Ban giám hiệu

 
Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Hoàng Xuân Hiệp  Hiệu trưởng hiephx@hict.edu.vn 0913089681
Nguyễn Thị Thu Hường Phó Hiệu trưởng huongntt70@hict.edu.vn 0904515750
Nguyễn Thu Phượng Phó Hiệu trưởng phuongnt74@hict.edu.vn 0989832166
Nguyễn Quang Vinh Phó Hiệu trưởng quangvinh@truongmay-sxdv.vn 0988707177

Các bài viết khác

Giới thiệu chung
27/12/2019
7.745 lượt xem
Báo cáo 3 công khai
26/02/2021
1.594 lượt xem

Liên kết website