Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Góc nhìn về kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 08:35 - 18/08/2020 Lượt xem: 799
           Thực hiện Công văn 3943/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 31/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát sinh viên tốt nghiệp các ngành sau 1 năm tốt nghiệp.
          Với mục đích Tìm hiểu thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên, xây dựng thêm kênh thông tin phản hồi để giúp nhà trường xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường.
Thống kê tỉ lệ việc làm của học sinh – sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng và các ý kiến đóng góp của sinh viên để có sự điều chỉnh chương trình, hoạt động giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Kết quả khảo sát theo yêu cầu công văn 3943:
Kết quả khảo sát tình hình việc làm cho thấy:
- Tỉ lệ phản hồi của cựu sinh viên sau 12 tháng tốt nghiệp đạt mức cao (95%). Các ngành có số lượng sinh viên tốt nghiệp dưới 50 đều có phản hồi 100%.
- Tỉ lệ chưa có việc làm sau 12 tháng là 4%, giảm 26% so với thời điểm sau 3 tháng (SVTN chưa có việc làm sau 3 tháng là 29%).
- Tỉ lệ SVTN sau 12 tháng có việc làm 96%, tăng 25% so với thời điểm khảo sát sau 3 tháng.
- Tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo sau 12 tháng là 78%. Tỉ lệ cao khẳng định chất lượng đầu ra, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Về kết quả khảo sát vị trí làm việc của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp:
- Kết quả khảo sát tỷ lệ SVTN sau 12 tháng làm ở các vị trí quản lý và nhân viên kỹ thuật có tỉ lệ cao, cho thấy SVTN đáp ứng tốt yêu cầu công việc tại doanh nghiệp ở các vị trí được đào tạo.
- Tuy nhiên, một bộ phận SVTN sau 12 tháng có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo là 9%, tăng 1.5% so với thời điểm sau 3 tháng.
Về kết quả khảo sát mức thu nhập của sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm:

- Tỉ lệ SVTN sau 12 tháng có mức thu nhập trong khoảng 5-8 triệu ổn định.
- Mức thu nhập SVTN sau 12 tháng mức trên 12 triệu tăng 5.5% so với thời điểm khảo sát sau 3 tháng.
Đánh giá chung về kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng:
- Tỉ lệ sinh viên phản hồi là 95%, thể hiện mức độ bao phủ của kết quả khảo sát và sự hợp tác tích cực của sinh viên.
- Tỉ lệ sinh viên có việc làm cao 96%.
- Mức thu nhập bình quân của sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng  là 8.03 triệu tăng 2.09  triệu so với thời điểm sau 3 tháng  (5.94 triệu đồng), thể hiện xu thế cải thiện thu nhập của sinh viên.
- Tỉ lệ sinh viên có việc làm ở khu vực tư nhân và có yếu tố nước ngoài có xu hướng tăng cao cho thấy sự hấp dẫn của khu vực làm việc thuộc lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đồng thời thể hiện sự thích ứng của sinh viên với môi trường làm việc có đòi hỏi cao và mức thu nhập tốt.
- Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 đúng chuyên môn và gần chuyên môn cao ( 84%), cho thấy chương trình đào tạo của nhà trường đang đi đúng hướng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong đó, tỉ lệ SVTN làm các vị trí quản lý, kỹ thuật và khởi nghiệp là 66%.
Những thông tin trên là cơ sở giúp Trường tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy với mục tiêu cao nhất là đào tạo ra đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đảm bảo khi sinh viên ra trường các doanh nghiệp sẽ sử dụng được ngay không phải đào tạo lại.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 58 Tổng truy cập: 19.266.302