Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 04/5/2022, Giám đốc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (CEA-AUV&C) đã ký quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc duy trì, cải tiến và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đại học trong chu kỳ 2016 - 2021. Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng có giá trị đến tháng 5 năm 2027.

Tổ chức tập huấn kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày 22/4/2022. Trường đại học Công nghiệp Dệt May tổ chức thành công buổi tập huấn về công tác kiểm tra đánh giá theo thông báo của Ban điều hành kênh “Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp” – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức buổi tập huấn với chủ đề: "Kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục".

Vấn đề dạy và học ở đại học với việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực xã hội trong bối cảnh tự chủ tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Hiện nay, trong hoạt động dạy và học ở các trường đào tạo nghề nghiệp thì hệ thống tầng tầng lớp lớp các loại hình dạy học, và đội ngũ những người hành nghề dạy học rất đa dạng ở nhiều cấp học. Đông đảo hơn hàng chục lần, chính là lớp lớp những người cần học. Nhìn một cách tổng thể theo quy luật cung - cầu một cách tự nhiên, khách quan, bỏ qua mọi vấn đề khác, thì rõ ràng thực tế xã hội đang cân bằng giữa hai lực lượng này. Người có nghề thì được hành nghề, kẻ có nhu cầu học thì được học, xã hội cần gì thì nhà trường đào tạo cái đó cho kịp xu thế. Rõ ràng điều này đang làm ổn định hệ thống dạy và học. Tất nhiên sự ổn định này có mang đến sự phát triển ổn định hay không, thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, cần có sự bàn luận và nghiên cứu hợp lý.

Sự thay đổi về chất lượng giảng dạy qua kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2021-2022 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Triết lý giáo dục giáo dục của Trường được xác định trong Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNDMHN ngày 08/04/2021: “Chất lượng - Năng động - Đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì thế hệ sinh viên chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập”. Nội dung Triết lý giáo dục được cụ thể hóa ở CĐR các CTĐT của Nhà trường.

Tuyển chọn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm Đảm bảo chất lượng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng là một trong 3 nhiệm vụ chính của một cơ sở giáo dục. Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính, nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hoá, kinh tế, xã hội và môi trường của xã hội.

Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ I, năm học 2021 -2022 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Đánh giá kết quả học tập của người học, đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại học. Kết quả đánh giá có tác động sâu sắc đến nghề nghiệp trong tương lai của người học. Do đó, việc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi cần được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp và phải đưa các kiến thức cập nhật vào quá trình kiểm tra, thi cử. Đánh giá cũng cung cấp thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ người học.

Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Với thực tiễn yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, Bộ GD-ĐT đã ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Thủ tướng Chính phủ, 2016), trong đó quy định các yêu cầu của chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình đào tạo bậc đại học. Các chuẩn này được đưa vào mục tiêu đào tạo/CĐR của chương trình và cụ thể hóa nó ở từng học phần (HP) trong chương trình đào tạo. Để đánh giá được các chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định đầu ra đã công bố một chương trình, trường đại học cần phải cải tiến trong công tác quản lí đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy, đặc biệt đổi mới công tác đánh giá người học (NH) sao cho xác định được mức độ đạt CĐR khi tốt nghiệp chương trình.

Cải thiện chỉ số hài lòng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên qua hoạt động cải tiến công tác tổ chức khảo sát tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, công nhân viên (CB, GV, CNV) là góp phần thực hiện dân chủ trong cơ sở đào tạo, là kênh thông tin tham khảo quan trọng giúp các đơn vị quản lý trong Trường điều chỉnh hoạt động phục vụ đào tạo và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo. Bài viết này trình bày thực trạng công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CB, GV, CNV, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát lấy ý kiến CB, GV, CNV về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Tóm tắt: Chất lượng đội ngũ giảng viên là một yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng của một trường đại học. Vì vậy, công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên luôn được nhà trường quan tâm. Khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên là một kênh đánh giá chất lượng của đội ngũ giảng viên trong tổng thể các , sự hài lòng của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Bài viết mô tả thực trạng khảo sát đang triển khai tại nhà trường và đề xuất một số giải pháp để cải tiến hoạt động này.

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC “KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ ” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Tóm tắt: Hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động phục vụ và hỗ trợ của các trường hiện nay là một trong những kênh cung cấp thông tin cho việc đánh giá chất lượng đào tạo của trường, đồng thời thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; các cấp quản lý có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá phát hiện các điểm còn hạn chế của cơ sở giáo dục từ đó có giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết đề cập về hoạt động khảo sát lấy ý kiến của người học về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 của trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 40 Tổng truy cập: 8.095.900