Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tổ chức họp nhóm thư ký chuyên trách triển khai nhiệm vụ hoàn thiện minh chứng và nội dung tiêu chí tự đánh giá

Ngày đăng: 10:47 - 15/07/2019 Lượt xem: 857
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng tự đánh giá về việc các nhóm chuyên trách thực hiện sửa báo cáo tự đánh giá sau khi đã nộp lên Bộ giáo dục và Đào tạo

Thành phần tham dự họp thư ký nhóm chuyên trách gồm có Trưởng ban thư ký phụ trách, thư ký các nhóm chuyên trách, thư ký hội đồng. Với mục tiêu:

- Thu thập đủ thông tin minh chứng
- Phân tích các thông tin minh chứng thu thập được để viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn phục vụ cho việc viết báo cáo tự đánh giá của trường
- Hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí
- Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá

Tại buổi họp, Trưởng ban thư ký thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ làm việc, lấy ý kiến thảo luận và hoàn thiện kế hoạch trước khi trình hội đồng tự đánh giá. Các nhóm được tham gia trong Hội đồng tự đánh giá tổ chức nghiên cứu, thảo luận về tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công công việc cụ thể.

Các thành viên trong nhóm thực hiện công việc theo phân công công việc cụ thể của trưởng nhóm, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập thông tin minh chứng để viết thuyết minh cho các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công.
Sau khi tổ chức họp thông qua kế hoạch làm việc của nhóm chuyên trách, thư ký các nhóm chuyên trách và thư ký hội đồng sẽ tổ chức họp thống nhất các nội dung trước khi trình ký Hội đồng tự đánh giá.
 
Trung Nguyễn
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 23 Tổng truy cập: 19.328.395