Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

HTU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BẰNG TỈ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: 08:14 - 03/09/2019 Lượt xem: 807
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
            Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030 với mục tiêu “ Chất lượng, năng động – đáp ứng nhu cầu xã hội” trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May. Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao là yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ đã xác định mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học là: “Đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động...”. Nhận thức sâu sắc về việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, trong những năm qua, bằng những nỗ lực, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo: Cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo theo hướng hiện đại, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường thực hành, thực tập, tổ chức câu lạc bộ hỗ trợ học tập, chú trọng giáo dục cho sinh viên những kỹ năng mềm về giao tiếp, xử lý tình huống, ngoại ngữ, tin học, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học... Sau thời gian học tập tại trường, từ những sinh viên bỡ ngỡ ngày nào nay đã trở nên chững chạc, có kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng cần thiết để trở thành người lao động tốt.

Nhà trường luôn nỗ lực trong việc gắn kết với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường
Ảnh 1: Ngày Hội việc làm và kết nối doanh nghiệp HTU 2019
            Để minh chứng cho những số liệu sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường có việc làm, nhà trường đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh vên sau tốt nghiệp năm 2019 các đối tượng cựu sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng và sau 24 tháng. Kết quả khảo sát cho thấy: đa số sinh viên tốt nghiệp có việc làm, tỉ lệ việc làm tăng theo thời gian:
 
Ngành/nghề Sau 3 tháng Sau 12 tháng Sau 24 tháng
Có việc làm Đi học nâng cao Có việc làm Đi học nâng cao Có việc làm Đi học nâng cao
Thiết kế thời trang 79% 9% 97% 3% 100%  
Công nghệ KT Cơ khí 68% 14% 79% 21% 92% 8%
Công nghệ May 70% 17% 91% 3% 88% 4%
TBC 72% 13% 89% 9% 89.2% 3.5%

      Kết quả trên cho thấy cơ hội việc làm của các ngành trường đào tạo phù hợp với yêu cầu thị trường lao động và xã hội. Về vị trí việc làm, kết quả khảo sát sau 24 tháng cho thấy, tỷ lệ SVTN khởi nghiệp tăng 2% so với thời điểm 12 tháng (5%) và tăng 3% so với thời điểm 3 tháng (4%), cho thấy SVTN nhà trường có năng lực tự tạo việc làm cho bản thân tốt. Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp. Tỉ lệ SVTN làm việc tại khu vực tư nhân và liên doanh nước ngoài cao, chiếm 80.6% (trong đó Tư nhân: 53.5%, LD nước ngoài: 27.1%), tăng 0.6% so với thời điểm sau 12 tháng (sau 12 tháng là 80%, trong đó Tư nhân: 47%, Liên doanh nước ngoài: 33%). Kết quả trên cho thấy sức hút việc làm ở khu vực tư nhân và khu vực liên doanh nước ngoài đối với sinh viên trường, đồng thời thể hiện khả năng thích ứng của sinh viên tại môi trường làm việc làm việc có đòi hỏi cao nhưng mức thu nhập tốt hơn.

Thu nhập trung bình sinh viên năm 2017 tốt nghiệp sau 24 tháng tháng đạt 9.2 triệu đồng, tăng 2.37 triệu so với thời điểm sau 12 tháng (6.83 triệu đồng), tăng 3.17 triệu so với thời điểm sau 3 tháng (6.03 triệu đồng). Mức thu nhập sau 24 tháng tốt nghiệp: trong mức từ 8 - dưới 12 triệu là 22% tăng 13% so với thời điểm 12 tháng (9%); trong mức trên 12 triệu là 16% tăng 10% so với thời điểm 12 tháng (6%)

 
TT Ngành/ nghề Sau 3 tháng Sau 12 tháng Sau 24 tháng
1 Công nghệ may 5.09 6.65 9.1
2 Thiết kế thời trang 6 7.63 9.4
3 Công nghệ cơ khí 7 10.66 12
  TBC 6.03 6.83 9.2

Đối với đối tượng sinh viên khởi nghiệp sau 24 tháng: Thu nhập cao nhất là 40 triệu, mức thu nhập Trung bình chung là 13.5 triệu đồng, tăng 5.73 triệu đồng so với thời điểm 12 tháng (7.77 triệu).

Điều này chứng tỏ khả năng nắm bắt thông tin, thích ứng với nhu cầu xã hội hiện đại, hội nhập với thời cuộc của sinh viên HTU cũng rất nhạy bén. Sinh viên không còn có tư tưởng cần phải bám trụ vào Nhà nước mà đã thực sự dám dấn thân vào những công việc đòi hỏi sự năng động, chấp nhận khó khăn, thử thách.
Ảnh 2: Phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp của doanh nghiệp trong ngày hội việc làm
Việc điều tra, công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đã được thực hiện tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong vài năm qua, là một trong những tiêu chí kiểm định chất lượng quan trọng. Kết quả điều tra, khảo sát trên được báo cáo về Bộ và công bố công khai trên website của trường với độ tin cậy cao, khách quan, trung thực, khẳng định được uy tín của Nhà trường.

Ngày 1/7/2019, Trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã hoàn thành báo cáo Tự đánh giá chất lượng giáo dục, được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận là 1 trong 18 trường hoàn thành sớm nhất báo cáo Tự đánh giá theo thông tư kiểm định mới (Thông tư 12/2017). Những kết quả này đã thể hiện chất lượng đào tạo, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, với nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy, góp phần nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo giáo dục, thể hiện vai trò và trách nhiệm của một trường đại học trước xã hội trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May và xã hội phục vụ cho sự phát triển đất nước.
Ảnh 3: Trao học bổng của doanh nghiệp cho sinh viên HTU

Cùng với việc kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp (Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý...), trong định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới, Nhà trường sẽ gắn kết chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức, công ty, cơ sở sản xuất trong các hoạt động tìm hiểu nhu cầu lao động, bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo cho phù hợp, phối hợp trong công tác thực tập và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.
Ảnh 4: Đại diện các doanh nghiệp ký kết hợp tác với nhà trường
 
Việc thu thập thông tin và công bố kết quả về tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là một tiêu chí khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Đồng thời, đây cũng là tiêu chí để khẳng định thương hiệu, tạo sự cạnh tranh trong đào tạo và không ngừng nỗ lực nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Với sự nỗ lực của cả nhà trường và bản thân các sinh viên, chắc chắn sẽ tạo được niềm tin của nhà tuyển dụng, cho xã hội và ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm như mong muốn./.
 
Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp sau thời gian 3 tháng, 12 tháng, 24 tháng.

2. Hình ảnh Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp HTU 2019, link: http://hict.edu.vn/ngay-hoi-viec-lam-va-ket-noi-doanh-nghiep-htu-nam-2019.htm
 
Bài và ảnh: Trung Nguyễn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 12 Tổng truy cập: 19.043.613