Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 4 sau 2 tháng

Ngày đăng: 01:57 - 19/10/2023 Lượt xem: 146

 Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp. Khi đánh giá sinh viên tốt nghiệp, cơ sở giáo dục cần đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra, tỉ lệ tốt nghiệp và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp trong 2 tháng sau tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ĐH-K4 năm 2023 cho thấy tỉ lệ phản hồi của cựu sinh viên tốt nghiệp đạt mức cao (92.8%), các ngành có số lượng sinh viên tốt nghiệp từ 50 trở xuống đều có phản hồi 100%.

Hình 1. Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp ĐH-K4 sau 2 tháng

Tỉ lệ SVTN có việc làm đúng ngành và liên quan đến ngành chiếm tỉ lệ 86.4%, tỉ lệ này cho thấy CTĐT của trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội vẫn nhận được sự đón nhận của các đơn vị tuyển dụng.

Kết quả khảo sát vị trí việc làm cho thấy sau, trong vòng 2 tháng sau tốt nghiệp đa số SVTN làm ở các vị trí kỹ thuật, chuyên môn, điều đó cho thấy SVTN ngay khi ra trường đã có thể đáp ứng yêu cầu công việc tại doanh nghiệp ở các vị trí được đào tạo. Tỉ lệ SVTN làm vị trí quản lý và kỹ thuật chuyên môn là 85.9%. Tỉ lệ sinh viên sau 2 tháng tốt nghiệp có việc làm đúng ngành và liên quan đến ngành là 86.4%

Hình 2. Biểu đồ khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp ĐH-K4 sau 2 tháng

Kết quả khảo sát vị trí việc làm

Hình 3. Kết quả khảo sát vị trí việc làm sinh viên tốt nghiệp ĐH-K4 sau 2 tháng

Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có vị trí quản lý đạt 1,6%,  đa số sinh viên sau khi tốt nghiệp làm ở các vị trí nhân viên, kỹ thuật chuyên môn ngành chiếm tỉ lệ 84.3%, tỉ lệ sinh viên làm trái ngành là 14.1%

SVTN sau 2 tháng có mức thu nhập chủ yếu trong khoảng 5-dưới 8 triệu, chiếm tỉ lệ 57,8% và khoảng 8-12 triệu chiếm 35.8%. Mức thu nhập cao nhất sau 2 tháng là 35 triệu thuộc ngành Công nghệ May, mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu, ngành Marketting có mức thu nhập bình quân cao nhất là 8,66 triệu. Kết quả cho thấy trong vòng 2 tháng sau tốt nghiệp tỉ lệ sinh viên có mức thu nhập cao có xu hướng tăng.

Khảo sát, báo cáo cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động cuả sinh viên sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 19 Tổng truy cập: 19.309.230