Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tin tức mới Từ nhà trường

Góc nhìn từ kết quả đánh giá của cán bộ, giảng viên, công nhân viên về chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo năm học 2018 - 2019

Năm học 2018 – 2019 đã kết thúc, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên tại trường về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo. Với mục đích tạo thêm kênh thông tin phản hồi giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phục vụ đối tượng là cán bộ, giảng viên, công nhân viên tốt hơn. Góp phần triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường.

HTU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BẰNG TỈ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030 với mục tiêu “ Chất lượng, năng động – đáp ứng nhu cầu xã hội” trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May. Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao là yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Đối mới chất lượng chương trình đào tạo thông qua hoạt động khảo sát học phần tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp Đại học về chương trình đào tạo môn học/ học phần: Nội dung chương trình, đề cương chi tiết học phần, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/ trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc nâng cao chất lượng, nội dung chương trình và giảng dạy. Nhà trường đã tổ chức hoạt động khảo sát các học phần hệ đại học trong năm học 2018 – 2019.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 80 Tổng truy cập: 1.919.994