Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng

Ngày đăng: 08:15 - 02/11/2018 Lượt xem: 1.021
BÁO CÁO
Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng
 
Căn cứ Thông tư số 2919/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 10/7/2017 về việc khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng; 
 
I. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT
1. Tìm hiểu thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên.
 
2. Xây dựng thêm kênh thông tin phản hồi để giúp nhà trường xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
 
3. Góp phần triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường.
 
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Đối tượng và phạm vi khảo sát
 
- Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp năm 2017
 
- Phạm vi khảo sát: sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp
 
2. Phương pháp
Thiết kế phiếu khảo sát và thực hiện khảo sát trực tuyến. Mẫu khảo sát được chọn ngẫu nhiên, đảm bảo tỷ lệ phản hồi theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tính đại diện về khu vực làm việc và vùng miền của sinh viên tốt nghiệp.
 
3. Thời gian: Thực hiện khảo sát từ ngày 01/8/2018 đến 30/9/2018

* Kết quả khảo sát SVTN năm 2017 sau 12 tháng các khối ngành nghề đạt được những kết quả sau:
 
- Tỉ lệ sinh viên phản hồi cao 74%, thể hiện mức độ tin cậy của kết quả khảo sát và sự hợp tác tích cực của sinh viên.
 
- Tỉ lệ sinh viên có việc làm cao (94%), tăng so với thời điểm sau 3 tháng, sinh viên có việc làm ổn định. 
 
- Mức thu nhập bình quân của sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng là 6.83 triệu đồng, tăng gần 2 triệu  so với thời điểm sau 3 tháng (5.2 triệu đồng), thể hiện xu thế cải thiện thu nhập của sinh viên.
 
- Tỉ lệ sinh viên có việc làm ở khu vực tư nhân và liên doanh nước ngoài tăng cao,  cho thấy sự hấp dẫn của khu vực làm việc thuộc lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đồng thời thể hiện sự thích ứng của sinh viên với môi trường làm việc có đòi hỏi cao và mức thu nhập tốt.
 
- Tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn cao ( 95%), cho thấy chương trình đào tạo của nhà trường đang đi đúng hướng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội.
 
- Tỉ lệ sinh viên khởi nghiệp đạt 5%, mức thu nhập trung bình của sinh viên khởi nghiệp cao hơn so với mức trung bình chung (khoảng 8.8%), Trường cần tiếp tục tăng cường đào tạo, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhóm sinh viên này để phát huy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.
 
* Tuy nhiên, qua kết quả khảo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng, còn một số điểm cần lưu ý:
 
- Tỉ lệ SVTN chưa có việc làm là 6% tại thời điểm khảo sát, tập trung ở ngành công nghệ may, trong các đợt khảo sát tiếp theo cần tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân để có những giải pháp hỗ trợ.
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 42 Tổng truy cập: 19.308.538