Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 04:20 - 11/03/2020 Lượt xem: 2.696
Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chính về chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Điều thiết yếu là mỗi cơ sở giáo dục phải thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, có cơ cấu phù hợp để liên tục theo dõi, đánh giá và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả. Đặc biệt là giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm cải tiên và nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
 

          Hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được nhà trường chú trọng triển khai theo hàng kỳ của mỗi năm học với mục đích:
- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại;

- Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên nghiên cứu tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo; giúp cho các bộ môn quản lý của các đơn vị trong việc điều hành các hoạt động chuyên môn;
- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
 

Kết quả khảo sát học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 các chỉ số về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2019 - 2020 cơ bản ổn định so với chỉ số đánh giá học kỳ II năm học 2018 -2019, đa số sinh viên hài lòng về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Khoa Kinh tế và Khoa KHCB thể hiện các chỉ số tăng đột biến so với kỳ trước (một số chỉ số tăng từ 0,1 trở lên), được thể hiện qua một số giá trị thống kê:
- Kết quả khảo sát các tiêu chí theo từng cấp độ điểm thang đo likert:
- Kết quả khảo sát các nhóm nội dung:
+ Về chỉ số theo thang điểm Likert:

 
 
+ Về tỉ lệ hài lòng:

Đa số sinh viên hài lòng với tất cả các tiêu chí khảo sát của 04 nhóm nội dung theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể hiện sự nghiêm túc, chu đáo từ khâu chuẩn bị, lên lớp, kiểm tra đánh giá, hướng dẫn theo dõi học tập.

Đường hướng dạy và học thường được quyết định bởi các triết lý giáo dục của cơ sở giáo dục. Triết lý giáo dục có thể hiểu là một tập hợp các niềm tin ảnh hưởng đến nội dung và phương pháp dạy học. Quan điểm này xác định mục đích giáo dục , vai trò của giảng viên và sinh viên, những gì nên được giảng dạy và giảng dạy bằng những phương pháp gì. Việc lựa chọn phương pháp dạy học cần tạo điều kiện cho việc đạt chuẩn đầu ra, tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu và thúc đẩy sinh viên tìm tòi, học hỏi khám phá kiến thức.
          Hoạt động giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội với mục đích đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục, các khoa/trung tâm giảng dạy và các bộ phận liên quan trong nhà trường. Sự tin tưởng và tín nhiệm của người học, các bên liên quan và cộng đồng nói chung về hoạt động giảng dạy của giảng viên là một trong những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo luôn ổn định, được theo dõi thường xuyên và định kỳ rà soát, qua đó đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả liên tục của nó.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 65 Tổng truy cập: 19.063.400