Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá của sinh viên về các học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 12/09/2022 Lượt xem: 21
Trong Học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.
Chi tiết

Chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2, năm học 2021-2022 qua kết quả khảo sát tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 05/08/2022 Lượt xem: 57
Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.
Chi tiết

Tổ chức các hoạt động khảo sát lấy ý kiến sinh viên về chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội cuối năm học 2021-2022

Ngày đăng: 30/06/2022 Lượt xem: 85
Chất lượng đào tạo là một yếu tố quyết định sự thành công của một cơ sở giáo dục, chất lượng đó được đo và đánh giá qua nhiều kênh thông tin, khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học sau 1 năm được đào tạo là một kênh thông tin quan trọng để phục vụ công tác đánh giá cũng như nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu người học và xã hội.
Chi tiết

Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ I, năm học 2021 -2022 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 15/04/2022 Lượt xem: 121
Đánh giá kết quả học tập của người học, đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại học. Kết quả đánh giá có tác động sâu sắc đến nghề nghiệp trong tương lai của người học. Do đó, việc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi cần được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp và phải đưa các kiến thức cập nhật vào quá trình kiểm tra, thi cử. Đánh giá cũng cung cấp thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ người học.
Chi tiết

Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 07/03/2022 Lượt xem: 167
Với thực tiễn yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, Bộ GD-ĐT đã ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Thủ tướng Chính phủ, 2016), trong đó quy định các yêu cầu của chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình đào tạo bậc đại học. Các chuẩn này được đưa vào mục tiêu đào tạo/CĐR của chương trình và cụ thể hóa nó ở từng học phần (HP) trong chương trình đào tạo. Để đánh giá được các chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định đầu ra đã công bố một chương trình, trường đại học cần phải cải tiến trong công tác quản lí đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy, đặc biệt đổi mới công tác đánh giá người học (NH) sao cho xác định được mức độ đạt CĐR khi tốt nghiệp chương trình.
Chi tiết

Cải thiện chỉ số hài lòng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên qua hoạt động cải tiến công tác tổ chức khảo sát tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 14/02/2022 Lượt xem: 255
Lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, công nhân viên (CB, GV, CNV) là góp phần thực hiện dân chủ trong cơ sở đào tạo, là kênh thông tin tham khảo quan trọng giúp các đơn vị quản lý trong Trường điều chỉnh hoạt động phục vụ đào tạo và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo. Bài viết này trình bày thực trạng công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CB, GV, CNV, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát lấy ý kiến CB, GV, CNV về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.
Chi tiết

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 17/01/2022 Lượt xem: 195
Tóm tắt: Chất lượng đội ngũ giảng viên là một yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng của một trường đại học. Vì vậy, công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên luôn được nhà trường quan tâm. Khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên là một kênh đánh giá chất lượng của đội ngũ giảng viên trong tổng thể các , sự hài lòng của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Bài viết mô tả thực trạng khảo sát đang triển khai tại nhà trường và đề xuất một số giải pháp để cải tiến hoạt động này.
Chi tiết

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC “KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ ” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 11/01/2022 Lượt xem: 557
Tóm tắt: Hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động phục vụ và hỗ trợ của các trường hiện nay là một trong những kênh cung cấp thông tin cho việc đánh giá chất lượng đào tạo của trường, đồng thời thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; các cấp quản lý có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá phát hiện các điểm còn hạn chế của cơ sở giáo dục từ đó có giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết đề cập về hoạt động khảo sát lấy ý kiến của người học về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 của trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên vè hoạt động giảng dạy của giảng viên và nội dung các học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 05/01/2022 Lượt xem: 172
Chương trình dạy học cần được thiết kế sao cho các phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá người học góp phần hỗ trợ việc đạt được các chuẩn đầu ra. Biggs (2003) gọi tiến trình này là “sự tương thích có định hướng” (constructive alignment). “Có định hướng” (Constructive) có nghĩa là người học chủ động tạo ra sự hiểu biết dựa trên các hoạt động dạy và học có liên quan. “Sự tương thích” (Alignment) là khái niệm để chỉ hoạt động dạy và học; hoạt động kiểm tra, đánh giá người học được xây dựng tương thích với nhau nhằm đảm bảo việc đạt được chuẩn đầu ra.
Chi tiết

Đánh giá mối tương quan giữa kết quả học tập với mức thu nhập và vị trí việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/11/2021 Lượt xem: 238
Đánh giá sinh viên là một trong những thành tố quan trọng của đào tạo đại học. Các kết quả đánh giá đó ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động đào tạo và định hướng phát triển của nhà trường, đặc biệt là đánh giá mối tương quan giữa kết quả học tập với vị trí việc làm và mức thu nhập của sinh viên sau khi ra trường. Đánh giá mối tương quan này còn cung cấp những thông tin có giá trị cho sơ sở giáo dục về hiệu quả của công tác giảng dạy và hỗ trợ người học.
Chi tiết

Kết quả khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên Đại học khóa 1 sau một năm ra trường tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 24/09/2021 Lượt xem: 317
Kết quả khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021 đối với đối tượng là sinh viên đại học khóa 1 sau 1 năm ra trường cho thấy những chỉ số chất lượng không ngừng được nâng cao. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu dệt may vẫn nhiều tín hiệu lạc quan. Nhiều thị trường bắt đầu hồi phục, được kết nối lại.
Chi tiết

Kết quả khảo sát người học về các học phần học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 được cải thiện tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 14/09/2021 Lượt xem: 227
Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…; Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Chi tiết

Các chỉ số kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 được cải thiện đáp ứng các yêu cầu chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 14/09/2021 Lượt xem: 182
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường.
Chi tiết

Phát huy vai trò các bên liên quan trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 30/07/2021 Lượt xem: 222
Các bên liên quan có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi thành viên trong nhà trường về xây dựng văn hóa chất lượng (VHCL). Trong bài viết này, tác giả đề cập đến các bên liên quan bao gồm: Các bên liên quan bao gồm các bên liên quan trong trường (Lãnh đạo trường, CBQL, GV, CNV, SV) và các bên liên quan bên ngoài trường (Cựu SV, nhà sử dụng lao động, phụ huynh, xã hội, các Bộ, Ban ngành, các tổ chức kiểm định,…) . Trong đó cấp lãnh đạo/quản lý, GV, cán bộ phục vụ, SV, cựu SV, nhà sử dụng lao động được xem là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục.
Chi tiết

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức lấy ý kiến phản hồi cựu sinh viên tốt nghiệp đại học khóa 1

Ngày đăng: 18/07/2021 Lượt xem: 248
Nhằm duy trì công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng, và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Công nghệp Dệt May Hà Nội (HTU) tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học khóa 1 sau 1 năm tốt nghiệp, năm học 2010 - 2021
Chi tiết

CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Ngày đăng: 20/04/2021 Lượt xem: 6.574
Đánh giá kết quả học tập có nhiều ý nghĩa với người dạy, người học và các nhà quản lý. Khi kết quả học tập được đánh giá một cách chính xác, khoa học, chất lượng đào tạo được cải thiện. Để xác định được việc người học có đạt được chuẩn đầu ra như mong đợi, mỗi học phần phải đảm bảo việc đo được năng lực của người học ở các cấp độ khác nhau. Trong bài viết này, tác giả trình bày một số vấn đề lý thuyết về việc thiết kế công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập và biện pháp rà soát, làm cơ sở điều chỉnh công cụ kiểm tra – đánh giá kết quả học tập.
Chi tiết

Chất lượng giảng dạy của giảng viên qua kết quả khảo sát học kỳ 1, năm học 2020-2021 được cải tiến liên tục đáp ứng các yêu cầu chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 08/03/2021 Lượt xem: 1.274
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường. Trường xác định các hoạt động ĐBCL quan trọng, xây dựng phương pháp kiểm soát các hoạt động ĐBCL trên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu các bên liên quan đặc biệt là trong công tác giảng dạy.
Chi tiết

Xây dựng sổ tay chất lượng triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/01/2021 Lượt xem: 544
Sổ tay chất lượng của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được thiết lập nhằm giúp khách hàng, đối tác và thành viên của Trường thấu hiểu và tiếp cận được cách thức quản lý của Nhà trường. Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong:
Chi tiết

Giải pháp hoàn thiện xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 13/01/2021 Lượt xem: 760
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động ĐBCL nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường. Việc xác định tăng cường hoạt động ĐBCL trong trường ĐHCNDMHN là đáp ứng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH Việt Nam, phù hợp với xu hướng quốc tế hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và đặc biệt là xu hướng tiêu chuẩn hóa các trường ĐH trên thế giới thông qua hệ thống kiểm định, đánh giá, bộ tiêu chuẩn kiểm định theo thông tư 12/2017 có các tiêu chí về văn hóa chất lượng (VHCL) tiếp cận với bộ tiêu chuẩn kiểm định trong khu vực. Đây là nền tảng cho việc xây dựng VHCL trong nhà trường.
Chi tiết

Vai trò văn hóa chất lượng trong hoạt động Đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 07/01/2021 Lượt xem: 2.063
Trong thời gian gần đây, song song với việc phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống giáo dục của Việt Nam đã bắt đầu quan tâm nhiều đến việc phát triển văn hóa nói chung và văn hóa chất lượng nói riêng ở mỗi cơ sở giáo dục, mặc dù lĩnh vực văn hóa chất lượng đã được các nhà nghiên cứu giáo dục tìm hiểu và công bố. Thông qua bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo, lần đầu tiên yếu tố văn hóa được chính thức sử dụng để đánh giá chất lượng trường đại học.
Chi tiết

Đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động kiểm tra – đánh giá tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/11/2020 Lượt xem: 604
Đánh giá kết quả học tập có nhiều ý nghĩa với người dạy, người học và các nhà quản lý. Khi kết quả học tập được đánh giá một cách chính xác, khoa học, chất lượng đào tạo được cải thiện. Để xác định được việc người học có đạt được chuẩn đầu ra như mong đợi, mỗi học phần phải đảm bảo việc đo được năng lực của người học ở các cấp độ khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số vấn đề lý thuyết về việc thiết kế công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả kết thúc học phần và biện pháp rà soát, điều chỉnh công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập.
Chi tiết

Sử dụng công cụ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần trình độ đại học tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/11/2020 Lượt xem: 2.686
Bài kiểm tra là phương tiện quan trọng bậc nhất và được sử dụng chủ yếu trong vấn đề đánh giá người học. Do vậy, người thiết kế và soạn các bài kiểm tra phải đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản sau: i) đo lường được chuẩn đầu ra/mục tiêu môn học; ii) đo lường được các kiến thức, kỹ năng cốt lõi của chương trình; iii) bao gồm các câu hỏi với dạng thức phù hợp nhất để đánh giá được chuẩn đầu ra; iv) phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi; v) đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị. Bài viết này nói về ưu nhược điểm của một số công cụ kiểm tra đánh giá và phân tích phổ điểm kết quả thi để thấy được ưu thế việc sử dụng các công cụ kiểm tra – đánh giá trong dạy và học trình độ đại học
Chi tiết

Tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp của Đại học khóa đầu tiên khẳng định chất lượng đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 23/10/2020 Lượt xem: 0
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được thành lập từ năm 2015 trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, là trường Đại học hoạt động theo mô hình tự chủ mới nhất hiện nay.
Chi tiết

Ứng dụng phần mềm Eview vào hoạt động đánh giá kết quả học tập trong hoạt động cải tiến công tác khảo thí tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 23/10/2020 Lượt xem: 1.018
Trong quá trình tổng kết điểm của các học phần thì điểm thi kết thúc học phần chiếm 60%, do đó nếu điểm thi kết thúc học phần phản ánh chính xác học lực của sinh viên thì khi đó điểm tổng kết học phần sẽ đánh giá chính xác quá trình học tập và học lực của sinh viên. Tuy nhiên, trong quá trình tổng hợp điểm, nhiều cán bộ tổ, khoa chuyên môn nhận thấy tỉ lệ điểm thi của toàn khóa là phù hợp nhưng đối với từng lớp cụ thể thì lại có những dấu hiệu bất thường như điểm của một lớp nào đó quá cao so với mặt bằng chung của toàn khóa hoặc quá thấp so với toàn khóa. Tuy nhiên việc phát hiện này mới chỉ mang tính chất suy đoán, còn bất thường như thế nào? Bất thường ở khoảng điểm nào? Bất thường ở những sinh viên nào thì nhiều cán bộ tổ và khoa chuyên môn không thể trả lời được do thiếu kiến thức về Xác suất thống kê. Đề tài khoa học này sẽ giúp các cán bộ tổ, khoa trả lời được các câu hỏi này và từ đó có thể xác định lại các cấp độ trong đề thi, quá trình giảng dạy, chuẩn đầu ra, học lực của sin
Chi tiết

Đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của sinh viên tốt nghiệp trước khi ra trường năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 21/09/2020 Lượt xem: 1.110
Cơ sở giáo dục không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà nó còn có trách nhiệm phục vụ cộng đồng. Kết nối và phục vụ cộng đồng mang lại cơ hội học tập cho sinh viên và giảng viên ở bên ngoài lớp học.
Chi tiết

Hiệu quả của công tác cải tiến hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 – 2020 qua đánh giá của sinh viên tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 25/08/2020 Lượt xem: 448
Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường luôn được nhà trường quan tâm chú trọng.
Chi tiết

Triển khai công tác tổ chức thi học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 24/06/2020 Lượt xem: 409
Ngày 18/6/2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức họp triển khai công tác tổ chức thi học kỳ 2, năm học 2019 – 2020. Đồng chí Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, trưởng ban thư ký công tác tổ chức thi chủ trì cuộc họp.
Chi tiết

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động khảo thí, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thi, kiểm tra tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/06/2020 Lượt xem: 556
Kết quả nghiên cứu khoa học được nghiệm thu ứng dụng vào trong các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường là nhiệm vụ cần thiết để nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo của nhà trường.
Chi tiết

Đợt thi tiếng Anh tăng cường- tháng 5/2020, năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng

Ngày đăng: 26/05/2020 Lượt xem: 432
Đợt thi cấp chứng nhận hoàn thành năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc được tổ chức trong 2 ngày từ 23-24/5/2020 diễn ra an toàn nghiêm túc.
Chi tiết

Rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 23/04/2020 Lượt xem: 723
Khắc phục tồn tại, hoàn thiện hoạt động tổ chức thi tập trung tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 là một trong những hoạt động cải tiến chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Chi tiết

Kỳ thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng

Ngày đăng: 31/12/2019 Lượt xem: 554
Đến thời điểm này sau hơn 2 tuần diễn ra kỳ thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng mặc dù kỳ thi vẫn đang tiếp tục triển khai trong toàn trường.
Chi tiết

Tổng kết công tác khảo thí năm học 2018 – 2019, triển khai kế hoạch tổ chức thi năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 24/10/2019 Lượt xem: 645
Ngày 16/10/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác khảo thí năm học 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch tổ chức thi năm học 2019 – 2020. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Huy – Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng.
Chi tiết

Kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng và phục vụ đào tạo năm học 2018 – 2019 – một trong những đóng góp trong hoạt động cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người học chuẩn bị tốt nghiệp

Ngày đăng: 01/10/2019 Lượt xem: 861
Năm học 2018 – 2019 đã kết thúc, lại một khóa học tiếp theo được đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã hoàn thành sứ mệnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho xã hội.
Chi tiết

Chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo người học khẳng định quyết tâm “Vì một thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo và hội nhập”

Ngày đăng: 09/09/2019 Lượt xem: 543
Năm học 2018 – 2019 đã kết thúc, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát người học là các đối tượng chưa tốt nghiệp đang học tập tại trường về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ người học. Với mục đích tạo thêm kênh thông tin phản hồi giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phục vụ người học tốt hơn. Góp phần triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường.
Chi tiết

Đánh giá công tác tổ chức thi học kỳ tập trung tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/08/2019 Lượt xem: 538
Từ học kỳ 2, năm học 2018 – 2019. Thực hiện quy định Quản lý thi tập trung tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội. Thực hiện kết luận của lãnh đạo Trường về việc rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ đối với các lớp Đại học thi tập trung, báo cáo nhằm đánh giá toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức thi học kỳ.
Chi tiết

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành qua hoạt động Khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 24 tháng tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02/08/2019 Lượt xem: 0
Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Căn cứ công văn 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Chi tiết

Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tự đánh giá của Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá với Ban Giám Hiệu nhà trường

Ngày đăng: 22/05/2019 Lượt xem: 810
Ngày 17/5/2019, được sự đồng ý Ban Giám Hiệu, Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức phiên họp với Ban Giám Hiệu nhà trường để giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch tự đánh giá.
Chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ coi thi học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 cho sinh viên

Ngày đăng: 03/05/2019 Lượt xem: 655
Mùa thi học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đã bắt đầu cho nhiều đối tượng sinh viên trong nhà trường, công tác coi thi được nhà trường chú trọng, mở rộng đến đối tượng cán bộ coi thi là các sinh viên đại học năm thứ 3.
Chi tiết

Kế hoạch tổ chức thi trực tuyến

Ngày đăng: 09/04/2019 Lượt xem: 997
Chi tiết

Cải tiến hoạt động tổ chức thi – nâng cao chất lượng hoạt động Khảo thí

Ngày đăng: 09/04/2019 Lượt xem: 912
Từ năm học 2016 – 2017, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức thí điểm công tác tổ chức thi kỳ hệ Đại học với việc ra văn bản quy định tạm thời về công tác tổ chức thi kỳ hệ đại học khóa 1.
Chi tiết

Tuyển sinh kết hợp với doanh nghiệp tuyển dụng- một trong những phương thức đảm bảo chất lượng đầu ra nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Ngày đăng: 07/03/2019 Lượt xem: 614
Đôi khi chúng ta tự hỏi: Sở thích của tôi là gì? Khả năng của tôi là gì? Năng lực của tôi là gì? Tôi nên chọn ngành gì? Vào trường đại học nào?...
Chi tiết

Khảo sát nhu cầu làm thêm của sinh viên – Một trong những hoạt động phục phục người học được triển khai

Ngày đăng: 01/03/2019 Lượt xem: 10.238
Với mục đích xây dựng thêm kênh thông tin phản hồi để giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu làm thêm của người học, phục vụ người học tốt hơn, trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 nhà trường đã triển khai khảo sát nhu cầu của người học về hoạt động làm thêm.
Chi tiết

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo vào hoạt động thi kiểm tra tại trường ĐH CNDM Hà Nội

Ngày đăng: 15/01/2019 Lượt xem: 900
Từ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ - phân hệ quản lý điểm thi đã được triển khai trong công tác tổ chức thi và kiểm tra cho các đối tượng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, đây là một bước tiến quan trọng trong công tác tự chủ và nâng cao chất lượng đào tạo tại nhà trường.
Chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp trong hoạt động đảm bảo chất lượng Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/09/2018 Lượt xem: 700
Trong những năm qua Dệt May là ngành có tốc độ phát triển cao (khoảng 21%/năm). Nhu cầu nhân lực các khối ngành Công nghệ May, Công nghệ Sợi-dệt, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Thiết kế thời trang, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử rất cao, “cung” không cung cấp đủ “cầu” là thực trạng đang diễn ra trong các khối ngành trên. Thống kê giai đoạn 2000-2015 cho thấy cứ 1 tỷ USD tăng trưởng xuất khẩu Dệt May thì cần 80.000 lao động công nghiệp, trong đó nhân lực của các ngành do Trường đào tạo chiếm 7-10% trong từng giai đoạn.
Chi tiết

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng: 19/09/2018 Lượt xem: 820
Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một giải pháp quản lí chất lượng nhằm đưa ra những kết quả tin cậy bằng cách kiểm soát các điều kiện, quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số ở các lĩnh vực cơ bản của hệ thống giáo dục cũng như của các cơ sở giáo dục.
Chi tiết

Tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017/TT- BGDĐT

Ngày đăng: 05/09/2018 Lượt xem: 1.317
Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Đó là cơ sở để căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tiến hành tự xem xét, phân tích và đánh giá tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý… của mình để từ đó có các biện pháp để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
Chi tiết

Tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017 tại trường đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 24/07/2018 Lượt xem: 756
Vừa qua, ngày 18/7/2018 trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.
Chi tiết

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo quy định mới cho đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 23/07/2018 Lượt xem: 761
Ngày 17/7/2018, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ quản lý các khoa/ trung tâm, các giảng viên đứng lớp về công tác xây dựng bảng trọng số và cấu trúc đề thi theo quy định mới ban hành.
Chi tiết

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2018: Tổ chức chấm thi tốt nghiệp nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ

Ngày đăng: 11/07/2018 Lượt xem: 651
Ngày sau kỳ thi tốt nghiệp các hệ đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội diễn ra từ ngày 2/7 – 5/7/2018, Trung tâm Đảm bảo chất lượng tiến hành tổ chức chấm thi các môn lý thuyết, thực hành.
Chi tiết

Công tác Đảng tại Trung tâm Đảm bảo chất lượng 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng: 21/06/2018 Lượt xem: 676
Trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm với các kết quả đã đạt được, tổ Đảng Trung tâm ĐBCL cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, của chi bộ Liên phòng 2 với công tác 6 tháng cuối năm cho các nhiệm vụ khảo thí và đảm bảo chất lượng đó là:
Chi tiết

Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm với hoạt động khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 14/06/2018 Lượt xem: 725
Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ đảng ủy Nhà trường về việc báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tổ Đảng Đảm bảo chất lượng luôn luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao Tổ Đảng ĐBCL được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy trường, chi bộ Liên phòng 2 thông qua các đồng chí đảng ủy viên, Bí thư chi bộ sinh hoạt tại chi bộ. Đảng viên trong chi bộ có nhiều đồng chí có kinh nghiệm đa số là đảng viên trẻ. Trình độ học vấn tương đối đồng đều, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm cao, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc.
Chi tiết

Tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ coi thi THPT Quốc gia

Ngày đăng: 11/06/2018 Lượt xem: 739
Trên tinh thần phối hợp trong công tác tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2018, trường Đại học công nghiệp Dệt May luôn thể hiện tinh thần và trách nhiệm khi tham gia đồng hành cùng các trường phổ thông trong kỳ thi. Dưới đay là một số thông tin tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ thi THPT Quốc gia năm 2018 để các cán bộ trong đơn vị nhà trường nắm bắt đầy đủ.
Chi tiết

Vận dụng các công cụ và phương pháp kiểm tra, đánh giá kỹ năng Harrow trong công tác xây dựng các bài thi kiểm tra đánh giá thực hành

Ngày đăng: 08/06/2018 Lượt xem: 0
Kiểm tra, đánh giá kỹ năng nhằm đánh giá kết quả học tập theo các mục tiêu về kỹ năng. Kết quả học tập về kỹ năng cần được đánh giá bao gồm hai loại chính, đó là:
Chi tiết

Tập huấn tổ chức thi trực tuyến cho cán bộ coi thi tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 15/05/2018 Lượt xem: 685
Thực hiện kế hoạch Tập huấn sử dụng phần mềm tổ chức thi trực tuyến, ngày 9/5/2018, trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức tập huấn cho cán bộ giảng viên trong nhà trường công tác tổ chức thi trực tuyến và sử dụng phần mềm thi trực tuyến trên máy chủ.
Chi tiết

Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp thông qua ngày hội việc làm HTU 2018

Ngày đăng: 24/04/2018 Lượt xem: 897
Thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018, Trung tâm Đảm bảo chất lượng tiến hành khảo sát cự sinh viên tốt nghiệp trong ngày hội việc làm HTU 2018.
Chi tiết

Hội nghị thông qua Quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

Ngày đăng: 04/04/2018 Lượt xem: 789
Ngày 4/4/2018, Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức Hội nghị thông qua Quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, phục vụ cho công tác khảo thí tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Tổ chức sơ kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 nhằm đánh giá sơ bộ việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị trong nhà trường

Ngày đăng: 13/03/2018 Lượt xem: 685
Căn cứ kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2017 về việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội trong năm học 2017 – 2018;
Chi tiết

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chấm thi, hoạt động cần thiết để đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 24/01/2018 Lượt xem: 744
Kì thi học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cơ bản đã hoàn thành công tác coi thi, song song với công tác coi thi có một khâu rất quan trọng đó là khâu chấm thi. Việc đảm bảo chất lượng trong công tác khảo thí không chỉ ở khâu tổ chức coi thi mà còn phải đảm bảo cả khâu chấm thi để đảm bảo tính công khai minh bạch trong việc công bố kết quả thi cho sinh viên.
Chi tiết

Hoạt động khảo thí trong công tác tổ chức thi Olympic cấp trường học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May

Ngày đăng: 11/01/2018 Lượt xem: 708
Kiểm tra đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo trong trường học, thông qua kiểm tra đánh giá để có thể thấy được kết quả học tập trong suốt quá trình học tập của học kỳ. Trong hoạt động đó, không thể không nói đến công tác tổ chức thi Olympic các môn học dành cho học sinh sinh viên nhà trường, một hoạt động để từ đó các em thể hiện khả năng của bản thân
Chi tiết

Đóng góp ý kiến, sửa đổi quy định quy chế về công tác tổ chức thi – một hoạt động cần thiết trong công tác Đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 11/01/2018 Lượt xem: 833
Ngày 8/12/2017, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Quy định thi trực tuyến, tổ chức thi học kỳ hệ Đại học, quy trình chấm thi và tiến độ tổ chức chấm thi hệ Đại học.
Chi tiết

Triển khai nhiệm vụ tháng 1 năm 2018 của trung tâm Đảm bảo chất lượng – nhiệm vụ thường xuyên hàng tháng

Ngày đăng: 08/01/2018 Lượt xem: 833
Ngày 8/1/2018, thực hiện triển khai công tác đơn vị sau cuộc họp giao ban ngày 4/1/2018, Ban giám hiệu thực hiện triển khai nhiệm vụ tháng 1/2018 với trung tâm Đảm bảo chất lượng.
Chi tiết

Người cán bộ Trung tâm đảm bảo chất lượng xung kích trên mọi mặt trận

Ngày đăng: 03/01/2018 Lượt xem: 937
Dẫu chỉ một lần đến thăm trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội nhưng ai cũng đều có chung một cảm nhận nơi đây là một ngôi trường khang trang xanh- sạch -đẹp- thân thiện, một cái nôi của sự nghiệp “ Trồng người”, nơi “Dệt nên những ước mơ” cho bao thế hệ cán bộ giảng viên, công nhân viên và học sinh sinh viên nhà trường. Với khuôn viên học đường khang trang, hiện đại rợp màu xanh của những rặng cây xen lẫn những vòm hoa rực rỡ sắc màu. Tiếng học trò ríu ran, tiếng giảng bài cùng những tiếng nhịp nhàng của máy may như bừng sáng cả một khoảng trời mùa thu. Nhìn ngôi trường bề thế, đẹp đẽ như hôm nay khó có thể hình dung nổi hơn 50 năm về trước, khu trường này còn thiếu thốn, hoang xơ tới mức nào. Dấu ấn thời gian như vẫn còn in đậm trong mỗi thế hệ cựu sinh viên, giảng viên nhà trường. Ở nơi đây, chúng ta có thể gặp những cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường đang ngày ngày nhiệt huyết, tận tâm với nghề, với sự nghiệp trồng người. Tiếp bước những truyền thống tốt đẹp đó, có a
Chi tiết

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Ngày đăng: 29/12/2017 Lượt xem: 702
Tại buổi làm việc, GS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã trao đổi với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ một số nội dung như cơ cấu giáo dục Việt Nam; Xã hội hóa phát triển giáo dục; Vấn đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học; Cải tiến quản lý giáo dục; Mở rộng việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thông qua việc triển khai đồng bộ các chủ trương của Chính phủ; Vấn đề sư phạm và giáo viên; Công tác kiểm định chất lượng.
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 13 Tổng truy cập: 9.090.461