Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kiểm định chất lượng

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Ngày đăng: 27/06/2023 Lượt xem: 221
Bài viết giới thiệu các yêu cầu về kiểm tra - đánh giá người học theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành; làm rõ mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung học phần với CĐR học phần và nội dung kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần và một số tồn tại cần khắc phục trong quá trình tổ chức kiểm tra – đánh giá trong thời gian qua để từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng.
Chi tiết

Ứng dụng tiêu chuẩn iso 21001:2018 vào công tác kiểm định

Ngày đăng: 07/02/2023 Lượt xem: 315
Theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030". Mục tiêu chung của chương trình này là phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng khung bảo đảm chất lượng ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.
Chi tiết

Tổ chức tập huấn kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 28/04/2022 Lượt xem: 481
Ngày 22/4/2022. Trường đại học Công nghiệp Dệt May tổ chức thành công buổi tập huấn về công tác kiểm tra đánh giá theo thông báo của Ban điều hành kênh “Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp” – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức buổi tập huấn với chủ đề: "Kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục".
Chi tiết

TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 08/07/2021 Lượt xem: 1.481
Tự đánh giá là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về thực trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Chi tiết

Mức độ hài lòng của người học về các học phần học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 đáp ứng các yêu cầu chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/03/2021 Lượt xem: 560
Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…; Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Chi tiết

Khẳng định chất lượng phục vụ đào tạo và phục vụ cộng đồng qua kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cựu sinh viên năm 2020 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 15/12/2020 Lượt xem: 703
Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình, mà cần đánh giá chất lượng phục vụ đào tạo qua mức độ hài lòng của các bên liên quan. Kết quả đánh giá là cơ sở để nhà trường cải tiến chất lượng chương trình đào tạo và hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Chất lượng đào tạo được khẳng định qua kết quả tự đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học khóa 1 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/11/2020 Lượt xem: 887
Đánh giá sinh viên là một trong những thành tố quan trọng nhất của đào tạo đại học. Các kết quả đánh giá đó ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp tương lai của sinh viên. Khi đánh giá chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp, trong đó mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp
Chi tiết

Giải pháp triển khai các hoạt động kiểm tra – đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/11/2020 Lượt xem: 1.058
Thực trạng kiểm tra- đánh giá kết thúc học phần trình độ đại học cho thấy một số vấn đề: phương pháp được lựa chọn đánh giá kết thúc học phần cơ bản là làm bài thi kết thúc học phần. Các phương pháp đánh giá khác còn chiếm tỷ lệ rất thấp; Theo quy định, đề thi tự luận phải có đáp án và hướng dẫn chấm. Nhưng hầu hết học phần thi tự luận chỉ có nội dung đáp án chi tiết và kèm biểu điểm, chưa đưa ra hướng dẫn chấm như trình bày, lập luận logic, điểm thưởng những SV có bài làm sáng tạo…vì vậy các giải pháp cải tiến được thiết lập để triển khai, nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra cần được đánh giá và triển khai hiệu quả
Chi tiết

Góc nhìn về kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/08/2020 Lượt xem: 798
Thực hiện Công văn 3943/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 31/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát sinh viên tốt nghiệp các ngành sau 1 năm tốt nghiệp.
Chi tiết

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp được khẳng định qua kết quả đánh giá của nhà tuyển dụng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/07/2020 Lượt xem: 725
Ngành dệt may đang đứng trước rất nhiều cơ hội, trong bối cảnh như hiện nay, các doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt về nhân lực cho sự hồi phục của kinh tế thế giới cũng như sự hồi phục của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Năm nay là năm đầu tiên mà sinh viên Đại học khóa 1 HTU ra trường, Trường mong muốn cung cấp cho doanh nghiệp dệt may nguồn nhân lực chất lượng cao theo đúng nhu cầu, bên cạnh đó HTU còn mong muốn hợp tác, phối hợp cùng doanh nghiệp trong việc đào tạo sinh viên để luôn đáp ứng được nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.
Chi tiết

Họp chuyên đề Hội đồng ĐBCL thông qua một số quy định theo yêu cầu tự đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09/07/2020 Lượt xem: 714
Ngày 30/6/2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức họp chuyên đề Hội đồng Đảm bảo chất lượng thông qua mọt số quy định mới theo yêu cầu của thông tư 12/2017 và hướng dẫn tự đánh giá theo công văn hướng dẫn1668/BGDĐT-GDĐH.
Chi tiết

Triển khai tiếp tục các hoạt động khắc phục minh chứng, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/06/2020 Lượt xem: 0
Thực hiện hướng dẫn mới về công tác tự đánh giá theo công văn hướng dẫn tự đánh giá 1668/BGDĐT-GDĐH thay thế công văn hướng dẫn 168/ BGDĐT-GDĐH nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động tự đánh giá theo yêu cầu mới, đặc biệt là trong công tác thu thập khắc phục minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá.
Chi tiết

Triển khai kế hoạch hành động khắc phục minh chứng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 20/04/2020 Lượt xem: 808
Khắc phục tồn tại, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá là mắt xích quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong giai đoạn chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài của nhà trường.
Chi tiết

Triển khai nhiệm vụ ban thư ký Hội đồng tự đánh giá sau rà soát kế hoạch hành động tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/03/2020 Lượt xem: 1.082
Ngày 16/3/2020 Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục tổ chức họp triển khai nhiệm vụ sau khi tổ chức rà soát kế hoạch hành động để hoàn thiện nội dung minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá.
Chi tiết

Triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/02/2020 Lượt xem: 798
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường đang được đẩy mạnh trong năm học 2019 - 2020. Song song với hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, trường Đại học Công nghiệp Dệt May triển khai tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục.
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 54 Tổng truy cập: 19.224.662