Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Hoạt động Bảo đảm chất lượng

Hội nghị sơ kết công tác khảo thí học kỳ 1 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 25/03/2024 Lượt xem: 25
Đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại học. Hoạt động đánh giá kết quả triển khai kỳ thi kết thúc học phần trình độ đại học cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đưa ra những thực trạng và giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng. Đánh giá cũng cung cấp thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ người học
Chi tiết

Các phần mềm hỗ trợ công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng có thể triển khai tại trường

Ngày đăng: 18/03/2024 Lượt xem: 29
Trong công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT tại trường ĐHCNDMHN, việc thu thập thông tin, minh chứng có vai trò rất quan trọng – đây là cơ sở cốt lõi để công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT thực hiện một cách chính xác, khách quan. Bên cạnh đó, báo cáo TĐG CSGD& CTĐT đòi hỏi một CSDL trên diện rộng đối với các bên liên quan về cơ cấu tổ chức và quản lý,
Chi tiết

Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức sơ kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng học kỳ 1, năm học 2023-2024

Ngày đăng: 12/03/2024 Lượt xem: 27
Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đóng vai trò rất quan trọng trong giáo dục đại học, đây là yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định các nhiệm vụ chung của nhà trường. Các hoạt động này phải được đánh giá để cải tiến liên tục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Chi tiết

Sử dụng cấu trúc IMRAD vào hoạt động đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên

Ngày đăng: 28/02/2024 Lượt xem: 40
Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính của các cơ sở giáo dục đại học. Nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hoá, kinh tế, xã hội và môi trường xã hội. Các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên cần được xác lập, theo dõi và đối sánh để cải thiện.
Chi tiết

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo

Ngày đăng: 26/02/2024 Lượt xem: 33
Trong công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN), việc thu thập thông tin, minh chứng có vai trò rất quan trọng – đây là cơ sở cốt lõi để công tác kiểm định chất lượng các CTĐT thực hiện một cách chính xác, khách quan.
Chi tiết

Một số giải pháp đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 23/01/2024 Lượt xem: 79
Đánh giá kết quả học tập là một trong những hoạt động quan trọng trong giáo dục, giúp đánh giá mức độ đạt được của sinh viên so với mục tiêu giáo dục đã đề ra. Trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19 và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 hình thức học tập trực tuyến đã trở nên phổ biến. Do đó, việc tổ chức đánh giá kết quả học tập trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo công tác tổ chức đánh giá kết quả học tập trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để cải tiến hoạt động KTĐG như là một hoạt động học tập cho cả sinh viên và giảng viên.
Chi tiết

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng khoá đào tạo năm học 2022 - 2023

Ngày đăng: 11/01/2024 Lượt xem: 60
Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học trước khi tốt nghiệp nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ người học trước khi tốt nghiệp trong các hoạt động học tập. Kết quả khảo sát chất lượng các hoạt động phục vụ và đào tạo là 1 trong những căn cứ để đưa ra các biện pháp thích hợp, kịp thời để hỗ trợ người học trước khi tốt nghiệp học tập và nghiên cứu trong quá trình học tập.
Chi tiết

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học về chất lượng các hoạt động phục vụ

Ngày đăng: 20/12/2023 Lượt xem: 129
Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ người học trong các hoạt động học tập. Kết quả khảo sát chất lượng các hoạt động phục vụ và đào tạo là 1 trong những căn cứ để đưa ra các biện pháp thích hợp, kịp thời để hỗ trợ người học học tập và nghiên cứu trong quá trình học tập.
Chi tiết

Vận hành mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong các đơn vị trên nền tảng xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng

Ngày đăng: 16/11/2023 Lượt xem: 121
Mọi hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong cơ sở giáo dục đều hướng tới hình thành văn hoá chất lượng (VHCL) và được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (ĐBCLBT). Chính vì vậy, hệ thống ĐBCLBT là nhân tố quyết định sự triển khai thành công VHCL. Cơ sở giáo dục đặt ra mục tiêu đẩy mạnh VHCL trong trường nhằm hoàn thiện và cải tiến liên tục hệ thống ĐBCLBT đồng thời phổ biến nội dung và các quy trình thực hiện VHCL
Chi tiết

Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 4 sau 2 tháng

Ngày đăng: 19/10/2023 Lượt xem: 111
Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp. Khi đánh giá sinh viên tốt nghiệp, cơ sở giáo dục cần đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra, tỉ lệ tốt nghiệp và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Chi tiết

Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 3 sau 12 tháng năm 2023

Ngày đăng: 14/09/2023 Lượt xem: 114
Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp. Khi đánh giá sinh viên tốt nghiệp, cơ sở giáo dục cần đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra, tỉ lệ tốt nghiệp và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Chi tiết

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Ngày đăng: 27/06/2023 Lượt xem: 190
Bài viết giới thiệu các yêu cầu về kiểm tra - đánh giá người học theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành; làm rõ mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung học phần với CĐR học phần và nội dung kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần và một số tồn tại cần khắc phục trong quá trình tổ chức kiểm tra – đánh giá trong thời gian qua để từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng.
Chi tiết

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị, đội ngũ nhân sự và hệ thống các văn bản quản lý để tạo điều kiện triển khai công tác tự chủ đại học tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 25/05/2023 Lượt xem: 171
Hệ thống quản trị, đội ngũ nhân sự và hệ thống các văn bản quản lý trong cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) là 3 yếu tố quan trọng và có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong việc quản trị và vận hành tổ chức hoạt động của bất cứ đơn vị nào. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào các giải pháp củng cố các yếu tố này trong tổng thể nhằm tạo điều kiện triển khai công tác tự chủ đại học, hướng tới mục tiêu hiệu lực và hiệu quả trong điều kiện tự chủ đại học.
Chi tiết

Ứng dụng tiêu chuẩn iso 21001:2018 vào công tác kiểm định

Ngày đăng: 07/02/2023 Lượt xem: 279
Theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030". Mục tiêu chung của chương trình này là phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng khung bảo đảm chất lượng ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.
Chi tiết

Tổ chức tập huấn điều tra khảo sát tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày đăng: 07/06/2022 Lượt xem: 0
Lấy ý kiến các bên liên quan là một quá trình quan sát, ghi nhận thông tin phản hồi, thu thập ý kiến về những vấn đề khác nhau trong quá trình hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Chi tiết

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày đăng: 13/05/2022 Lượt xem: 379
Ngày 04/5/2022, Giám đốc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (CEA-AUV&C) đã ký quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc duy trì, cải tiến và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đại học trong chu kỳ 2016 - 2021. Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng có giá trị đến tháng 5 năm 2027.
Chi tiết

Tổ chức tập huấn kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022 Lượt xem: 451
Ngày 22/4/2022. Trường đại học Công nghiệp Dệt May tổ chức thành công buổi tập huấn về công tác kiểm tra đánh giá theo thông báo của Ban điều hành kênh “Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp” – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức buổi tập huấn với chủ đề: "Kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục".
Chi tiết

Vấn đề dạy và học ở đại học với việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực xã hội trong bối cảnh tự chủ tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09/03/2022 Lượt xem: 359
Hiện nay, trong hoạt động dạy và học ở các trường đào tạo nghề nghiệp thì hệ thống tầng tầng lớp lớp các loại hình dạy học, và đội ngũ những người hành nghề dạy học rất đa dạng ở nhiều cấp học. Đông đảo hơn hàng chục lần, chính là lớp lớp những người cần học. Nhìn một cách tổng thể theo quy luật cung - cầu một cách tự nhiên, khách quan, bỏ qua mọi vấn đề khác, thì rõ ràng thực tế xã hội đang cân bằng giữa hai lực lượng này. Người có nghề thì được hành nghề, kẻ có nhu cầu học thì được học, xã hội cần gì thì nhà trường đào tạo cái đó cho kịp xu thế. Rõ ràng điều này đang làm ổn định hệ thống dạy và học. Tất nhiên sự ổn định này có mang đến sự phát triển ổn định hay không, thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, cần có sự bàn luận và nghiên cứu hợp lý.
Chi tiết

Sự thay đổi về chất lượng giảng dạy qua kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2021-2022 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 04/03/2022 Lượt xem: 523
Triết lý giáo dục giáo dục của Trường được xác định trong Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNDMHN ngày 08/04/2021: “Chất lượng - Năng động - Đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì thế hệ sinh viên chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập”. Nội dung Triết lý giáo dục được cụ thể hóa ở CĐR các CTĐT của Nhà trường.
Chi tiết

Tuyển chọn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm Đảm bảo chất lượng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/01/2022 Lượt xem: 372
Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng là một trong 3 nhiệm vụ chính của một cơ sở giáo dục. Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính, nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hoá, kinh tế, xã hội và môi trường của xã hội.
Chi tiết

Cải tiến các nội dung khảo sát mức độ hài lòng của người học về học phần đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/12/2021 Lượt xem: 1.460
Theo các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo, nghiên cứu của (Babart Zaheer Butt và Kashif ur Rehman, 2010) chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người học bao gồm: chuyên môn của giáo viên; nội dung học phần; môi trường hoc tập và cơ sở vật chất. Còn trong nghiên cứu của (Gruber, T., Fuß và cộng sự, 2020) cho thấy các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo bao gồm: nội dung học phần; ảnh hưởng của trường đại học; khả năng giảng dạy; chuyên môn và hỗ trợ của giảng viên; cơ sở vật chất của trường đại học và học phí. Về các nghiên cứu trong nước, nghiên cứu của Phạm Thị Liên (Liên, 2016) cho thấy sự hài lòng của người học ảnh hưởng bởi cơ sở vật chất; khả năng phục vụ; chương trình đào tạo và giảng viên giảng dạy học phần. Tuy nhiên, mô hình của nghiên cứu này mới giải thích được 54,1% sự biến thiên về sự hài lòng của người học. Vì thế, trong bài viết này, tác giả hướng tới xây dựng các n
Chi tiết

Chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên được cải tiến qua kết quả đánh giá hài lòng của Cán bộ, giảng viên, công nhân viên năm học 2020 – 2021 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 29/10/2021 Lượt xem: 583
Nâng cao chất lượng là một hoạt động có tính chiến lược và có kế hoạch được thực hiện với mục đích đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục và các bộ phần bên trong cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng là sự cải tiến liên tục các hoạt động, trong đó các hoạt động phục vụ và hỗ trợ các bên liên quan là một trong các yếu tố đó.
Chi tiết

Hoàn thiện hoàn thiện mô hình đảm bảo chất lượng bên trong với hoạt động xây dựng văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 30/07/2021 Lượt xem: 1.703
Với mục tiêu xây dựng một nền tảng đảm bảo chất lượng bên trong (ĐBCLBT) vững chắc để hình thành nên văn hóa chất lượng (VHCL) nhằm phòng ngừa, tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng.
Chi tiết

TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 08/07/2021 Lượt xem: 1.424
Tự đánh giá là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về thực trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Chi tiết

Mức độ hài lòng của người học về các học phần học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 đáp ứng các yêu cầu chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/03/2021 Lượt xem: 529
Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…; Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Chi tiết

Khẳng định chất lượng phục vụ đào tạo và phục vụ cộng đồng qua kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cựu sinh viên năm 2020 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 15/12/2020 Lượt xem: 666
Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình, mà cần đánh giá chất lượng phục vụ đào tạo qua mức độ hài lòng của các bên liên quan. Kết quả đánh giá là cơ sở để nhà trường cải tiến chất lượng chương trình đào tạo và hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Chất lượng đào tạo được khẳng định qua kết quả tự đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học khóa 1 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/11/2020 Lượt xem: 849
Đánh giá sinh viên là một trong những thành tố quan trọng nhất của đào tạo đại học. Các kết quả đánh giá đó ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp tương lai của sinh viên. Khi đánh giá chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp, trong đó mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp
Chi tiết

Giải pháp triển khai các hoạt động kiểm tra – đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/11/2020 Lượt xem: 1.015
Thực trạng kiểm tra- đánh giá kết thúc học phần trình độ đại học cho thấy một số vấn đề: phương pháp được lựa chọn đánh giá kết thúc học phần cơ bản là làm bài thi kết thúc học phần. Các phương pháp đánh giá khác còn chiếm tỷ lệ rất thấp; Theo quy định, đề thi tự luận phải có đáp án và hướng dẫn chấm. Nhưng hầu hết học phần thi tự luận chỉ có nội dung đáp án chi tiết và kèm biểu điểm, chưa đưa ra hướng dẫn chấm như trình bày, lập luận logic, điểm thưởng những SV có bài làm sáng tạo…vì vậy các giải pháp cải tiến được thiết lập để triển khai, nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra cần được đánh giá và triển khai hiệu quả
Chi tiết

Cải tiến chất lượng phục vụ sinh viên được cải thiện rõ rệt qua kết quả đánh giá của sinh viên năm học 2019 - 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10/09/2020 Lượt xem: 948
Nâng cao chất lượng là một hoạt động có tính chiến lược và có kế hoạch được thực hiện với mục đích đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục và các bộ phận trong cơ sở giáo dục. Sự tin tưởng và tín nhiệm của các bên liên quan (mức độ hài lòng cao), cụ thể trong bài viết này là người học đánh giá để đảm bảo rằng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ luôn đảm bảo sự phù hợp và tính hiệu quả liên tục của nó.
Chi tiết

Hoạt động cải tiến nội dung đề cương các học phần phục vụ công tác giảng dạy trong năm học 2019 -2020 được đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 04/09/2020 Lượt xem: 815
Các hoạt động chuyên môn tại các khoa/trung tâm giảng dạy trong việc cải tiến nội dung giảng dạy các học phần phục vụ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường luôn được nhà trường quan tâm chú trọng.
Chi tiết

Khẳng định chất lượng đào tạo qua kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 2 năm tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/08/2020 Lượt xem: 716
Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp luôn được nhà trường triển khai toàn diện và có hiệu quả, thể hiện qua kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 24 tháng ra trường.
Chi tiết

Góc nhìn về kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/08/2020 Lượt xem: 757
Thực hiện Công văn 3943/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 31/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát sinh viên tốt nghiệp các ngành sau 1 năm tốt nghiệp.
Chi tiết

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp được khẳng định qua kết quả đánh giá của nhà tuyển dụng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/07/2020 Lượt xem: 696
Ngành dệt may đang đứng trước rất nhiều cơ hội, trong bối cảnh như hiện nay, các doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt về nhân lực cho sự hồi phục của kinh tế thế giới cũng như sự hồi phục của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Năm nay là năm đầu tiên mà sinh viên Đại học khóa 1 HTU ra trường, Trường mong muốn cung cấp cho doanh nghiệp dệt may nguồn nhân lực chất lượng cao theo đúng nhu cầu, bên cạnh đó HTU còn mong muốn hợp tác, phối hợp cùng doanh nghiệp trong việc đào tạo sinh viên để luôn đáp ứng được nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.
Chi tiết

Họp chuyên đề Hội đồng ĐBCL thông qua một số quy định theo yêu cầu tự đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09/07/2020 Lượt xem: 681
Ngày 30/6/2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức họp chuyên đề Hội đồng Đảm bảo chất lượng thông qua mọt số quy định mới theo yêu cầu của thông tư 12/2017 và hướng dẫn tự đánh giá theo công văn hướng dẫn1668/BGDĐT-GDĐH.
Chi tiết

Triển khai tiếp tục các hoạt động khắc phục minh chứng, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/06/2020 Lượt xem: 0
Thực hiện hướng dẫn mới về công tác tự đánh giá theo công văn hướng dẫn tự đánh giá 1668/BGDĐT-GDĐH thay thế công văn hướng dẫn 168/ BGDĐT-GDĐH nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động tự đánh giá theo yêu cầu mới, đặc biệt là trong công tác thu thập khắc phục minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá.
Chi tiết

Đánh giá chất lượng đề cương chi tiết các học phần giảng dạy hệ đại học, học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 13/05/2020 Lượt xem: 1.985
Trong Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.
Chi tiết

Triển khai kế hoạch hành động khắc phục minh chứng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 20/04/2020 Lượt xem: 772
Khắc phục tồn tại, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá là mắt xích quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong giai đoạn chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài của nhà trường.
Chi tiết

Triển khai nhiệm vụ ban thư ký Hội đồng tự đánh giá sau rà soát kế hoạch hành động tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/03/2020 Lượt xem: 1.006
Ngày 16/3/2020 Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục tổ chức họp triển khai nhiệm vụ sau khi tổ chức rà soát kế hoạch hành động để hoàn thiện nội dung minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá.
Chi tiết

Mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 11/03/2020 Lượt xem: 2.610
Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chính về chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Điều thiết yếu là mỗi cơ sở giáo dục phải thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, có cơ cấu phù hợp để liên tục theo dõi, đánh giá và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả. Đặc biệt là giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm cải tiên và nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng các yêu cầu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 04/03/2020 Lượt xem: 715
Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính của cơ sở giáo dục đại học. Nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội và môi trường.
Chi tiết

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội triển khai các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đóng góp cho xã hội, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày đăng: 28/02/2020 Lượt xem: 741
Cơ sở giáo dục không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà nó còn có trách nhiệm phục vụ cộng đồng.
Chi tiết

Cục Quản lý chất lượng – Bộ giáo dục và đào tạo thăm và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 21/02/2020 Lượt xem: 1.494
Ngày 19/2/2020, đoàn cán bộ của Cục Quản lý chất lượng – Bộ giáo dục và đào tạo đã đến thăm và làm việc với trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/02/2020 Lượt xem: 768
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường đang được đẩy mạnh trong năm học 2019 - 2020. Song song với hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, trường Đại học Công nghiệp Dệt May triển khai tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục.
Chi tiết

Kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội trong các hoạt động của công đoàn tại trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10/01/2020 Lượt xem: 5.668
Kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội là một trong những nhiệm vụ và yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học là Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học – Phục vụ cộng đồng, công tác này luôn được trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội quan tâm và thực hiện thường xuyên không chỉ đối với cộng đồng trong nhà trường và cộng đồng bên ngoài trường.
Chi tiết

Cải tiến công tác tư vấn tuyển sinh năm 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội – Một trong những nhiệm vụ đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 07/01/2020 Lượt xem: 902
Hoạt động tư vấn tuyển sinh được trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội liên tục cải tiến hằng năm nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho cộng đồng và xã hội, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của thị trường lao động hiện nay.
Chi tiết

Triển khai tổ chức khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/12/2019 Lượt xem: 868
Hoạt động khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần được nhà trường quan tâm và chú trọng, vì vậy hoạt động này có ý nghĩa không chỉ đối với người học, với cán bộ, giảng viên, nhà quản lý giáo dục mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Thông qua quy định khảo sát các bên liên quan theo yêu cầu kiểm định chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10/12/2019 Lượt xem: 1.307
Ngày 29/11/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chủ trì Hội nghị thông qua quy định khảo sát các bên liên quan theo yêu cầu Kiểm định chất lượng giáo dục.
Chi tiết

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng mở rộng – Phiên thứ II

Ngày đăng: 29/11/2019 Lượt xem: 859
Ngày 29/11/2019, Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng (phiên họp thứ II). TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí trong Ban giám hiệu, các nhóm chuyên trách, đại diện các đơn vị chức năng, các đồng chí trưởng, phó, trưởng bộ môn, giáo vụ (trợ lý khoa), đội ngũ giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập ở các khoa/trung tâm và Ban thư ký.
Chi tiết

Họp Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục – Phiên thứ 4, triển khai hoàn thiên báo cáo tự đánh giá lần 2

Ngày đăng: 18/11/2019 Lượt xem: 899
Ngày 13/11/2019, Hội đồng tự đánh giá trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp phiên thứ 4, tập trung giải quyết những vướng mắc sau khi các thành viên phản biện tiêu chuẩn tiêu chí và những nội dung minh chứng cần hoàn thện bổ sung theo kế hoạch hành động trong năm học 2019 – 2020.
Chi tiết

GÓC NHÌN TỪ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 12/11/2019 Lượt xem: 1.548
Kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Điều này đã được thể hiện trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học. Công cụ để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017. Trong đó, tự đánh giá là khâu đầu tiên, quan trọng và phức tạp nhất trong hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, điều này thể hiện rất rõ ràng trong quá trình triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Cách thiết kế bảng câu hỏi khảo sát trong nghiên cứu

Ngày đăng: 06/11/2019 Lượt xem: 122.815
Bảng câu hỏi là công cụ nghiên cứu phổ biến nhất khi thu thập dữ liệu gốc trong nghiên cứu. Có hai loại câu hỏi là câu hỏi đóng và câu hỏi mở.
Chi tiết

Bồi dưỡng công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ làm công tác tự đánh giá qua hoạt động hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày đăng: 01/11/2019 Lượt xem: 946
Ngày 25/10/2019, tại Trường Đại học Nha Trang, Hiệp hội Các trường trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo “Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam”.
Chi tiết

Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019, triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 25/10/2019 Lượt xem: 837
Ngày 23/10/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020. Chủ trì Hội nghị - TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá.
Chi tiết

Đánh giá của người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học, một trong những kênh thông tin giúp nhà trường hoàn thiện hơn trong hoạt động đào tạo người học

Ngày đăng: 14/10/2019 Lượt xem: 1.096
Đánh giá của người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học, một trong những kênh thông tin giúp nhà trường hoàn thiện hơn trong hoạt động đào tạo người học
Chi tiết

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp sau 3 tháng năm 2019, khẳng định chất lượng đào tạo của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/09/2019 Lượt xem: 1.349
Năm học 2018 – 2019, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức cấp bằng tốt nghiệp cho 779 sinh viên tốt nghiệp các ngành cao đẳng chính quy của nhà trường, kết quả khảo sát ngay tại thời điểm phát bằng đạt 93% sinh viên tốt nghiệp phản hồi, thể hiện sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các cựu sinh viên nhà trường.
Chi tiết

Góc nhìn từ kết quả đánh giá của cán bộ, giảng viên, công nhân viên về chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 16/09/2019 Lượt xem: 1.340
Năm học 2018 – 2019 đã kết thúc, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên tại trường về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo. Với mục đích tạo thêm kênh thông tin phản hồi giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phục vụ đối tượng là cán bộ, giảng viên, công nhân viên tốt hơn. Góp phần triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường.
Chi tiết

HTU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BẰNG TỈ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: 03/09/2019 Lượt xem: 789
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030 với mục tiêu “ Chất lượng, năng động – đáp ứng nhu cầu xã hội” trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May. Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao là yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Đối mới chất lượng chương trình đào tạo thông qua hoạt động khảo sát học phần tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 14/08/2019 Lượt xem: 744
Ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp Đại học về chương trình đào tạo môn học/ học phần: Nội dung chương trình, đề cương chi tiết học phần, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/ trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc nâng cao chất lượng, nội dung chương trình và giảng dạy. Nhà trường đã tổ chức hoạt động khảo sát các học phần hệ đại học trong năm học 2018 – 2019.
Chi tiết

Nâng cao năng lực đội ngũ Đảm bảo chất lượng trong giai đoạn 2016 - 2020 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 15/07/2019 Lượt xem: 837
Ngày 29/6/2019, trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức trao bằng thạc sĩ Kiểm định chất lượng giáo dục khóa 2016 – 2019. Một trong những tân thạc sĩ là cán bộ của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Tổ chức họp nhóm thư ký chuyên trách triển khai nhiệm vụ hoàn thiện minh chứng và nội dung tiêu chí tự đánh giá

Ngày đăng: 15/07/2019 Lượt xem: 826
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng tự đánh giá về việc các nhóm chuyên trách thực hiện sửa báo cáo tự đánh giá sau khi đã nộp lên Bộ giáo dục và Đào tạo
Chi tiết

Triển khai nhiệm vụ Tự đánh giá sau Phiên họp Hội đồng tự đánh giá – Phiên thứ 4

Ngày đăng: 28/06/2019 Lượt xem: 724
Ngày 19/6/2019. Hội đồng tự đánh giá trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp phiên thứ 4 thảo luận báo cáo tự đánh giá phiên bản 1 sau khi các nhóm chuyên trách tự đánh giá hoàn thiện gửi về ban thư ký tổng hợp.
Chi tiết

Tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá duyệt báo cáo tự đánh giá – Đánh giá quá trình thực hiện báo cáo các nhóm chuyên trách

Ngày đăng: 19/06/2019 Lượt xem: 737
Thực hiện kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2016 – 2020, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May thực hiện nghiêm túc theo tiến độ công việc. Các nhóm chuyên trách tự đánh giá phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí đã hoàn thiện nội dung báo cáo lần thứ nhất (Phiên bản 1).
Chi tiết

Ban giám hiệu nhà trường làm việc với các nhóm Tự đánh giá, tháo gỡ khó khăn

Ngày đăng: 04/06/2019 Lượt xem: 854
Ngày 17/5/2019, được sự đồng ý Ban Giám Hiệu, Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức phiên họp với Ban Giám Hiệu nhà trường để giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch tự đánh giá.
Chi tiết

Rà soát các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường qua hoạt động khảo sát cuối năm học

Ngày đăng: 09/05/2019 Lượt xem: 955
Đảm bảo chất lượng là cốt lõi của quản trị chất lượng, bao gồm một đảm bảo sao cho đối tượng (Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học) tiếp cận có thể hài lòng và có niềm tin đối với cơ sở giáo dục mà họ đang công tác và học tập. Theo ISO9000: “Đảm bảo chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (đối tượng) sẽ thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng. Đảm bảo chất lượng bao gồm cả đảm bảo chất lượng trong nội bộ lẫn đảm bảo chất lượng bên ngoài”.
Chi tiết

Hoạt động Đảm bảo chất lượng qua ngày hội hiến máu nhân đạo 2019

Ngày đăng: 02/04/2019 Lượt xem: 826
Song song với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội luôn quan tâm tổ chức các hoạt động xã hội nhằm rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống cho sinh viên. Ngoài công tác nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện là một hoạt động tiêu biểu của nhà trường.
Chi tiết

Triển khai công tác thu thập minh chứng sau phiên họp Hội đồng tự đánh giá – phiên thứ 3

Ngày đăng: 13/02/2019 Lượt xem: 1.010
Ngày 31/1/2019, Hội đồng Tự đánh giá họp phiên thứ 3 về việc tổng hợp thu thập minh chứng và triển khai kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết phiếu đánh giá và báo cáo tiêu chí.
Chi tiết

Đẩy mạnh công tác khảo sát giảng viên trong hoạt động đảm bảo chất lượng dạy và học

Ngày đăng: 23/01/2019 Lượt xem: 888
Căn cứ nội dung Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học,
Chi tiết

Hoạt động Đảm bảo chất lượng trong công tác tuyển sinh 2019 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 15/01/2019 Lượt xem: 898
Hoạt động tư vấn tuyển sinh hằng năm của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội luôn được chú trọng, quan tâm và chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường. Đây là một hoạt động rất quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng và đào tạo tại nhà trường,
Chi tiết

Họp hội đồng tự đánh giá phiên thứ 2

Ngày đăng: 22/11/2018 Lượt xem: 876
Ngày 22/11/2018, Hội đồng Tự đánh giá tổi chức họp phiên thứ 2 đánh giá kết quả thực hiện công việc trong giai đoạn từ 6/10 – 6/11/2018 của các nhóm làm việc chuyên trách.
Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt động tự học của HSSV

Ngày đăng: 02/11/2018 Lượt xem: 8.667
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Lấy ý kiến phản hồi của người học về các hoạt động học tập của người học năm học 2017 – 2018
Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm SVTN sau 24 tháng

Ngày đăng: 02/11/2018 Lượt xem: 1.174
BÁO CÁO: Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016 sau 24 tháng
Chi tiết

Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng

Ngày đăng: 02/11/2018 Lượt xem: 984
BÁO CÁO: Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng
Chi tiết

Tổ chức họp nhóm chuyên trách thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ tự đánh giá

Ngày đăng: 22/10/2018 Lượt xem: 1.668
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng tự đánh giá về việc các nhóm chuyên trách thực hiện xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm chuyên trách về các tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công, từ ngày 8/10 đến 19/10/2018 các nhóm chuyên trách tổ chức xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm.
Chi tiết

Họp Hội đồng tự đánh giá lần thứ nhất mở rộng triển khai kế hoạch tự đánh giá Trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10/10/2018 Lượt xem: 913
Ngày 6/10/2018, Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng Tự đánh giá mở rộng phiên thứ nhất thông qua Kế hoạch tự đánh giá và triển khai xây dựng kế hoạch tự đánh giá cho các nhóm chuyên trách .
Chi tiết

Họp hội đồng đảm bảo chất lượng phiên thứ nhất

Ngày đăng: 28/09/2018 Lượt xem: 1.180
Ngày 26/9/2018, Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục, phiên thứ nhất. Tham dự phiên họp có sự hiện diện của 23 thành viên của Hội đồng ĐBCL giáo dục Đại học công nghiệp Dệt may Hà Nội. TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng ĐHCNDMHN là Chủ tịch Hội đồng; Th.s Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng; Th.s Nguyễn Thu Phượng, Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng; Th.s Nguyễn Văn Huy, Giám đốc TTĐBCL, Trưởng ban thư ký Hội đồng. Các ủy viên của Hội đồng là Trưởng các đơn vị chức năng, đại diện giảng viên và đại diện sinh viên.
Chi tiết

Thông qua Quy định về tổ chức, vận hành mạng lưới ĐBCL bên trong

Ngày đăng: 13/08/2018 Lượt xem: 1.377
Công tác đảm bảo chất lượng ngày càng có vai trò quan trọng đối với các trường đại học. Để giúp cho cán bộ, giảng viên hiểu rõ hơn về hoạt động này, chiều ngày 9/8/2018, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức Hội nghị “Thông qua Quy định về tổ chức, vận hành mạng lưới ĐBCL bên trong trường đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội” với sự tham gia của Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng của nhà trường.
Chi tiết

Công tác chuẩn bị Hội nghị báo cáo kết quả hội thảo “Hậu kiểm định chất lượng giáo dục”

Ngày đăng: 10/07/2018 Lượt xem: 911
Từ ngày 27/5-29/5 Hội thảo “Hậu kiểm định chất lượng giáo dục: từ quản trị đại học đến văn hóa chất lượng” được diễn ra tại Quy Nhơn, Trường ĐHCN Dệt May Hà Nội tham gia với tư cách là đại biểu, đoàn đi dư Hội thảo gồm có: Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng;
Chi tiết

Đảm bảo chất lượng qua hoạt động thanh tra nhà trường

Ngày đăng: 19/04/2018 Lượt xem: 853
Căn cứ kế hoạch thanh tra năm học 2017 – 2018 số 1340 ban hành ngày 3/10/2017 trong công tác đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018.
Chi tiết

Đảm bảo chất lượng công tác tuyển sinh đại học năm 2018 thông qua công tác thống kê rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng tuyển sinh năm 2018

Ngày đăng: 30/03/2018 Lượt xem: 985
Thực hiện nội dung công văn số 542/QLCL-KĐCLGD ngày 23 tháng 3 năm 2018 về việc báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng trước kỳ thi tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐ, TCCN năm 2018, các đơn vị trong nhà trường được giao quyền quản lý, theo dõi các điều kiện cơ sở vật chất nhà trường tiến hành thống kê rà soát các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh 2018 tính đến hết tháng 12/2017.
Chi tiết

Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng qua Hội nghị sơ kết công tác Đảm bảo chất lượng trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 16/03/2018 Lượt xem: 924
Ngày 15/3/2018 Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 để đánh giá thực hiện công tác triển khai kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 của nhà trường.Tham dự Hội nghị có TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường – Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng – Nguyễn Văn Huy và trưởng các đơn vị chức năng trong nhà trường.
Chi tiết

Webometrics: từ xếp hạng website đến xếp hạng đại học

Ngày đăng: 29/12/2017 Lượt xem: 1.257
Thực tế, những ý kiến lo ngại về giá trị của xếp hạng này cũng đã xuất hiện từ một vài năm nay. Là người theo dõi sự ra đời của bảng xếp hạng này ngay từ những ngày đầu ra đời, xin được tổng hợp các tiêu chí đánh giá, sự biến đổi của chúng cũng như các nhận định của giới chuyên môn về ý nghĩa và cách thức sử dụng xếp bảng xếp hạng này.
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 47 Tổng truy cập: 18.568.006