Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tin tức mới Từ nhà trường

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Tóm tắt: Chất lượng đội ngũ giảng viên là một yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng của một trường đại học. Vì vậy, công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên luôn được nhà trường quan tâm. Khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên là một kênh đánh giá chất lượng của đội ngũ giảng viên trong tổng thể các , sự hài lòng của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Bài viết mô tả thực trạng khảo sát đang triển khai tại nhà trường và đề xuất một số giải pháp để cải tiến hoạt động này.

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC “KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ ” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Tóm tắt: Hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động phục vụ và hỗ trợ của các trường hiện nay là một trong những kênh cung cấp thông tin cho việc đánh giá chất lượng đào tạo của trường, đồng thời thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; các cấp quản lý có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá phát hiện các điểm còn hạn chế của cơ sở giáo dục từ đó có giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết đề cập về hoạt động khảo sát lấy ý kiến của người học về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 của trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội.

Tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên vè hoạt động giảng dạy của giảng viên và nội dung các học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chương trình dạy học cần được thiết kế sao cho các phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá người học góp phần hỗ trợ việc đạt được các chuẩn đầu ra. Biggs (2003) gọi tiến trình này là “sự tương thích có định hướng” (constructive alignment). “Có định hướng” (Constructive) có nghĩa là người học chủ động tạo ra sự hiểu biết dựa trên các hoạt động dạy và học có liên quan. “Sự tương thích” (Alignment) là khái niệm để chỉ hoạt động dạy và học; hoạt động kiểm tra, đánh giá người học được xây dựng tương thích với nhau nhằm đảm bảo việc đạt được chuẩn đầu ra.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 20 Tổng truy cập: 7.474.765