Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Khẳng định chất lượng đào tạo qua kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 2 năm tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 08:41 - 18/08/2020 Lượt xem: 741
 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp luôn được nhà trường triển khai toàn diện và có hiệu quả, thể hiện qua kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 24 tháng ra trường.
         
Kết quả khảo sát và đối sánh về tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 2 năm ra trường như sau:
Với từng thời điểm khảo sát sau 3 tháng, 12 tháng và 24 tháng cho thấy tỉ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có tỉ lệ tăng dần theo từng thời điểm, cụ thể thời điểm 24 tháng là 97.3%. Đặc biệt tỉ lệ sinh viên tót nghiệp sau 24 tháng có việc làm đúng ngành và liên quan đến ngành lên đến 91%. Tỉ lệ có việc làm đúng ngành cao, khẳng định chất lượng đào tạo đầu ra của nhà trường.
Về vị trí việc làm sau 24 tháng:
Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp sau 2 năm ra trường làm việc ở các vị trí quản lý và nhân viên kỹ thuật tăng lên đến 80% tăng 4% so với thời điểm sau 12 tháng dù thời điểm khảo sát hiện nay đang diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 đang diễn ra phức tapjowr trong nước và trên thế giới. Điều này có thể khẳng định năng lực của sinh viên trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Về mức thu nhập của sinh viên tốt nghiệp sau 24 tháng:
Kết quả cho thấy tỉ lệ SVTN sau 24 tháng có mức thu nhập trong khoảng 5-8 triệu ổn định.  Mức thu nhập SVTN sau 24 tháng trong khoảng 8-12 triệu và trên 12 triệu tăng so với thời điểm khảo sát sau 12 tháng và sau 3 tháng (Khoảng 8-12 triệu: 17%; Trên 12 triệu: 13%).
Mức thu nhập bình quân của sinh viên tốt nghiệp sau 24 tháng  9.5 triệu tăng 1.27 triệu so với thời điểm 12 tháng  (7.78 triệu đồng), thể hiện xu thế cải thiện thu nhập của sinh viên.
Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 2 năm ra trường là minh chứng cho thấy chất lượng đào tạo của nhà trường, thương hiệu đào tạo ngành công nghiệp may mặc và các ngành phụ trợ. Kết quả ocnf khẳng định năng lực của sinh viên tốt ngiệp trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
 
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 17 Tổng truy cập: 19.043.785