Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Các phần mềm hỗ trợ công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng có thể triển khai tại trường

Ngày đăng: 02:25 - 18/03/2024 Lượt xem: 57

Trong công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT tại trường ĐHCNDMHN, việc thu thập thông tin, minh chứng có vai trò rất quan trọng – đây là cơ sở cốt lõi để công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT thực hiện một cách chính xác, khách quan. Bên cạnh đó, báo cáo TĐG CSGD& CTĐT đòi hỏi một CSDL trên diện rộng đối với các bên liên quan về cơ cấu tổ chức và quản lý, về hiệu quả đổi mới PPGD&KTĐG, về chất lượng đào tạo cũng như dữ liệu về mức độ hài lòng đối với CSVC, trang thiết bị, đội ngũ,...làm cơ sở để xây dựng các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Bài viết giới thiệu một số công cụ được khai thác có thể áp dụng tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Bộ GD&ĐT đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục quản lý CSDL kiểm định CTĐT- SHAHEP đáp ứng các yêu cầu về CSDL theo công văn hướng dẫn tự đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH, ban hành ngày 28/6/2016. Tuy nhiên, các dữ liệu quản lý hiện nay chỉ là dữ liệu thứ cấp đã được xử lý thành bảng dữ liệu để lưu trữ trên hệ thống, mà không quản lý từ CSDL sơ cấp để tạo thành các bảng thứ cấp theo yêu cầu, các dữ liệu độc lập, không có sự liên thông từ các đơn vị, chỉ có một tài khoản duy nhật được phần cấp quản lý toàn bộ các CSDL thứ cấp được cập nhật lên.

Hình 1. Phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng BGDĐT

Hiện nay, các trường Đại học đã nghiên cứu và triển khai xây dựng phần mềm quản lý CSDL trực tuyến phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định. Các hệ thống kiểm định, quản lý CSDL trực tuyến trên có đầy đủ các chức năng của một hệ quản trị tài liệu trực tuyến, phù hợp với đặc thù quản lý CSDL trực tuyến theo yêu cầu của tự đánh giá và đánh giá ngoài. Ngoài ra, các hệ thống kiểm định trực tuyến trên đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động kiểm định, giảm các khâu quản lý CSDL thủ công, giúp cho các nhà quản lý theo dõi các thông tin và tiến trình quản lý CSDL theo thời gian thực.

Hình 2. Các công cụ phần mềm có thể áp dụng tại trường ĐHCNDMHN

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ giải pháp giáo dục Việt Nam (https://educarevietnam.edu.vn/) đã có những giải pháp quan trọng, thiết thực hỗ trợ cho các đơn vị giáo dục trong công tác chuyển đổi số dành cho lĩnh vực đảm bảo chất lượng, cụ thể:

1. Phần mềm Educare_Sar: Quản lý văn bản, hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết Báo cáo tự đánh giá CSGD + CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và AUN-QA

- Hỗ trợ các CSGD quản lý văn bản (Đi-Đến) => Lưu trữ hồ sơ minh chứng theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018

- Viết báo cáo theo văn bản hướng đẫn theo mốc chuẩn và danh mục minh chứng gợi ý
- Cải tiến chất lượng ngay trong quá trình triển khai

- Quản lý dữ liệu nội bộ an toàn hiệu quả giảm chi phí…

2. Phần mềm Survey_RS for Education: Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan và hỗ trợ tổng hợp báo cáo thống kê

  • Tối ưu hóa nguồn lực thông qua việc xây dựng ngân hàng câu hỏi khảo sát;

  • Thiết lập kế hoạch khảo sát và 1 người quản lý vận hành

  • Hỗ trợ tổng hợp kết quả khảo sát 

  • Hỗ trợ biểu mẫu để viết báo cáo kết quả khảo sát theo đúng quy định

  • Cải tiến chất lượng thông qua kết quả khảo sát

Hình 3. Giao diện phần mềm Educare Survey

3. Phần mềm thi/luyện thi VSTEP - Đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam, tương đương với trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2, với 3 cấp độ:

  • Trình độ sơ cấp – 2 bậc: Bậc 1 và 2

  • Trình độ trung cấp – 2 bậc: Bậc 3 và 4

  • Trình độ cao cấp – 2 bậc: Bậc 5 và 6

Ngoài ra có thể tham khảo một số phần mềm: Educare TESTING, Educare ELEARNING; Educare EX. BANKS; Educare SCIENCE; Educare CERT …

Quá trình triển khai công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT đòi hỏi phải tập hợp, quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn số liệu, thông tin và minh chứng rất lớn và phức tạp theo đặc thù của từng hoạt động triển khai, đồng thời phải được lưu trữ lâu dài phục vụ cho các chu kỳ báo cáo, kiểm định tiếp theo. Chính vì vậy, Nhà trường đã đặt ra yêu cầu phải ứng dụng CNTT để xây dựng phần mềm quản lý hệ thống các cơ sở dữ liệu bằng hình thức trực tuyến phục vụ công tác công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT tại trường ĐHCNDMHN

Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý CSDL phục vụ công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT tại trường ĐHCNDMHN sẽ mang lại hiệu quả đáng kể, góp phần đáp ứng yêu cầu KĐCLGD CTĐT trong thời kỳ mới. Phần mềm quản lý CSDL trực tuyến sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các đơn vị trong nhà trường, đoàn ĐGN và trung tâm kiểm định ngoài khi triển khai và tham gia công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT; giúp cá nhân, đơn vị dễ dàng, thuận lợi trong việc thu thập, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu và liên thông dữ liệu phục vụ cho công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT tại trường ĐHCNDMHN.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

 


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 42 Tổng truy cập: 19.097.113