Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Trao đổi, học thuật

Thiết kế câu hỏi khảo sát

Ngày đăng: 18/06/2020 Lượt xem: 523
Chi tiết

Thiết kế trắc nghiệm tự luận

Ngày đăng: 18/06/2020 Lượt xem: 368
Chi tiết

Thiết kế trắc nghiệm ghép hợp

Ngày đăng: 18/06/2020 Lượt xem: 369
Chi tiết

TNKQ nhiều phương án lựa chọn

Ngày đăng: 18/06/2020 Lượt xem: 348
Chi tiết

Seminar: Giáo dục thời đại 4.0

Ngày đăng: 18/06/2020 Lượt xem: 347
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 42 Tổng truy cập: 9.699.722