Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Triển khai kế hoạch hành động khắc phục minh chứng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09:03 - 20/04/2020 Lượt xem: 816
Khắc phục tồn tại, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá là mắt xích quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong giai đoạn chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài của nhà trường.

Ngày 30/3/2020, tại phòng C1-305 đã diễn ra phiên họp của Hội đồng Tự đánh giá – Phiên thứ 7 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng.
Tham dự Phiên thứ 7 – Hội đồng tự đánh giá có: TS. Hoàng Xuân Hiệp – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá – Hiệu trưởng, Ths.NCS. Nguyễn Thị Thu Hường – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng – Phó Hiệu trưởng, Ths. Nguyễn Thu Phượng – Phó Chủ tịch Hội Đồng – Phó Hiệu trưởng, Ths. Nguyễn Quang Vinh – Phó chủ tịch Hội đồng – Phó Hiệu trưởng, Ths. Nguyễn Văn Huy – Trưởng ban thư ký Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, đại diện đơn vị khoa/trung tâm, phòng ban chức năng, đoàn thể trong nhà trường tham dự.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó chủ tịch Hội đồng phát biểu đề dẫn, định hướng nội dung phiên họp
         
Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung cho ý kiến đề xuất của nhóm tự đánh giá chuyên trách về đơn vị phụ trách khắc phục và nội dung khắc phục minh chứng trong kế hoạch hành động và các đại diện đơn vị cho ý kiến về từng nội dung có thuộc đơn vị phụ trách.
Tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Văn Huy trình bày từng nội dung kế hoạch hành động do các nhóm đề xuất theo đơn vị phòng ban chức năng, khoa/trung tâm, đoàn thể trong nhà trường
Các thành viên Hội đồng cho ý kiến và chốt các nội dung từng đơn vị chức năng, khoa/trung tâm, đoàn thể. Các ý kiến tập trung chủ yếu ở các phòng chức năng quản lý: Phòng Tổ chức hành chính là các văn bản quy định, quy chế tổ chức phân công nhiệm vụ đơn vị; Phòng Đào tạo là các văn bản quy định về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; Phòng Công tác HSSV và Thanh tra giáo dục là các văn bản quy định về công tác HSSV, phục vụ cộng đồng,…

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Ban thư ký, ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận một số nội dung sau:
I. Trưởng các đơn vị chức năng
1. Triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch hành động các nhóm đề xuất (kèm theo file Kế hoạch hành động)

2. Tổ chức thu thập và gửi danh mục minh chứng của đơn vị về TT ĐBCL. Khi xử lý minh chứng, cần chú ý:
- Minh chứng cung cấp phải đáp ứng đúng, đủ kịp thời theo yêu cầu của nhóm chuyên trách (scan bản có chữ ký).
- Lập bảng danh mục minh chứng của đơn vị đáp ứng yêu cầu của nhóm chuyên trách theo mẫu và gửi về TT ĐBCL trước ngày 25 hằng tháng.

3. Gửi yêu cầu tới các Trưởng nhóm chuyên trách qua TT ĐBCL trước ngày 06/4/2020. Nội dung yêu cầu bao gồm: 
- Những nhiệm vụ trong kế hoạch hành động cần làm rõ (nếu có).
- Những yêu cầu, vướng mắc khác (nếu có).

4. Trong giao ban hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hành động của đơn vị theo kết luận.

II. Trưởng các nhóm chuyên trách
1. Tiếp tục rà soát các tiêu chí
  • Nội dung mốc chuẩn;
  • Yêu cầu cụ thể về thông tin minh chứng;
  • Gửi đề xuất thay đổi về Ban thư ký tổng hợp trước ngày 05/4/2020.
2. Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Trưởng các đơn vị chức năng.

3. Làm việc với các đơn vị chức năng theo lịch sắp xếp của TT ĐBCL.

III. Trung tâm Đảm bảo chất lượng
1. Tiếp nhận danh mục minh chứng của các đơn vị chức năng.
2. Bố trí lịch làm việc giữa Trưởng nhóm chuyên trách và Trưởng các đơn vị chức năng để làm rõ nội hàm/yêu cầu của các tiêu chí/minh chứng… (các buổi làm việc phải xong trước ngày 11/4/2020).
3. Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ và các nội dung, gửi đến các thành viên Hội đồng trước phiên họp tiếp theo tối thiểu 03 ngày.
4. Báo cáo tình hình cung cấp minh chứng của các đơn vị trong giao ban hằng tháng.
Một số hình ảnh phát biểu của các đơn vị trong Hội nghị:
- Ý kiến phát biểu của phòng Đào tạo:
- Ý kiến phát biểu phòng CTHSSV và TTTGD:
Bài và Ảnh: Nguyễn Văn Trung

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 35 Tổng truy cập: 19.328.067