Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Một số giải pháp đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:14 - 23/01/2024 Lượt xem: 80

Đánh giá kết quả học tập là một trong những hoạt động quan trọng trong giáo dục, giúp đánh giá mức độ đạt được của sinh viên so với mục tiêu giáo dục đã đề ra. Trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19 và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 hình thức học tập trực tuyến đã trở nên phổ biến. Do đó, việc tổ chức đánh giá kết quả học tập trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo công tác tổ chức đánh giá kết quả học tập trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để cải tiến hoạt động KTĐG như là một hoạt động học tập cho cả sinh viên và giảng viên.

Ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định: 749QĐ – TTg, Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định 08 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển chuyển đổi số, trong đó lĩnh vực giáo dục đứng vị trí thứ 2 sau y tế. Quyết định chỉ rõ “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa”.

Kiểm tra đánh giá trực tuyến là kiểm tra trên hệ thống online qua các công cụ điện tử như máy tính, hoặc điện thoại có kết nối internet. Các thí sinh, học viên tham gia thi trực tuyến sẽ phải truy cập vào trang website trực tuyến hoặc các ứng dụng thiết bị điện tử khác. Điểm nổi bật của hình thức này chính là các thí sinh có thể tham gia online ở bất cứ đâu, địa điểm nào mà không cần phải đến địa điểm kiểm tra trực tiếp.

Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT cũng đã triển khai hướng dẫn việc tổ chức hoạt động dạy và học tại các trường đại học trong thời gian dịch, trong đó cho phép tổ chức kiểm tra đánh giá học phần, bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến (theo công văn số 2077/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 20 tháng 5, 2021). Như vậy, có thể thấy, việc tổ chức kiểm tra đánh giá tại các cơ sở giáo dục rất được chú trọng và đa dạng hoá bằng nhiều hình thức để có thể thích ứng được với điều kiện thực tế.

Việc ứng dụng công nghệ trong dạy- học và KTĐG đã trở nên phổ biến khi các hình thức dạy – học và KTĐG truyền thống không còn phù hợp với thực tế giảng dạy hiện nay ở các cơ sở giáo dục. Kiểm tra đánh giá (KTĐG) đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động học tập của học viên, cung cấp phản hồi về sự tiến bộ và cung cấp các thước đo về kết quả học tập. Trong khi các công nghệ cho hoạt động trực tuyến hỗ trợ cho việc dạy, học và KTĐG có thể giống nhau thì điều quan trọng vẫn là đảm bảo đánh giá kết quả đầu ra của học viên. Tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập trực tuyến là một thách thức đối với giảng viên và nhà trường, bởi có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học viên như: điều kiện học tập, khả năng tiếp cận công nghệ, sự hỗ trợ của nhà trường,... Trên thực tế triển khai tổ chức KTĐG trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội cũng có nhiều tiện ích song cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định

Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, như sử dụng các công cụ đánh giá kết quả học tập trực tuyến là phần mềm Atec và phần mềm Shub classroom có hợp đồng mua của các nhà cung cấp dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho giảng viên và học viên, đồng thời đảm bảo tính chính xác của kết quả đánh giá; Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào hoạt động đánh giá kết quả học tập trực tuyến, Nhà trường đã tăng cường sự tham gia của sinh viên vào quá trình kiểm tra, đánh giá, như tổ chức thảo luận, phản hồi bài tập,... Điều này giúp sinh viên viên được bày tỏ ý kiến, góp ý, đồng thời nâng cao trách nhiệm học tập của sinh viên.

Xuất phát từ mong muốn tìm ra được một ứng dụng có thể hỗ trợ công tác tổ chức thi trực tuyến được đảm bảo, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và công sức trong khâu ra đề, phần nào hạn chế được những phát sinh không mong muốn và đặc biệt là chống được gian lận trong thi cử, bản thân tác giả đã tìm hiểu và thử nghiệm rất nhiều công cụ tổ chức thi trực tuyến để có sự đối sánh từng công cụ, từ đó ứng dụng vào thực tế một cách hiệu quả hơn. Trong đó, ứng dụng công cụ trực tuyến vào tổ chức KTĐG trực tuyến được xem là một giải pháp khá toàn diện cho các giảng viên trong việc tổ chức thi trực tuyến một cách đồng bộ từ khâu ra đề, lập phòng thi, kíp thi đến tổ chức thi và chấm thi. Những giải pháp dưới đây cần được xem xét, triển khai để có thể cải tiến và nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập trực tuyến tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội. Một số giải pháp có thể triển triển khai trong giai đoạn này:

Giải pháp 1. Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và công cụ phần mềm phục vụ công tác đánh giá trực tuyến

Giải pháp 2. Lựa chọn các hình thức tổ chức đánh giá phù hợp

Giải pháp 3: Sử dụng ngân hàng câu hỏi và bài tập trong quá trình dạy học trực tuyến

Giải pháp 4. Triển khai các hoạt động đánh giá kết quả học tập trực tuyến trong quá trình dạy học kết hợp

Tổ chức đánh giá kết quả học tập trực tuyến tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo. Để đánh giá kết quả học tập trực tuyến một cách chính xác, khách quan và công bằng, đáp ứng yêu cầu của xã hội, Học viện cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá,  tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy về phương pháp đánh giá trực tuyến, tăng cường sự tham gia của học viên trong đánh giá trực tuyến và đóng góp ý kiến.

 Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 38 Tổng truy cập: 18.590.888