Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tin tức mới Từ nhà trường

Tổ chức các hoạt động khảo sát lấy ý kiến sinh viên về chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội cuối năm học 2021-2022

Chất lượng đào tạo là một yếu tố quyết định sự thành công của một cơ sở giáo dục, chất lượng đó được đo và đánh giá qua nhiều kênh thông tin, khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học sau 1 năm được đào tạo là một kênh thông tin quan trọng để phục vụ công tác đánh giá cũng như nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu người học và xã hội.

Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ I, năm học 2021 -2022 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Đánh giá kết quả học tập của người học, đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại học. Kết quả đánh giá có tác động sâu sắc đến nghề nghiệp trong tương lai của người học. Do đó, việc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi cần được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp và phải đưa các kiến thức cập nhật vào quá trình kiểm tra, thi cử. Đánh giá cũng cung cấp thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ người học.

Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Với thực tiễn yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, Bộ GD-ĐT đã ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Thủ tướng Chính phủ, 2016), trong đó quy định các yêu cầu của chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình đào tạo bậc đại học. Các chuẩn này được đưa vào mục tiêu đào tạo/CĐR của chương trình và cụ thể hóa nó ở từng học phần (HP) trong chương trình đào tạo. Để đánh giá được các chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định đầu ra đã công bố một chương trình, trường đại học cần phải cải tiến trong công tác quản lí đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy, đặc biệt đổi mới công tác đánh giá người học (NH) sao cho xác định được mức độ đạt CĐR khi tốt nghiệp chương trình.

Cải thiện chỉ số hài lòng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên qua hoạt động cải tiến công tác tổ chức khảo sát tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, công nhân viên (CB, GV, CNV) là góp phần thực hiện dân chủ trong cơ sở đào tạo, là kênh thông tin tham khảo quan trọng giúp các đơn vị quản lý trong Trường điều chỉnh hoạt động phục vụ đào tạo và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo. Bài viết này trình bày thực trạng công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CB, GV, CNV, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát lấy ý kiến CB, GV, CNV về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 30 Tổng truy cập: 8.392.473