Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá của người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học, một trong những kênh thông tin giúp nhà trường hoàn thiện hơn trong hoạt động đào tạo người học

Ngày đăng: 08:37 - 14/10/2019 Lượt xem: 1.131

Đánh giá của người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học, một trong những kênh thông tin giúp nhà trường hoàn thiện hơn trong hoạt động đào tạo người học

Nhằm đánh giá mức độ đáp ứng công việc thực tế và chất lượng đào tạo tại trường, hằng năm sau khi sinh viên tốt nghiệp trong vòng 3 tháng, nhà trường tiến hành khảo sát người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo với thực tế nghề nghiệp mà các người học vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào công việc thực tế tại doanh nghiệp. Đây được coi là một trong những vấn đề rất quan trọng giúp nhà trường có thể đánh giá được chất lượng đào tạo so với thực tế doanh nghiệp để có những điều chỉnh kịp thời.
 
Các nội dung được người học sau tốt nghiệp đánh giá gồm: Tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi, mục tiêu; Chương trình đào tạo; Hoạt động phục vụ đào tạo và hỗ trợ người học; Cơ sở vật chất; Chất lượng khóa học.

Trong các nhóm nội dung khảo sát, chất lượng phục vụ đào tạo và hỗ trợ người học được đánh giá ở mức điểm Likert 3.19 và chất lượng đào tạo khóa học ở mức 3.16, các giá trị điểm này trung bình chung thuộc mức chấp nhận được. Điều này, khẳng định mức độ khá tương đồng với thực tế doanh nghiệp. Sinh viên sau tốt nghiệp tương đối hài lòng về chất lượng đào tạo tại nhà trường.

Kết quả khảo sát cho thấy trong 49 tiêu chí khảo sát, trung bình chung tỉ lệ 100% ở mức chấp nhận được với điểm Likert từ 2.61 -> 3.40, cho thấy mức độ tương đồng giữa hoạt  động đào tạo trong trường với thực tế doanh nghiệp là tương đối phù hợp, tuy chưa có nhiều tiêu chí ở mức tốt (Mức hài lòng và mức rất hài lòng). Vì vậy, trong thời gian tới, nhà trường cần lưu tâm những nội dung đánh giá thấp từ người học sau tốt nghiệp để có hướng điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn tại doanh nghiệp, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo tại trường.
 

Hà Thủy

 


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 40 Tổng truy cập: 19.267.084