Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tin tức mới Từ nhà trường

Rà soát các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường qua hoạt động khảo sát cuối năm học

Đảm bảo chất lượng là cốt lõi của quản trị chất lượng, bao gồm một đảm bảo sao cho đối tượng (Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học) tiếp cận có thể hài lòng và có niềm tin đối với cơ sở giáo dục mà họ đang công tác và học tập. Theo ISO9000: “Đảm bảo chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (đối tượng) sẽ thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng. Đảm bảo chất lượng bao gồm cả đảm bảo chất lượng trong nội bộ lẫn đảm bảo chất lượng bên ngoài”.

Hoạt động Đảm bảo chất lượng qua ngày hội hiến máu nhân đạo 2019

Song song với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội luôn quan tâm tổ chức các hoạt động xã hội nhằm rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống cho sinh viên. Ngoài công tác nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện là một hoạt động tiêu biểu của nhà trường.

Triển khai công tác thu thập minh chứng sau phiên họp Hội đồng tự đánh giá – phiên thứ 3

Ngày 31/1/2019, Hội đồng Tự đánh giá họp phiên thứ 3 về việc tổng hợp thu thập minh chứng và triển khai kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết phiếu đánh giá và báo cáo tiêu chí.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 24 Tổng truy cập: 1.392.498