Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

tin tức mới Từ nhà trường

GÓC NHÌN TỪ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Điều này đã được thể hiện trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học. Công cụ để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017. Trong đó, tự đánh giá là khâu đầu tiên, quan trọng và phức tạp nhất trong hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, điều này thể hiện rất rõ ràng trong quá trình triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Cách thiết kế bảng câu hỏi khảo sát trong nghiên cứu

Bảng câu hỏi là công cụ nghiên cứu phổ biến nhất khi thu thập dữ liệu gốc trong nghiên cứu. Có hai loại câu hỏi là câu hỏi đóng và câu hỏi mở.

Bồi dưỡng công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ làm công tác tự đánh giá qua hoạt động hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 25/10/2019, tại Trường Đại học Nha Trang, Hiệp hội Các trường trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo “Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam”.

Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019, triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020

Ngày 23/10/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020. Chủ trì Hội nghị - TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 63 Tổng truy cập: 2.225.193