Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt động tự học của HSSV

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Lấy ý kiến phản hồi của người học về các hoạt động học tập của người học năm học 2017 – 2018

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm SVTN sau 24 tháng

BÁO CÁO: Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016 sau 24 tháng

Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng

BÁO CÁO: Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng

Tổ chức họp nhóm chuyên trách thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ tự đánh giá

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng tự đánh giá về việc các nhóm chuyên trách thực hiện xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm chuyên trách về các tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công, từ ngày 8/10 đến 19/10/2018 các nhóm chuyên trách tổ chức xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 14 Tổng truy cập: 786.677