Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Hội nghị sơ kết công tác khảo thí học kỳ 1 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 03:54 - 25/03/2024 Lượt xem: 54

Đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại học. Hoạt động đánh giá kết quả triển khai kỳ thi kết thúc học phần trình độ đại học cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đưa ra những thực trạng và giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng. Đánh giá cũng cung cấp thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ người học

Chiều ngày 22/03/2024, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết công tác khảo thí học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Chủ trì hội nghị là TS.Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí Trưởng phòng/khoa/trung tâm và các đồng chí trưởng bộ môn, cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Hình 1. TS.Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thu Phương – Phó giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng báo cáo đánh giá kết quả kỳ thi kết thúc học phần trình độ đại học học kỳ 1 năm học 2023-2024 bao gồm các hạng mục:

- Tổng kết kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024:

+ Thông tin chung của kỳ thi

+ Đánh giá kỳ thi kết thúc học phần trình độ đại học

- Đề xuất giải pháp tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024

Hình 2. Đ/c Nguyễn Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng báo cáo

Sau phần báo cáo đánh giá kết quả kỳ thi kết thúc học phần trình độ đại học học kỳ 1 năm học 2023-2024, các đồng chí Trưởng phòng/khoa/trung tâm và các đồng chí trưởng bộ môn đóng góp ý kiến về những nội dung còn tồn tại (nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục).Hình 3. TS.Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, TS.Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua kết quả báo cáo sơ kết công tác khảo thí học kỳ 1 năm học 2023-2024 của Trường. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh các khoa/trung tâm/phòng ban cần tập trung ưu tiên hoàn thiện các nhiệm vụ chủ đạo trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 trên cơ sở rút kinh nghiệm từ những điểm còn hạn chế ở học kỳ 1 vừa qua giúp các khoa/trung tâm/phòng ban hoàn thiện tốt các nhiệm vụ được giao của năm học 2023-2024.

                                               Trần Thị Thu Anh - Trung tâm Đảm bảo chất lượng

                                                                                                                            
 
 


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 47 Tổng truy cập: 19.096.611