Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát sinh viên về giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2023-2024 tại trường

Ngày đăng: 02:25 - 15/04/2024 Lượt xem: 52

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Triết lý giáo dục giáo dục của Trường được xác định trong Quyết định số 841/QĐ-ĐHCNDMHN ngày 08/04/2021: “Chất lượng - Năng động - Đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì thế hệ sinh viên chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập”. Nội dung Triết lý giáo dục được cụ thể hóa ở CĐR các CTĐT của Nhà trường. 

Kết quả khảo sát 5547/5752 lượt sinh viên trình độ đại học khoá 8 phản hồi mức độ hài lòng về hoạt động giảng dạy của 58/212 giảng viên các khoa/ trung tâm trong học kỳ 1 , năm học 2023 – 2024

Hình 1. Biểu đồ kết quả sinh viên phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV theo giảng viên khoa/ trung tâm giảng dạy

Kết quả khảo sát các tiêu chí theo mức điểm thang đo Likert, điểm trung bình theo tiêu chí, theo giảng viên khoa giảng dạy và điểm trung bình chung của toàn trường theo giảng viên giảng các khoa/trung tâm đều ở mức điểm từ 4.21-5.00 (Mức điểm rất hài lòng). Dựa trên kết quả đối sánh cho thấy mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 so với kết quả khảo sát học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 cho SV đại học khoá 7 có sự cải thiện về các chỉ số hài lòng, với mức chênh lệch dương + 0.29. Cho thấy, mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên giữ ở mức ổn định và có xu hướng tăng. Kết quả phản hồi các Khoa / trung tâm cao.

Các tiêu chí được đánh giá trong học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 đã cải thiện so với học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 khi đối sánh kết quả cùng học phần với 2 nhóm đối tượng ĐH-K8 và ĐH-K7

Kết quả thống kê cho thấy 2 tiêu chí ở học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 có điểm đánh giá cao nhất 4.65 thuộc nhóm nội dung 1. Hoạt động giảng dạy của giảng viên. Hai tiêu chí này đều được đánh giá ở mức rất hài lòng, giảng viên cần tiếp tục phát huy để duy trì sự hài lòng của sinh viên. Tuy nhiên nhóm nội dung kiểm tra đánh giá học kỳ  được đánh giá ít có sự cải thiện hơn. Giảng viên cần tiếp tục cải thiện công tác ra đề và cách đánh giá phù hợp

Đánh giá kết quả khảo sát theo ngành học của Trường trong học kỳ 1, năm học 2023- 2024 cho thấy:

Hình 2. Biểu đồ kết quả sinh viên phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV theo ngành học

Kết quả khảo sát các tiêu chí theo mức điểm thang đo Likert, điểm trung bình theo tiêu chí, theo ngành học và điểm trung bình chung của toàn trường theo ngành học đều ở mức điểm từ 4.21-5.00 (Mức điểm rất hài lòng). Tuy nhiên đánh giá sinh viên ngành Marketing, ngành Công nghệ may, ngành Quản lý công nghiệp, ngành CNKT Điện – Điện tử về nhóm giảng viên giảng dạy theo ngành thấp hơn so với điểm trung bình chung. Giảng viên giảng dạy cho nhóm ngành này cần tiếp tục cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp để nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của sinh viên.

Đa số sinh viên hài lòng với tất cả các tiêu chí khảo sát của các nhóm nội dung theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy HK1, năm học 2023 – 2024 cho 17 tiêu chí đánh giá đều thuộc cấp độ 5, mức rất hài lòng, so với HK1, năm học 2022 - 2023 giữ ổn định và có xu hướng tăng. Qua đó cho thấy sự duy trì và cải thiện các chỉ số hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
 

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 19 Tổng truy cập: 19.097.071