Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Rà soát các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường qua hoạt động khảo sát cuối năm học

Ngày đăng: 10:23 - 09/05/2019 Lượt xem: 957

Đảm bảo chất lượng là cốt lõi của quản trị chất lượng, bao gồm một đảm bảo sao cho đối tượng (Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học) tiếp cận có thể hài lòng và có niềm tin đối với cơ sở giáo dục mà họ đang công tác và học tập. Theo ISO9000: “Đảm bảo chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (đối tượng) sẽ thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng. Đảm bảo chất lượng bao gồm cả đảm bảo chất lượng trong nội bộ lẫn đảm bảo chất lượng bên ngoài”.

Thực hiện kế hoạch khảo sát tổng thể trong năm học 2018 – 2019, thời điểm cuối năm học tập trung rất nhiều các hoạt động đánh giá phục vụ công tác đảm bảo chất lượng đó là: Khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học về các hoạt động phục vụ đào tạo của nhà trường; Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về các hoạt động giảng dạy của giảng viên và nội dung học phần trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019; Khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp sau thời gian 12 tháng và 24 tháng theo công văn 2919 và hoạt động Tự đánh giá.

Những hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động đào tạo nhà trường. Cụ thể:

*) Hoạt động triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần:

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại;

- Tạo thêm kênh thông tin từ phía người học giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng  viên, giúp nhà trường cập nhật đề cương học phần;

- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy và đề cương học phần.

*) Hoạt động lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học về mức độ hài lòng các hoạt động đào tạo trong nhà trường:

Tổng hợp các ý kiến phản hồi của Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và HS-SV về các mặt hoạt động của nhà trường, từ đó tăng cường tinh thần trách nhiệm phục vụ của tất cả các đơn vị trong toàn trường đối với người học. Thông quan hoạt động khảo sát, lấy ý kiến, tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến, đưa ra ý kiến góp ý về các hoạt động của nhà trường. Giúp cho công tác quản lý của Nhà trường có thêm cơ sở để nhận xét, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động hiện nay tại nhà trường, góp phần thiết thiết thực và hướng tới hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác phục vụ và các hoạt động khác, đáp ứng mục tiêu xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường.

*) Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng và sau 24 tháng:

- Tiếp tục các hoạt động đẩy mạnh việc thực hiện vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội” và “3 công khai” nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.

- Thống kê tỉ lệ việc làm của học sinh – sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng, sau 24 tháng và các ý kiến đóng góp của sinh viên để có sự điều chỉnh chương trình, hoạt động giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

- Góp phần triển khai ng tác tự đánh giá trong nhà trường.

Các hoạt động khảo sát cuối năm như là một cách để nhà trường rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong nhà trường.

Trung Nguyễn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 56 Tổng truy cập: 18.587.674