Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Mức độ hài lòng của người học về các học phần học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 đáp ứng các yêu cầu chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10:30 - 19/03/2021 Lượt xem: 550
Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…; Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Kết quả khảo sát học phần ở các khoa/trung tâm giảng dạy trong nhà trường trong học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 được thể hiện như sau:
Kết quả chung cho thấy, sinh viên đánh giá các học phần cơ bản cao hơn so với học kỳ 2 năm học 2019-2020. Có 15/15 tiêu chí đánh giá học phần có điểm trung bình được đánh giá ở mức đáp ứng cao (mức 5 của thang đo Likert).

Tỉ lệ hài lòng giữa các nhóm nội dung đánh giá:
Hầu hết, các học phần được đánh giá trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 đã có sự cải thiện so với học kỳ 2 năm học 2019-2020.

01 tiêu chí thuộc nhóm cơ sở vật chất phục vụ học phần (TC3.2 - Phòng học thực hành/thí nghiệm và các trang thiết bị tại phòng học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập học phần) có điểm đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, những tiêu chí này có điểm trung bình chung được cải thiện đáng kể so với học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Các khoa/Trung tâm cần tiếp tục thu thập thêm các dữ liệu, phân tích và có kế hoạch rà soát, cải tiến các học phần nhằm đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.
Nhà trường cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học (phòng lý thuyết, phòng thực hành và phòng  thí nghiệm) để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.
Việc thiết kế chương trình dạy học và quy trình đánh giá bao gồm 4 giai đoạn: Thiết kế, phát triển, rà soát và đánh giá, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu các bên liên quan để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội
 
Bài và ảnh: Nguyễn Thu Phương
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 121 Tổng truy cập: 19.022.581