Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Họp chuyên đề Hội đồng ĐBCL thông qua một số quy định theo yêu cầu tự đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 11:07 - 09/07/2020 Lượt xem: 682
Ngày 30/6/2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức họp chuyên đề Hội đồng Đảm bảo chất lượng thông qua mọt số quy định mới theo yêu cầu của thông tư 12/2017 và hướng dẫn tự đánh giá theo công văn hướng dẫn1668/BGDĐT-GDĐH.
Cuộc họp có sự tham gia: TS. Hoàng Xuân Hiệp- Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, ThS. NCS. Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu Trưởng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tự đánh giá, ThS.NCS. Nguyễn Thu Phượng – Phó Hiệu trưởng – Phó chủ tịch Hội đồng, Ths. Nguyễn Quang Vinh – Phó Hiệu trưởng – Phó chủ tịch hội đồng, ThS. Nguyễn Văn Huy – Giám đốc trung tâm ĐBCL – trưởng ban thư ký, trưởng nhóm các nhóm chuyên trách tự đánh giá, thư ký nhóm, các thành viên Hội đồng tự đánh giá.
          Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Trưởng ban thư ký, đại diện trung tâm ĐBCL trình bày kết quả kiểm định, tự đánh giá theo thông tư 12/2017 các trường đến thời điểm 30/6/2020 và nhiệm vụ, thách thức đặt ra với nhà trường trong thời gian tới. Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Huy trình bày dự thảo quy định tổ chức đối sánh trong cơ sở giáo dục và quy định về chỉ số tài chính, chỉ số thị trường.
Về quy định đối sánh, những vấn đề tập trung:
          1. Đối sánh chỉ số kết quả trong cơ sở giáo dục như: kết quả học tập, NCKH, tài chính, hoạt động khảo sát, hoạt động đào tạo,….
          2. Đối sánh các chỉ số trong cơ sở giáo dục với cơ sở giáo dục đã được kiểm định về các lĩnh vực cùng chuyên môn hoạt động.
Về quy định chỉ số thị trường:
          1. Các chỉ số tài chính phục vụ công tác hoạt động đào tạo được quy định cụ thể rõ ràng theo từng lĩnh vực: đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, đầu tư cơ sở vật chất,….
          2. Các chỉ số thị trường liên quan đến lao động, việc làm, đào tạo, nghiên cứu khoa học.
          Sau khi nghe đại diện Trung tâm Đảm bảo chất lượng trình bày, Hội đồng cùng thảo luận và cho ý kiến từng vấn đề nêu ra.
Về đối sánh các chỉ tiêu chất lượng, hằng năm kết quả tổng hợp cuối mỗi năm học đều có sự đối sánh năm nay với năm trước, tuy nhiên việc đối sánh chưa có quy định cụ thể, nên các chỉ số đối sánh không đảm bảo tính ổn định do nhiệm vụ phát sinh hằng năm không lặp lại, trường mới nâng cấp lên đại học và chưa có khóa đại học ra trường nên một số chỉ tiêu kết quả chưa thực hiện được. TS. Hoàng Xuân Hiệp – Chủ tịch hội đồng phát biểu và tháo gỡ những khó khăn mà các đơn vị đang thực hiện
 

Các thành viên Hội đồng thảo luận về chỉ số thị trường, chỉ số tài chính cần phân biệt rõ ràng cho từng loại và liên quan đến hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, các chỉ số này mới, trường chưa thực hiện, vì vậy cần có cụ thể các quy định, hướng dẫn để thực hiện.
          Kết thúc cuộc họp, chủ tịch hội đồng kết luận một số vấn đề sau:
1. Về quy định đối sánh, quy định cụ thể các chỉ số đối sánh vào trong dự thảo, gửi lấy ý kiến trước khi ban hành.
          2. Về quy định chỉ số thị trường, tài chính cần phân định rõ 2 loại chỉ số này, các yêu cầu cụ thể đối với hoạt động thị trường, tài chính về phục vụ cộng đồng, kết nối cộng đồng.
          3. Về việc khắc phục minh chứng: cần hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu kiểm định chuẩn bị cho đánh giá ngoài.
          4. Cần nghiên cứu, mời chuyên gia cho ý kiến về những vấn đề này, đặc biệt là minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá ngoài.
Hoàn thiện các văn bản quy định, các hoạt động khắc phục minh chứng, triển khai kế hoạch hành động trong bối cảnh tự đánh giá và kiểm định chất lượng hiện nay là việc làm hết sức quan trọng đối với nhà trường, giúp nâng cao vị thế và có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 45 Tổng truy cập: 18.568.652