Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị, đội ngũ nhân sự và hệ thống các văn bản quản lý để tạo điều kiện triển khai công tác tự chủ đại học tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Hệ thống quản trị, đội ngũ nhân sự và hệ thống các văn bản quản lý trong cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) là 3 yếu tố quan trọng và có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong việc quản trị và vận hành tổ chức hoạt động của bất cứ đơn vị nào. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào các giải pháp củng cố các yếu tố này trong tổng thể nhằm tạo điều kiện triển khai công tác tự chủ đại học, hướng tới mục tiêu hiệu lực và hiệu quả trong điều kiện tự chủ đại học.

Ứng dụng tiêu chuẩn iso 21001:2018 vào công tác kiểm định

Theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030". Mục tiêu chung của chương trình này là phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng khung bảo đảm chất lượng ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Tổ chức tập huấn điều tra khảo sát tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Lấy ý kiến các bên liên quan là một quá trình quan sát, ghi nhận thông tin phản hồi, thu thập ý kiến về những vấn đề khác nhau trong quá trình hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 04/5/2022, Giám đốc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (CEA-AUV&C) đã ký quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc duy trì, cải tiến và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đại học trong chu kỳ 2016 - 2021. Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng có giá trị đến tháng 5 năm 2027.

Tổ chức tập huấn kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày 22/4/2022. Trường đại học Công nghiệp Dệt May tổ chức thành công buổi tập huấn về công tác kiểm tra đánh giá theo thông báo của Ban điều hành kênh “Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp” – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức buổi tập huấn với chủ đề: "Kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục".

Đánh giá của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 về chất lượng khoá đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập ngay cả khi sinh viên đã ra trường. Kết quả khảo sát cự sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ khoá đào tạo có ý nghãi rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng hơn nữa về yêu cầu cũng như cải thiện chất lượng phục vụ.

Kết quả khảo sát sinh viên về các học phần học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trong Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.

Kết quả khảo sát sinh viên về giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ giảng viên các khoa/trung tâm về khảo sát và vẽ phổ điểm thi học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Thực hiện thông báo số 2302/TB-ĐHCNDMHN ngày 21/12/2022 về việc thu thập dữ liệu tổ chức đánh giá kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội với mục đích rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, cải tiến dạy học và kiểm tra đánh giá một số học phần. Các bộ môn tiến hành tổ chức phân tích, đánh giá kết quả học tập của 1 học phần được lựa chọn để rút kinh nghiệm.

Một số giải pháp phát triển chương trình đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để phát triển và nâng cao chất lượng giáo đáp ứng yêu cầu kiểm định trong bối cảnh mới

Chương trình đào tạo (CTĐT) là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đại học. Các CTĐT đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vừa mở rộng quyền tự chủ và nâng cao vị thế của cơ sở giáo duc đại học. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của các CTĐT của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (Trường) còn nhiều bất cập. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ thực trạng – cụ thể là điểm yếu của các CTĐT đại học, từ đó đề xuất một số giải pháp ưu tiên thực hiện để củng cố các CTĐT nhằm đáp ứng được yêu cầu của kiểm định chất lượng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 24 Tổng truy cập: 13.016.794