Báo cáo 3 công khai

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2018 - 2019 như sau:
 
 
 
 
 

 

 

 

Các bài viết khác

Giới thiệu chung
27/12/2019
3.795 lượt xem
Ban giám hiệu
27/12/2019
3.522 lượt xem

Liên kết website