Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

TẬP HUẤN PHẦN MỀM DSCHOOLS – PHÂN HỆ KHẢO THÍ

Ngày đăng: 08:28 - 03/05/2024 Lượt xem: 37

Năng lực của đội ngũ thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong các đơn vị của cơ sở giáo dục địa học rất quan trọng, các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn co Nhà trường tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên những kiến thức có liên quan , kỹ năng và thái độ để thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả.

Sáng ngày 26/04/2024, Trung tâm Đảm bảo chất lượng tiến hành tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ giáo vụ các khoa/trung tâm và các chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng về phần mềm Dschools – Phân hệ Khảo thí.

Chủ trì buổi tập huấn là đồng chí Nguyễn Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí giáo vụ của các khoa/trung tâm, chuyên viên trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Đ/c. Nguyễn Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì buổi tập huấn

Buổi tập huấn chia sẻ về cách thức thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực khảo thí, một số lỗi thường gặp trong khi thực hiện các nghiệp vụ khảo thí trên phần mềm đại học số Dschools cụ thể với các nội dung:

- Nhập điểm thành phần, xét điều kiện dự thi

- Lập danh sách dự thi

- Phân công cán bộ coi thi

- Lập kế hoạch tổ chức thi

- Xác nhận thông tin sau khi tổ chức thi

- Đánh phách bài thi

- Lập danh sách tổ chấm thi

- Phân công chấm thi

- Thực hiện chấm thi

- Giải trình điểm thành phần, điểm túi bài thi

- Tổng hợp diểm thi

- Tổng hợp phúc tra

- Kiểm tra điểm thi kết thúc học phần

- Xác nhận giải trình điểm thành phần, điểm túi bài thi

- Xác nhận hoàn thành điểm

- Chuyển điểm dang Phòng đào tạo

 - Một số lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Một số hình ảnh đồng chí Nguyễn Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng chia sẻ cách thức thực hiện các nghiệp vụ:
Đ/c Nguyễn Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng chia sẻ những lưu ý về một số lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ

Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng nhấn mạnh các điểm quan trọng cần lưu ý khi thực hiện các nghiệp vụ giúp các đồng chí giáo vụ các khoa/trung tâm cũng như các đồng chí chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng hoàn thiện tốt các nhiệm vụ được giao.

                                              Trần Thị Thu Anh - Trung tâm Đảm bảo chất lượng


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 86 Tổng truy cập: 19.293.327