Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá duyệt báo cáo tự đánh giá – Đánh giá quá trình thực hiện báo cáo các nhóm chuyên trách

Ngày đăng: 08:49 - 19/06/2019 Lượt xem: 776
Thực hiện kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2016 – 2020, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May thực hiện nghiêm túc theo tiến độ công việc. Các nhóm chuyên trách tự đánh giá phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí đã hoàn thiện nội dung báo cáo lần thứ nhất (Phiên bản 1).

Hoạt động tự đánh giá của nhà trường tập trung chủ yêu công tác tự đánh giá công tác đảm bảo chất lượng bên trong về các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Việc đánh giá các tiêu chí được đánh giá ở mức trung bình chung, tức là đánh giá xem nhà trường hiện nay đã làm được những gì, những gì chưa làm được trong giai đoạn 2016 – 2020 theo chiến lược phát triển nhà trường nhìn nhận lại những điểm tồn tại là cơ sở lập kế hoạch cải tiến khắc phục trong thời gian tới, giao cho các đơn vị liên quan trong nhà trường triển khai khắc phục ngay để hoàn thiện các minh chứng, bổ sung điểm mạnh vào công tác tự đánh giá của nhà trường.

Ngày 19/6/2019 tới đây, Hội đồng Tự đánh giá sẽ tổ chức họp phiên thứ 5 duyệt báo cáo dự thảo lần 1 trước khi nộp lên Bộ Giáo dục vào Đào tạo. Công tác chuẩn bị cho phiên họp đã và đang được ban thư ký hoàn thiện, nội dung báo cáo tự đánh giá đã được gửi đến Hội đồng, các nhóm chuyên trách, thư ký đọc và thảo luận cho buổi họp.

Việc rà soát nội dung báo cáo, các ý kiến đóng góp từ Hội đồng cho dự thảo báo cáo sẽ là cơ sở để hoàn thiện nội dung báo cáo, giúp nhà trường nhìn ra được những mặt mạnh, mặt tồn tại để làm căn cứ xây dựng kế hoạch cải tiến phát huy sắp tới.

 
Trung Nguyễn
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 36 Tổng truy cập: 19.328.697