Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Hoạt động cải tiến nội dung đề cương các học phần phục vụ công tác giảng dạy trong năm học 2019 -2020 được đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 12:01 - 04/09/2020 Lượt xem: 851
Các hoạt động chuyên môn tại các khoa/trung tâm giảng dạy trong việc cải tiến nội dung giảng dạy các học phần phục vụ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường luôn được nhà trường quan tâm chú trọng.
         
Với mục đích tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về các nội dung trong đề cương học phần như chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp giảng dạy, điều kiện giảng dạy và kiểm tra đánh giá..... Tạo thêm kênh thông tin giúp khoa chuyên môn điều chỉnh nội dung học phần và hoạt động giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo; giúp các bộ môn, các khoa/trung tâm trong việc điều hành các hoạt động chuyên môn;
 
 
Kết quả khảo sát và đối sánh về chất lượng nội dung học phần trong năm học 2019 – 2020 thể hiện chất lượng các nội dung trong đè cương chi tiết của học phần đã được cải tiến:
15 tiêu chí khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về học phần có giá trị từ mức độ hài lòng trở lên ở học kỳ 2 tăng so với học kỳ 1, điểm trung bình chung tất cả các tiêu chí đánh giá trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 là 4.16,). Kết quả cho thấy hiệu quả cải tiến đã làm tỉ lệ hài lòng của sinh viên tăng lên. Đặc biệt tiêu chí: Phòng học thực hành/ thí nghiệm và các trang thiết bị tại phòng học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập học phần dù có giá trị điểm trung bình thấp nhất trong các nhóm tiêu chí được khảo sát ở học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 nhưng cũng là chỉ số tăng.
- Nhận xét điểm TBC học phần theo thang đo Likert các đơn vị giảng dạy học phần khoa/trung tâm:
 
  + Kết quả khảo sát cũng cho thấy, nhóm các học phần đạt điểm trung bình kết quả cao nhất hoặc thấp nhất có số lượng mẫu nhỏ.
  + Có 01/96 học phần là Dung sai kỹ thuật đo - DHD-K3 (số lượng mẫu nhỏ) ở mức chấp nhận được yêu cầu của tiêu chí chiếm 1%; 47/96 học phần (chiếm 49%) ở mức đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí và 48/96 học phần (chiếm 50%) ở mức đáp ứng cao các yêu cầu của các tiêu chí.
Đánh giá chung:
- Hầu hết, các học phần được đánh giá đã có sự cải thiện so với học kỳ 1 năm học 2019-2020. Bên cạnh đó, có 01 học phần cần khắc phục ngay các hạn chế và hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí.

- 03 tiêu chí thuộc nhóm cơ sở vật chất phục vụ học phần và TC4.2 (Bạn hài lòng về mức độ thành thạo kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân sau khi học xong học phần) có điểm đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, TC 4.2 có điểm trung bình chung được cải thiện đáng kể so với học kỳ 1 năm học 2019-2020.

- Các khoa/Trung tâm cần tiếp tục thu thập thêm các dữ liệu, phân tích và có kế hoạch rà soát, cải tiến các học phần nhằm đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.

- Trong quá trình khảo sát cần lưu ý các học phần có số lượng mẫu nhỏ để có phương pháp khảo sát phù hợp.

- Nhà trường cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.
Bài và ảnh: Nguyễn Thu Phương
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 36 Tổng truy cập: 19.293.203