà máy thành viên
21/03/2023
289 lượt xem

Chương trình giám đốc nhà máy thành viên - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Cán bộ quản lý và triển khai đơn hàng may Công nghiệp
21/03/2023
247 lượt xem

Chương trình cán bộ quản lý và triển khai đơn hàng may Công nghiệp - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Thiết kế thời trang kỹ thuật số (thiết kế trên phần mềm Clo 3D)
21/03/2023
474 lượt xem

Thiết kế thời trang kỹ thuật số (thiết kế trên phần mềm Clo 3D) - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
In-nhuộm trên vải bằng phương pháp thủ công
21/03/2023
220 lượt xem

In-nhuộm trên vải bằng phương pháp thủ công - trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Phát triển mẫu đầm thời trang theo kỹ thuật draping
21/03/2023
225 lượt xem

Chương trình phát triển mẫu đầm thời trang theo kỹ thuật draping - trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Cán bộ IE ngành may
21/03/2023
292 lượt xem

Chương trình cán bộ IE ngành may - trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Kỹ năng mềm cho tổ trưởng tổ sản xuất
21/03/2023
269 lượt xem

Chương trình kỹ năng mềm cho tổ chưởng tooe sản xuất - trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Kỹ thuật thiết kế dây chuyền may công nghiệp
21/03/2023
234 lượt xem

Chương trình Kỹ thuật thiết kế dây chuyền may công nghiệp - trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Kỹ thuật chuyền ngành may
21/03/2023
209 lượt xem

Kỹ thuật chuyền ngành may - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết
Quản lý tổ sản xuất ngành may
21/03/2023
229 lượt xem

Chương tình Quản lý tổ sản xuất ngành may - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chi tiết

Liên kết website