Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tổ chức tập huấn điều tra khảo sát tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Lấy ý kiến các bên liên quan là một quá trình quan sát, ghi nhận thông tin phản hồi, thu thập ý kiến về những vấn đề khác nhau trong quá trình hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 04/5/2022, Giám đốc trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (CEA-AUV&C) đã ký quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc duy trì, cải tiến và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đại học trong chu kỳ 2016 - 2021. Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng có giá trị đến tháng 5 năm 2027.

Tổ chức tập huấn kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày 22/4/2022. Trường đại học Công nghiệp Dệt May tổ chức thành công buổi tập huấn về công tác kiểm tra đánh giá theo thông báo của Ban điều hành kênh “Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp” – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức buổi tập huấn với chủ đề: "Kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục".

Vấn đề dạy và học ở đại học với việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực xã hội trong bối cảnh tự chủ tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Hiện nay, trong hoạt động dạy và học ở các trường đào tạo nghề nghiệp thì hệ thống tầng tầng lớp lớp các loại hình dạy học, và đội ngũ những người hành nghề dạy học rất đa dạng ở nhiều cấp học. Đông đảo hơn hàng chục lần, chính là lớp lớp những người cần học. Nhìn một cách tổng thể theo quy luật cung - cầu một cách tự nhiên, khách quan, bỏ qua mọi vấn đề khác, thì rõ ràng thực tế xã hội đang cân bằng giữa hai lực lượng này. Người có nghề thì được hành nghề, kẻ có nhu cầu học thì được học, xã hội cần gì thì nhà trường đào tạo cái đó cho kịp xu thế. Rõ ràng điều này đang làm ổn định hệ thống dạy và học. Tất nhiên sự ổn định này có mang đến sự phát triển ổn định hay không, thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, cần có sự bàn luận và nghiên cứu hợp lý.

Sự thay đổi về chất lượng giảng dạy qua kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2021-2022 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Triết lý giáo dục giáo dục của Trường được xác định trong Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNDMHN ngày 08/04/2021: “Chất lượng - Năng động - Đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì thế hệ sinh viên chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập”. Nội dung Triết lý giáo dục được cụ thể hóa ở CĐR các CTĐT của Nhà trường.

Một số giải pháp phát triển chương trình đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để phát triển và nâng cao chất lượng giáo đáp ứng yêu cầu kiểm định trong bối cảnh mới

Chương trình đào tạo (CTĐT) là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đại học. Các CTĐT đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vừa mở rộng quyền tự chủ và nâng cao vị thế của cơ sở giáo duc đại học. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của các CTĐT của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (Trường) còn nhiều bất cập. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ thực trạng – cụ thể là điểm yếu của các CTĐT đại học, từ đó đề xuất một số giải pháp ưu tiên thực hiện để củng cố các CTĐT nhằm đáp ứng được yêu cầu của kiểm định chất lượng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới.

Tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 1 sau tốt nghiệp 24 tháng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc làm sinh viên tốt nghiệp luôn là một vấn đề không chỉ là sự quan tâm của nhà trường mà còn là sự quan tâm của người học đang ngồi trên ghế nhà trường và của xã hội. Cơ hội việc làm cho người học được nhà trường định hướng cho người học ngay từ trên ghế nhà trường và sự quan tâm của nhà trường về tình hình việc làm sau khi các em ra trường luôn được chú trọng.

Phản hồi của người học năm cuối về chất lượng khoá đào tạo năm 2022 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, nhà trường không những phải đánh giá chất lượng quả quá trình đào tạo, mà còn cần đánh giá chất lượng đầu ra của người học tốt nghiệp. Việc lấy ý kiến của người học trước khi tốt nghiệp (sinh viên năm cuối) về chất lượng khoá đào tạo là một trong những kênh thông tin để cải tiến chất lượng đào tạo

Chất lượng phục vụ và hỗ trợ qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học năm học 2021 - 2022 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ người học trong các hoạt động học tập. Kết quả khảo sát chất lượng các hoạt động phục vụ và đào tạo là 1 trong những căn cứ để đưa ra các biện pháp thích hợp, kịp thời để hỗ trợ người học học tập và nghiên cứu trong quá trình học tập.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của Cán bộ, giảng viên, công nhân viên năm học 2021 - 2022 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Nâng cao chất lượng là một hoạt động có tính chiến lược và có kế hoạch được thực hiện với mục đích đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục và các bộ phần bên trong cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng là sự cải tiến liên tục các hoạt động, trong đó các hoạt động phục vụ và hỗ trợ các bên liên quan là một trong các yếu tố đó.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 165 Tổng truy cập: 10.339.476