Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Triển khai nhiệm vụ Tự đánh giá sau Phiên họp Hội đồng tự đánh giá – Phiên thứ 4

Ngày đăng: 09:15 - 28/06/2019 Lượt xem: 725
Ngày 19/6/2019. Hội đồng tự đánh giá trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp phiên thứ 4 thảo luận báo cáo tự đánh giá phiên bản 1 sau khi các nhóm chuyên trách tự đánh giá hoàn thiện gửi về ban thư ký tổng hợp.

Tham dự phiên họp có Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Tự đánh giá Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thu Phượng – Phó Hiệu trưởng, trưởng ban thư ký hội đồng Tự đánh giá Nguyễn Văn Huy – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, cùng tổ thư ký hội đồng, các ủy viên, trưởng nhóm chuyên trách, đại diện đơn vị.

          Mở đầu, TS. Hoàng Xuân Hiệp đánh giá kết quả đạt được của các nhóm tự đánh giá trong việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá phiên bản 1, nêu lên những vấn đề sẽ giải quyết trong phiên họp. Tiếp theo trưởng ban thư Nguyễn Văn Huy – Giám đốc Trung tâm ĐBCL trình bày kết quả tổng hợp báo cáo tiêu chí, những vấn đề quan tâm, những vấn đề cần giải quyết khắc phục.
 

          Sau khi nghe báo cáo của ban thư ký về kết quả tổng hợp báo cáo tự đánh giá, TS. Hoàng Xuân Hiệp chỉ ra những vấn đề hiện nay đang vướng mắc đó là: Phân tích tông tin minh chứng, nội dung cần lấy minh chứng được thống kê ở Phụ lục 3, viết phụ lục 4, và lên báo cáo, các bước tuần tự khi thực hiện đang vướng ở khâu nào, nếu xác định sai vấn đề sẽ không hoàn thiện được báo cáo dẫn đến kết quả chậm tiến độ hoàn thành báo cáo. Phó chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thu Hường phân tích những thuận lợi khó khăn của công tác thực hiện báo cáo tự đánh giá, yêu cầu từng trưởng nhóm các nhóm chuyên trách nêu những bất cập trong công tác thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá.

Sau khi trưởng nhóm các nhóm nêu những khó khăn, những vướng mắc cần Hội đồng giải quyết ngay để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi nộp lên Bộ Giáo dục ngày 30/6 và những lộ trình khắc phục minh chứng để nâng cao mức độ điểm đánh giá đến tháng 6/2020. Ban thư ký, các trưởng nhóm, và Hội đồng thảo luận những vấn đề đã nêu.

          Chủ tịch Hội đồng sau khi lăng nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng, trưởng các nhóm và thư ký nhóm chuyên trách, đã kết luận và triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp tới:

1. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo kế hoạch đảm bảo nộp trước ngày 30/6/2019

2. Những tiêu chí chưa hoàn thiện cần khắc phục ngày để tổng hợp báo cáo hoàn thiện trước ngày 25/6/2019

3. Về công tác khắc phục minh chứng:

          - Những minh chứng hiện đã làm nhưng chưa có minh chứng cần khắc phục đến tháng 10/2019.
          - Những minh chứng chưa làm cần khắc phục đến tháng 12/2019
          - Hoàn thiện phụ lục 3, phụ lục 4, báo cáo và các thông tin minh chứng hoàn thiện để mời chuyên gia tư vấn vào tháng 1/2020
          - Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, nâng cao chất lượng đến tháng 6/2020 có thể đăng ký đánh giá ngoài.

Những kết luận của Hội đồng sau phiên họp là những nhiệm vụ rất quan trọng, thể hiện sự tập trung trí tuệ, nguồn lực của tất cả các mạng lưới đảm bảo chất lượng ở các đơn vị cần phải thực hiện và hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và uy tín của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Trung Nguyễn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 53 Tổng truy cập: 18.590.640