Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát sinh viên về giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ giảng viên các khoa/trung tâm về khảo sát và vẽ phổ điểm thi học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Thực hiện thông báo số 2302/TB-ĐHCNDMHN ngày 21/12/2022 về việc thu thập dữ liệu tổ chức đánh giá kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội với mục đích rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, cải tiến dạy học và kiểm tra đánh giá một số học phần. Các bộ môn tiến hành tổ chức phân tích, đánh giá kết quả học tập của 1 học phần được lựa chọn để rút kinh nghiệm.

Một số giải pháp phát triển chương trình đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để phát triển và nâng cao chất lượng giáo đáp ứng yêu cầu kiểm định trong bối cảnh mới

Chương trình đào tạo (CTĐT) là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đại học. Các CTĐT đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vừa mở rộng quyền tự chủ và nâng cao vị thế của cơ sở giáo duc đại học. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của các CTĐT của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (Trường) còn nhiều bất cập. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ thực trạng – cụ thể là điểm yếu của các CTĐT đại học, từ đó đề xuất một số giải pháp ưu tiên thực hiện để củng cố các CTĐT nhằm đáp ứng được yêu cầu của kiểm định chất lượng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới.

Tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 1 sau tốt nghiệp 24 tháng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc làm sinh viên tốt nghiệp luôn là một vấn đề không chỉ là sự quan tâm của nhà trường mà còn là sự quan tâm của người học đang ngồi trên ghế nhà trường và của xã hội. Cơ hội việc làm cho người học được nhà trường định hướng cho người học ngay từ trên ghế nhà trường và sự quan tâm của nhà trường về tình hình việc làm sau khi các em ra trường luôn được chú trọng.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không?
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 65 Tổng truy cập: 11.197.351