Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tin tức mới Từ nhà trường

Kết quả khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên Đại học khóa 1 sau một năm ra trường tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Kết quả khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021 đối với đối tượng là sinh viên đại học khóa 1 sau 1 năm ra trường cho thấy những chỉ số chất lượng không ngừng được nâng cao. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu dệt may vẫn nhiều tín hiệu lạc quan. Nhiều thị trường bắt đầu hồi phục, được kết nối lại.

Kết quả khảo sát người học về các học phần học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 được cải thiện tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…; Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Các chỉ số kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 được cải thiện đáp ứng các yêu cầu chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường.

Phát huy vai trò các bên liên quan trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Các bên liên quan có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi thành viên trong nhà trường về xây dựng văn hóa chất lượng (VHCL). Trong bài viết này, tác giả đề cập đến các bên liên quan bao gồm: Các bên liên quan bao gồm các bên liên quan trong trường (Lãnh đạo trường, CBQL, GV, CNV, SV) và các bên liên quan bên ngoài trường (Cựu SV, nhà sử dụng lao động, phụ huynh, xã hội, các Bộ, Ban ngành, các tổ chức kiểm định,…) . Trong đó cấp lãnh đạo/quản lý, GV, cán bộ phục vụ, SV, cựu SV, nhà sử dụng lao động được xem là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 58 Tổng truy cập: 6.560.646