Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tin tức mới Từ nhà trường

Triển khai nhiệm vụ ban thư ký Hội đồng tự đánh giá sau rà soát kế hoạch hành động tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày 16/3/2020 Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục tổ chức họp triển khai nhiệm vụ sau khi tổ chức rà soát kế hoạch hành động để hoàn thiện nội dung minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá.

Mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chính về chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Điều thiết yếu là mỗi cơ sở giáo dục phải thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, có cơ cấu phù hợp để liên tục theo dõi, đánh giá và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả. Đặc biệt là giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm cải tiên và nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng các yêu cầu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính của cơ sở giáo dục đại học. Nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội và môi trường.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội triển khai các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đóng góp cho xã hội, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục

Cơ sở giáo dục không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà nó còn có trách nhiệm phục vụ cộng đồng.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 18 Tổng truy cập: 3.101.855