Báo cáo 3 công khai

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2019 - 2020 và  kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

 
 
 
 

Các bài viết khác

Giới thiệu chung
27/12/2019
7.745 lượt xem
Ban giám hiệu
17/06/2021
858 lượt xem

Liên kết website