Ban giám hiệu

 
Họ và tên Chức vụ Email  
Hoàng Xuân Hiệp  Hiệu trưởng hiephx@hict.edu.vn  
Nguyễn Thị Thu Hường Phó Hiệu trưởng huongntt70@hict.edu.vn  
Nguyễn Thu Phượng Phó Hiệu trưởng phuongnt74@hict.edu.vn  
Nguyễn Quang Vinh Phó Hiệu trưởng quangvinh@truongmay-sxdv.vn  

Các bài viết khác

Giới thiệu chung
27/12/2019
14.475 lượt xem
Báo cáo 3 công khai
13/10/2022
594 lượt xem

Liên kết website