Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng mở rộng – Phiên thứ II

Ngày đăng: 03:02 - 29/11/2019 Lượt xem: 884
Ngày 29/11/2019, Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng (phiên họp thứ  II). TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí trong Ban giám hiệu, các nhóm chuyên trách, đại diện các đơn vị chức năng, các đồng chí trưởng, phó, trưởng bộ môn, giáo vụ (trợ lý khoa), đội ngũ giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập ở các khoa/trung tâm và Ban thư ký.

Phát biểu đề dẫn, TS. Hoàng Xuân Hiệp cho biết thời điểm hiện tại, công tác tự đánh giá đang triển khai ở các nhóm chuyên trách khắc phục những tồn tại và hạn chế sau phiên họp Hội đồng Tự đánh giá và giải đáp các phản biện từ nhóm phản biện và chuẩn bị cho lộ trình đánh giá ngoài. Nội dung phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng tập trung thảo luận kết quả Hội thảo đảm bảo chất lượng, lộ trình cụ thể cho công tác đánh giá ngoài, đánh giá chương trình đào tạo và thông qua quy định khảo sát, thống nhất các nội dung trong phiên họp.

Ảnh 1: Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng-TS- Hoàng Xuân Hiệp phát biểu đề dẫn

Đại diện Trung tâm Đảm bảo chất lượng, đồng chí Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng trình bày 2 chuyên đề từ kết quả Hội thảo:  (1) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học và một số đề xuất, (2) Hoạt động phục vụ cộng đồng của trường theo đại học yêu cầu kiểm định chất lượng.
Ảnh 2: Ths. Nguyễn Thu Phương – Phó Giám đốc TTĐBCL trình bày tại hội nghị
Nội dung chuyên đề 1 tập trung trình bày kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 2017, tác động của kiểm định giáo dục đến các cơ sở giáo dục đại học và trình bày một số đề xuất khuyến nghị. Nội dung chuyên đề 2 tập trung giải thích và yêu cầu về hoạt động phục vụ cộng đồng trong đánh giá chất lượng giáo dục, thực trạng hoạt động phục vụ cộng đồng tại các trường đại học, giới thiệu mô hình gắn kết cộng đồng của trường đại học và đề xuất các giải pháp hoàn thiện báo cáo tiêu chí liên quan đến hoạt động phục vụ cộng đồng. Trong cả 2 chuyên đề, đều được lấy ví dụ cụ thể về thực trạng nhà trường trong công tác triển khai các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục.
 
Thay mặt ban thư ký, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng trình bày tiếp các nội dung về lộ trình đánh giá ngoài, lộ trình đánh giá chương trình đào tạo của nhà trường trong giai đoạn năm 2020 – 2022, dự thảo quy định khảo sát và trách nhiệm các bên liên quan.
Ảnh : Ths. Nguyễn Văn Huy – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng trình bày tại Hội nghị
Hội nghị Đảm bảo chất lượng phiên thứ 2 diễn ra sôi nổi với rất nhiều thảo luận về các nội dung kết quả kiểm định chất lượng, hoạt động phục vụ cộng đồng, lộ trình tự đánh giá chương trình đào tạo và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, giải trình các ý kiến các đơn vị góp ý cho quy định khảo sát.
Ý kiến phát biểu một số phòng ban:Kết thúc Hội nghị, TS. Hoàng Xuân Hiệp, chủ tịch Hội đồng kết luận: (1) Về kết quả đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo thông tư 12/2017 cần thực hiện lộ trình đánh giá ngoài của nhà trường theo phương án sớm hơn và triển khai lộ trình đánh giá chương trình đào tạo của 3 ngành đào tạo đại học hoàn thành sau khi sinh viên đại học khóa 1 tốt nghiệp; (2) Về hoạt động phục vụ cộng đồng, cần xin thêm ý kiến chuyên gia về 2 nhóm cộng đồng người học và cộng đồng cán bộ, giảng viên, chuyên viên công nhân viên nhà trường; (3) Ban thư ký cần lập ngày kế hoạch đánh giá ngoài và kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ban hành để triển khai thực hiện từ đầu năm 2020. (4) Về quy định khảo sát, cần hoàn thiện theo các góp ý của đơn vị về nội dung khảo sát chuyên biệt và đơn vị chủ trì nội dung khảo sát, lập biểu mẫu khung kết quả.
 
Một số hình ảnh khác trong Hội nghị Đảm bảo chất lượng phiên thứ II:
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 25 Tổng truy cập: 19.096.357