Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Triển khai nhiệm vụ ban thư ký Hội đồng tự đánh giá sau rà soát kế hoạch hành động tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 08:20 - 17/03/2020 Lượt xem: 1.013
Ngày 16/3/2020 Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục tổ chức họp triển khai nhiệm vụ sau khi tổ chức rà soát kế hoạch hành động để hoàn thiện nội dung minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá.
 
Chủ trì buổi họp Ban thư ký có đồng chí Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trưởng ban thư ký; các đồng chí trong ban thư ký, thư ký phụ trách công tác tự đánh giá ở các nhóm chuyên trách.
Đánh giá việc rà soát sau kế hoạch hành động là một bước rất quan trọng trong công tác hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, nội dung minh chứng phục vụ công tác mời chuyên gia tư vấn chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Đồng chí Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh, công việc khẩn trương phải thực hiện trong tháng 3/2020 triển khai cho các đơn vị hoàn thiện nội dung minh chứng, tập trung chủ yếu là các minh chứng thuộc nhiệm vụ năm học, kế hoạch năm học và báo cáo tổng kết năm học. Các minh chứng cần hoàn thiện bổ sung theo yêu cầu của các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá về chỉ tiêu, chỉ số đối sánh kết quả, các hoạt động liên quan đến kết nối, cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng đóng góp cho xã hội....
Bên cạnh việc yêu cầu các đồng chí phụ trách đơn vị thu thập minh chứng cần thực hiện theo sự thống nhất đã triển khai họp với các nhóm chuyên trách của đơn vị trong nhà trường về nội dung minh chứng. Đồng chí Trưởng ban thư ký triển khai song song công tác tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo cho 3 chuyên ngành Công nghệ May, Công nghệ Sợi Dệt, Quản lý công nghiệp, phân công nhiệm vụ tư vấn cho các khoa chủ trì ngành tổ chức hoàn thiện kế hoạch tự đánh giá, danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo để triển khai công tác tập huấn nội bộ về đánh giá chương trình đào tạo trong khuôn khổ các hoạt động tự đánh giá.

Sau khi nghe chỉ đạo từ trưởng ban thư ký, các đồng chí thư ký cho ý kiến về từng nội dung, tập trung việc thu thập minh chứng theo kế hoạch hành động và danh mục minh chứng sau khi thống nhất từ các đơn vị với nhóm trong nhà trường.
Tự đánh giá thường được thực hiện bởi cơ sở giáo dục với mục đích nâng cao hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng. Nó có thể định nghĩa là quá trình thu thập có hệ thống, định lượng và sử dụng các thông tin theo quan điểm đánh giá hiệu quả đảm bảo chất lượng của một cơ sở giáo dục. Tự đánh giá hay đánh giá ngoài dựa trên minh chứng thu thập là cơ sở hợp lý để đạt được kết luận đánh giá tin cậy và trung thực trong cả một quá trình có tính hệ thống. Minh chứng phải được dựa trên các hồ sơ thực tế hoặc các thông tin có liên quan đến tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá. Đôi khi đánh giá ngoài được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu quy định của quốc gia, địa phương nơi mà cơ sở giáo dục hoạt động.
 
Bài và ảnh: Trần Thị Thu Anh
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 45 Tổng truy cập: 18.587.506