Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Cải tiến chất lượng phục vụ sinh viên được cải thiện rõ rệt qua kết quả đánh giá của sinh viên năm học 2019 - 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:12 - 10/09/2020 Lượt xem: 984
Nâng cao chất lượng là một hoạt động có tính chiến lược và có kế hoạch được thực hiện với mục đích đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục và các bộ phận trong cơ sở giáo dục. Sự tin tưởng và tín nhiệm của các bên liên quan (mức độ hài lòng cao), cụ thể trong bài viết này là người học đánh giá để đảm bảo rằng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ luôn đảm bảo sự phù hợp và tính hiệu quả liên tục của nó.
         
Với mục đích tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về  chất lượng và phục vụ: Công tác sinh viên, đoàn thể, Cơ sở vật chất,  thư viện, môi trường học tập,...Tạo thêm kênh thông tin giúp các đơn vị triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo; giúp các đơn vị của nhà trường trong việc điều hành các hoạt động chuyên môn;
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng các điều kiện phục vụ và hỗ trợ học tập năm học 2019 – 2020 được đối sánh qua các năm như sau:
Kết quả năm học 2019 – 2020 với năm học 2018 – 2019 số tiêu chí đạt cấp độ 4 (mức hài lòng) tăng 03 tiêu chí => Mức độ hài lòng của người học đối với các tiêu chí đã được cải thiện. Điều đó cho thấy những cải tiến của nhà trường về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ là hợp lý.
Chỉ số hài lòng chung năm học 2019 - 2020 là 4.02, thuộc cấp độ 4/5 là mức hài lòng ở mức cao với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 87.68%. Đối sánh với kết quả năm 2018 - 2019, chỉ số điểm hài lòng tăng 0.46 điểm tương ứng với tỷ lệ từ hài lòng trở lên tăng 28.68%, chỉ số điểm hài lòng được đánh giá tăng vượt trội . Đối sánh với kết quả các năm học trước chỉ số hài lòng chung của người học trong năm học 2019 - 2020 đã được cải thiện đáng kể.
Về kết quả đánh giá các hoạt động hỗ trợ sinh viên:
Tiêu chí có chỉ số hài lòng thấp nhất “TC7. Các khiếu nại (nếu có) của sinh viên luôn được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng” (3.91) cũng vượt qua ngưỡng trung bình 3.81 của khoảng hài lòng. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục phát huy hơn nữa các điểm mạnh và khắc phục một số tồn tại, hạn chế nếu có để hướng tới mục tiêu dịch chuyển từ cấp độ 4 lên cấp độ 5 của khung mức độ hài lòng.
Đánh giá chung:
      Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của SV về các điều kiện và chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo của Trường có mức độ hài lòng tăng 28.68% so với năm học 2018-2019. Chỉ số hài lòng chung năm học 2019 - 2020 là 4.02, thuộc cấp độ 4/5 là mức hài lòng ở mức cao với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 87.68% => Trường đã nỗ lực cải tiến để đáp ứng được nhu cầu của SV.  
     Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy, không có tiêu chí nào ở cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) => Trường cần phát huy hơn nữa các điểm mạnh và khắc phục một số tồn tại SV đề xuất để hướng đến mục tiêu đạt khung hài lòng ở cấp độ 5.

Một số lưu ý và khuyến nghị cụ thể:
Qua kết quả khảo sát SV cần lưu ý đến một số nội dung sau:
* Đối với nhóm tiêu chí hoạt động hỗ trợ sinh viên:
- Nên cải tiến/tinh giản thêm hơn một số khâu trong quy trình/thời gian giải đáp các khiếu nại (nếu có) của sinh viên.
*Đối với nhóm tiêu chí Y tế
- Tiếp tục cải tiến nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe cho SV.
*Đối với nhóm tiêu chí về Cố vấn học tập
- Quan tâm công tác tư vấn, hỗ trợ kịp thời hơn nữa đối với SV khi sinh viên gặp khó khăn (đời sống/ học tập).
*Đối với Hoạt động Câu lạc bộ, đoàn thanh niên
- Tổ chức thêm nhiều sân chơi/hoạt động trải nghiệm bổ ích nhằm hỗ trợ hoạt động học tập cho sinh viên. 
*Đối với nhóm tiêu chí về Cơ sở vật chất
- Lưu ý đến những ý kiến đóng góp của SV về một số hạng mục cần nâng cấp trong thời gian tới.
*Đối với nhóm tiêu chí về Thư viện
- Thân thiện và nhiệt tình thêm hơn khi hỗ trợ SV.
*Đối với nhóm tiêu chí Đội ngũ cán bộ giảng viên
- Tiếp tục cập nhật phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm thu hút SV thêm hơn nữa.
 
Bài và ảnh: Trần Thị Thu Anh
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 29 Tổng truy cập: 19.063.890