Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt động tự học của HSSV

Ngày đăng: 08:26 - 02/11/2018 Lượt xem: 8.932
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT
 
Lấy ý kiến phản hồi của người học về các hoạt động học tập của người học
năm học 2017 – 2018
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 
- Xây dựng thêm kênh thông tin phản hồi để giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất
lượng các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phục vụ người học tốt hơn.
 
2. Yêu cầu
- Triển khai rộng rãi đến toàn bộ Học sinh, sinh viên đang học tại trường các lớp ĐH, CĐ, CĐN, TCCN.
 
- Học sinh, sinh viên cần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu.
 
- Thông tin phản hồi từ học sinh sinh viên được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích
 
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
 
1. Học sinh, sinh viên đang học tại trường các lớp ĐH –K1, K2; CĐ-K11, K12, K13; CĐN-K9, K10; TCCN-K27, K28
 
2. Thời gian khảo sát: từ ngày 14/05/2018 – 19/07/2018
 
3. Phương pháp khảo sát: - Khảo sát trực tuyến

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 44 Tổng truy cập: 19.309.428