Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Góc nhìn từ kết quả đánh giá của cán bộ, giảng viên, công nhân viên về chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 10:08 - 16/09/2019 Lượt xem: 1.382
Năm học 2018 – 2019 đã kết thúc, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên tại trường về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo. Với mục đích tạo thêm kênh thông tin phản hồi giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phục vụ đối tượng là cán bộ, giảng viên, công nhân viên tốt hơn. Góp phần triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường.

Kết quả khảo sát cho thấy đa số các tiêu chí được đánh giá ở mức độ từ hài lòng trở lên (Từ  3.41->4.2). Bảng số liệu dưới đây thể hiện sự đối sánh kết quả qua các năm:

 

 
Kết quả khảo sát năm học 2018 – 2019 từ góc nhìn cho thấy, chất lượng phục vụ qua các năm tăng và ổn định, cho thấy chính sách nhà trường nhằm hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường có điều kiện ổn định, yên tâm công tác được triển khai có hiệu quả, điểm trung bình chung đánh giá các tiêu chí là 3.90, cụ thể:
 
Tuy nhiên, đây cũng là một hạn chế nhỏ do tỉ lệ hài lòng ở mức cao chưa có nhiều tỉ lệ cao, chỉ ở mức hài lòng, nhà trường cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng.

Qua kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ năm học 2018 – 2019 và so chiếu kết quả khảo sát trong 03 năm cho thấy: trong tổng số 79 tiêu chí được khảo sát năm học 2018-2019 và 2017 – 2018 có 20 tiêu chí là mới bổ sung theo yêu cầu thực tiễn từ năm 2017-2018, được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với các tiêu chí theo thông tư 12/2017 về kiểm định, tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Trong đó các chỉ số điểm trung bình của các tiêu chí khá tương đồng giữa các năm học. Như vậy các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ đang được giữ ổn định, chưa có nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng phục vụ.
Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường tuy nhỉ là một kênh, nhưng cũng thể hiện ý kiến của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên đến chất lượng phục vụ hằng năm. Trong những năm tiếp theo, nhà trường cần tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ, tạo điều kiện và có nhiều chính sách ưu đãi hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên để có tỉ lệ đánh giá ở mức cao hơn (Mức 5).
 
Trân trọng!
Hoàng Nhung
 
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 12 Tổng truy cập: 19.328.164