Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tuyển chọn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm Đảm bảo chất lượng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09:13 - 17/01/2022 Lượt xem: 392
          Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng là một trong 3 nhiệm vụ chính của một cơ sở giáo dục. Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính, nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hoá, kinh tế, xã hội và môi trường của xã hội.
          Ngày 10/1/2022, Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức họp duyệt đề xuất nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ May, Quản lý công nghiệp, Công nghệ sợi dệt”. – Chủ nhiệm đề xuất là đồng chí Nguyễn Văn Huy – Giám đốc trung tâm ĐBCL.
          Tham gia duyệt đề xuất nghiên cứu khoa học có đồng chí Nguyễn Thu Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì cuộc họp.
          Trong buổi duyệt đề xuất, đồng chí Nguyễn Văn Huy đã trình bày được tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin dữ liệu về kiểm định chất lượng trong tự đánh giá chương trình đào tạo tại trường đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội. Có thể nhận thấy được sau khi nghe đề xuất đề tài, hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong là “bộ não” của cơ sở giáo dục, nơi mà kiến thức được tạo ra từ các dữ liệu và thông tin thu thập được để hỗ trợ cho việc học tập, cải tiến chất lượng, lập kế hoạch và ra những quyết định liên quan.
          Phân tích dữ liệu và quản lý tri thức là 2 trụ cột song hành tạo ra tri thức. Phân tích dữ liệu có thể được mô tả như là quá trình có tính hệ thống chuyển thông tin thành kiến thức và quản lý tri thức là quá trình lưu giữ, phân phối và sử dụng nó để giúp cơ sở giáo dục đạt được mục tiêu chiến lược của mình.
          Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác tự đánh giá các trường trình đào tạo đại học tại trường, là bộ cơ sở dữ liệu dùng chung để triển khai các hoạt động tự đánh giá.
          Kết quả buổi họp duyệt đề xuất, đa số thành viên hội đồng duyệt đề xuất cấp trung tâm ĐBCL đều tán thành và đè xuất duyệt nội dung lên cấp trường.
          Nghiên cứu khoa học cung cấp nền tảng cho sự tiến bộ của kiến thức cũng như việc khám phá các kiến thức mới. Nó là nguồn gốc của những ý tưởng mới, phương pháp, kỹ thuật và đổi mới trên một loạt các lĩnh vực chuyên ngành và đa ngành.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 42 Tổng truy cập: 19.011.988