Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tổ chức họp nhóm chuyên trách thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ tự đánh giá

Ngày đăng: 02:06 - 22/10/2018 Lượt xem: 1.709
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng tự đánh giá về việc các nhóm chuyên trách thực hiện xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm chuyên trách về các tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công, từ ngày 8/10 đến 19/10/2018 các nhóm chuyên trách tổ chức xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm.
 
Thành phần tham dự họp nhóm chuyên trách gồm có Trưởng nhóm phụ trách, tư ký và các thành viên. Với mục tiêu: 
 
- Thu thập đủ thông tin minh chứng
 
- Phân tích các thông tin minh chứng thu thập được để viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn phục vụ cho việc viết báo cáo tự đánh giá của trường
 
- Viết phiếu đánh giá tiêu chí
 
- Viết báo cáo tự đánh giá
 
Tại buổi họp, Trưởng nhóm thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ làm việc, lấy ý kiến thảo luận và hoàn thiện kế hoạch trước khi trình hội đồng tự đánh giá. Các nhóm được tham gia trong Hội đồng tự đánh
giá tổ chức nghiên cứu, thảo luận về tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công công việc cụ thể. Các thành viên trong nhóm thực hiện công việc theo phân công công việc cụ thể của trưởng nhóm, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập thông tin minh chứng để viết thuyết minh cho các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công. Sau khi tổ chức họp thông qua kế hoạch làm việc của nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm chuyên trách và thư ký hội đồng sẽ tổ chức họp thống nhất các nội dung trước khi trình ký Hội đồng tự đánh giá.
 
Trung Nguyễn
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 27 Tổng truy cập: 19.308.523