Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Chất lượng đào tạo được khẳng định qua kết quả tự đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học khóa 1 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:40 - 27/11/2020 Lượt xem: 893

          Đánh giá sinh viên là một trong những thành tố quan trọng nhất của đào tạo đại học. Các kết quả đánh giá đó ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp tương lai của sinh viên. Khi đánh giá chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp, trong đó mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp

          Mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường được nhà trường triển khai ngay sau khi sinh viên có việc làm và thực hiện công việc sau 3 tháng tốt nghiệp. Kết quả tự đánh giá của sinh viên được tổng hợp qua một số chỉ số đánh giá và đo lường như sau:
          Mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp được đánh giá đạt từ 70% trở lên, cho thấy việc áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế doanh nghiệp của sinh viên tốt nghiệp là có hiệu quả.

          Về nhận định của sinh viên tốt nghiệp đại học khóa 1 về kiến thức và kỹ năng được học ở trường so với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, kết quả như sau:
          Kết quả đã cho thấy trên 50% sinh viên tốt nghiệp đã có thể vận dụng hoàn toàn những kiến thức đã học vào thực tế doanh nghiệp.

          Khi đánh giá về mức độ hoàn thành công việc được giao, tự đánh giá của sinh viên như sau:
Kết quả cho thấy gần 90% trở lên sinh viên tốt nghiệp hoàn thành công việc được giao khi thực hiện các yêu cầu của doanh nghiệp(đánh giá từ mức độ hoàn thành trở lên).

Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp đại học khóa 1 về chương trình đào tạo:
Đa số sinh viên tốt nghiệp đánh giá trên 60% nội dung chương trình đào tạo là sát với thực tế doanh nghiệp, cho thấy việc xây dựng chương trình đào tạo có sự đóng góp của các bên liên quan là cần thiết.

Từ kết quả tự đánh giá của sinh viên thông qua hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp sau 3 tháng làm việc tại doanh nghiệp của khóa đại học đầu tiên do nhà trường đào tạo cung cấp những thông tin có giá trị cho cơ sở giáo dục về hiệu quả đào tạo, cụ thể là công tác giảng dạy và hỗ trợ người học để làm cơ sở xây dựng các chiến lược cải tiến và triển khai các kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong những giai đoạn tiếp theo.
 
 Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 61 Tổng truy cập: 19.309.470